fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-11

116 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 116 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach


WD-402

- Prace porządkowe


EST-403

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (j.prawa oraz j.lewa etap I)

- Przygotowanie do sprężania UN

- Pielęgnacja ustroju nośnego (j.lewa segment III)


PZS-10

- Zbrojenie ścianki zaplecznej P2

- Zasypki


WD-405

- Zasypki


PZD-3

- Zasypki

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego


MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


WA-408

- Rusztowanie, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego


KT-409a

- Betonowanie fundamentu P1, P3

- Pielęgnacja fundamentów

- Zbrojenie, deskowanie fundamentów


WD-409

- Deskowanie korpusu


WD-412

- Prace porządkowe

- Zbrojenie ciosów

- Betonowanie ciosów P1, P3


PZS-12

- Zasypki

- Montaż folii kubełkowej


WD-415

- Odwodnienie wykopów


MM-12

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

- Zasypki


MM-16(Czeczówka)

- Deskowanie ramy

- Betonowanie ramy

- Pielęgnacja ramy

- Zbrojenie murów oporowych (A i D)


115 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 115 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Montaż drenów izolacji

- Wpięcie kolektorów do studni

- Beton ochronny izolacji płyty przejściowej P5

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zasypki

- Prace porządkowe na ustroju nośnym 

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube


WD-401

- Zasypki


WD-402

- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P5

- Betonowanie ścianki zaplecznej P5

- Prace porządkowe


EST-403

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (j.prawa oraz j.lewa etap I)

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (j.lewa etap III)

- Betonowanie ustroju nośnego(j.lewa etap III)


PZS-9

- Zasypki


PZS-10

- Zbrojenie ścianki zaplecznej P2


WD-405

- Zasypki


PZD-3

- Zasypki

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego


MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

- Izolacje

- Montaż folii kubełkowej


WA-408

- Rusztowanie, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego


KT-409a

- Pompowanie wody

- Zbrojenie, deskowanie fundamentów


WD-409

- Zasypki

- Pompowanie wody


WD-410

- Zasypki

- Pompowanie wody


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie korpusów

- Pielęgnacja korpusu P1

- Betonowanie korpusu P5


PZS-12

- Zasypki

- Montaż folii kubełkowej


MM-12

- Izolacje 

- Zasypki


MM-16(Czeczówka)

- Deskowanie ramy


114 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 114 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż kotew talerzowych

- Montaż drenów izolacji

- Izolacje grube płyty przejściowej P1

- Betonowanie kapy chodnikowej na ustroju nośnym(strona południowa)

- Wpięcie kolektorów do studni

- Beton ochronny izolacji płyty przejściowej P1


WD-402

- Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

- Betonowanie ścianek zaplecznych( ścianka zapleczna P1)


EST-403

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (j.prawa oraz j.lewa etap I)

- Zbrojeni i deskowanie ustroju nośnego (j.lewa etap III)


PZS-10

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

- Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych 


WD-405

- Izolacje cienkie

- Zasypki

- Montaż membrany odcinającej

- Montaż folii kubełkowej


PZD-3

- Zasypki

- Montaż belek T ustroju nośnego


PZD-4

- Zasypki

- Izolacje

- Montaż folii kubełkowej


MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

- Montaż łożysk

- Izolacje

- Montaż folii kubełkowej


WA-408

- Rusztowanie, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego


WD-409

- Zasypki

- Izolacje 


WD-410

- Zasypki

- Izolacje 


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie korpusów

- Betonowanie korpusów(korpus P1)


PZS-12

- Zasypki

- Drenaż zaprzyczółkowy

- Montaż folii kubełkowej


WD-415

- Wykopy


MM-12

- Izolacje 

- Zasypki


MM-16(Czeczówka)

- Zbrojenie i deskowanie ramy

113 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 113 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Montaż kolektora odwodniowego

- Beton podkładowy pod płytę przejściową P5

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

- Zbrojenie płyty przejściowej P5

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube płyty przejściowej P1

- Prace porządkowe na płycie pomostu

- Betonowanie płyty przejściowej P5 


PZS-8

- Ścianka zapleczna P1P


WD-402

- Zbrojenie ścianek zaplecznych

- Prace porządkowe


EST-403

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (j.prawa)

- Zbrojenie, deskowanie ustroju nośnego (j.lewa, segment III)

- Sprężanie ustroju nośnego


PZS-10

- Prace porządkowe

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki


WD-405

- Izolacje cienkie

- Zasypki


PZD-3

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Betonowanie poprzecznic

- Zasypki


PZS-11

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki

- Izolacje

- Montaż folii kubełkowej

- Montaż łożysk


MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

- Betonowanie ciosów P2P, P3P, P4P

- Izolacje

- Montaż folii kubełkowej


WA-408

- Rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

- Izolacje


KT-409a

- Odwodnienie wykopów


WD-409

- Odwodnienie wykopów

- Izolacje cienkie


WD-410

- Odwodnienie wykopów

- Izolacje cienkie


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie korpusów


PZS-12

- Drenaż zaprzyczółkowy

- Zasypki

- Montaż folii kubełkowej

- Izolacje


WD-415

- Wykopy


MM-12

- Izolacje cienkie

- Prace porządkowe

- Przygotowanie do zasypek


MM-16(Czeczówka)

- Zbrojenie i deskowanie ramy


112 tydzień Kontraktu


Wykonawca w tygodniu 112 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Montaż deski gzymsowej

- Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P1

- Wykopy pod płyty przejściowe P5

- Betonowanie płyty przejściowej P1

- Montaż kolektora P5


WD-402

- Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych


EST-403

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment II

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Betonowanie ustroju nośnego (segment II strona lewa)


PZD-3

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego

- Izolacje

- Zasypki


WA-408

- Rusztowanie ustroju nośnego


KT-409a

- Wykopy


WD-409

- Izolacje

- Zasypki


WD-410

- Izolacja cienka

- Zasypki


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie ścian korpusów


PZS-12

- Zasypki


MM-12

- Izolacje cienkie


MM-16(Czeczówka)

- Zbrojenie i deskowanie ramy