fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-12

120 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót. 


119 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 119 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Dylatacje pozorne kap chodnikowych na dojazdach

- Prace porządkowe i zabezpieczające

- Montaż balustrad


PZS-9

- Zbrojenie ścianek zaplecznych


EST-403

- Rozdeskowanie ustroju nośnego 

- Prace porządkowe i zabezpieczające

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje


PZS-10

- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P2

- Betonowanie ścianki zaplecznej P2


PZD-3

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego

- Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa

- Pielęgnacja ustroju nośnego

- Prace porządkowe


MA-407

- Deskowanie i zbrojenie poprzecznic skrajnych

- Betonowanie poprzecznic skrajnych P1 i P5

- Prace porządkowe i zabezpieczające


WA-408

- Pielęgnacja ustroju nośnego

- Przygotowanie platformy pod ustrój nośny

- Sprężenie 


KT-409a

- Betonowanie fundamentu P2

- Pielęgnacja fundamentu P2

- Zbrojenie słupa P2


WD-409

- Zbrojenie i deskowanie korpusu

- Betonowanie korpusu P3

- Pielęgnacja korpusu P3

- Prace porządkowe


PZS-12

- Wykopy

- Deskowanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

- Beton podkładowy pod płyty przejściowe P1, P2


WD-415

- Odwodnienie wykopów


MM-12

- Zasypki


MM-16(Czeczówka)

- Prace porządkowe

118 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 118 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zbrojenie kap na dojazdach

- Dylatacje pozorne kap

- Montaż krawężników

- Betonowanie kap na dojazdach

- Wylanie asfaltu twardolanego


PZS-9

- Zbrojenie ścianek zaplecznych


EST-403

- Rozdesowanie ustroju nośnego 

- Iniekcja

- Przygotowanie do izolacji grubych ustroju nośnego


PZS-10

- Zasypki


PZD-3

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego


MA-407

- Pielęgnacja ustroju nośnego

- Deskowanie poprzecznic skrajnych


WA-408

- Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- Betonowanie ustroju nośnego


KT-409a

- Beton podkładowy P2

- Zasypki P1 i P3

- Zbrojenie fundamentu P2


WD-409

- Zbrojenie i deskowanie korpusu


WD-415

- Odwodnienie wykopów


MM-12

- Pompowanie wody

- Zasypki


MM-16 (Czeczówka)

- Zbrojenie, deskowanie murów oporowych

- Betonowanie murów oporowych (A,B,C,D)


117 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 117 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż rur ochronnych w kapach chodnikowych

- Betonowanie kapy chodnikowej północnej na ustroju nośnym

- Zbrojenie kap na dojazdach


EST-403

- Rozdesowanie ustroju nośnego 

- Iniekcja


PZD-3

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Deskowanie poprzecznic skrajnych


WA-408

- Rusztowanie, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego


KT-409a

- Pompowanie wody

- Zasypki

- Wykopy P2


WD-409

- Deskowanie korpusu


WD-412

- Prace porządkowe

- Zbrojenie ciosów

- Montaż łożysk


WD-415

- Odwodnienie wykopów


MM-12

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

- Pompowanie wody


MM-16(Czeczówka)

- Betonowanie gzymsów

- Zbrojenie, deskowanie murów oporowych (A i D)