fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-10

111 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 111 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Montaż deski gzymsowej

- Montaż rur osłonowych kolektora

- deskowanie i zbrojenie wsporników skrzydeł

- Deskowanie, zbrojenie i betonowanie wsporników skrzydeł P1

- Wklejanie kotew kap chodnikowych

- Beton podkładowy pod płytę przejściową P1


WD-402

- Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych


EST-403

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment II

- Rozdeskowanie ustroju nośnego


PZS-9

- Zasypki


PZS-10

- Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego – jezdnia prawa


PZS-11

- Zasypki


PZD-3

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego

- Izolacje

- Zasypki


WA-408

- Montaż platformy pod ustrój nośny

- Rusztowanie ustroju nośnego

- Izolacje


KT-409a

- Wykopy

- Deskowanie betonu podkładowego

- Beton podkładowy P1 i P3


WD-409

- Zbrojenie i deskowanie fundamentów

- Betonowanie fundamentu P1

- Izolacje

- Zasypki


WD-410

- Izolacja cienka

- Zasypki


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie ścian korpusów

- Betonowanie Muru oporowego P3(strona południowa)


WD-414

- Izolacje


PZS-12

- Zasypki


MM-12

- Izolacje cienkie


MM-16(Czeczówka)

- Zbrojenie i deskowanie ramy


PP-57

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje grub

 

110 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 110 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych

- Montaż krawężnika

- Montaż deski gzymsowej

- Drenaż izolacji pod krawężnikami

- Zasypki

- Wiercenie dodatkowych sączków

- Izolacje grube stref dylatacji


WD-402

- Zbrojenie i deskowanie stref zakotwień

- Betonowanie stref zakotwień


EST-403

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment II

- Rozdeskowanie ustroju nośnego


PZS-10

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- Zasypki


PZD-3

- Deskowanie poprzecznic

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Montaż belek T

- Izolacje

- Zasypki


WA-408

- Montaż platformy pod ustrój nośny


KT-409a

- Wykopy


WD-409

- Zbrojenie i deskowanie fundamentów

- Betonowanie fundamentu P3

- Izolacje

- Zasypki


WD-410

- Izolacja cienka

- Zasypki


WD-412

- Zbrojenie, deskowanie murów oporowych oraz korpusów


WD-414

- Izolacje


PZS-12

- Zasypki


MM-12

- Deskowanie i zbrojenie murów oporowych – strona północna

- Betonowanie murów oporowych – strona północna ( A i B)


MM-16

- Zasypki

- Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny


PP-25

- Zasypki


PP-57

- Zasypki

- Zbrojenie płyty zespalającej

- Betonowanie płyty zespalającej


PP-60

- Beton ochronny izolacji

- Zasypki


109 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 109 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych

- Wiercenie kotew kap chodnikowych

- Dylatacje P1 oraz P5

- Montaż krawężnika

- Drenaż izolacji pod krawężnikami


WD-402

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Zbrojenie i deskowanie stref zakotwień

- Iniekcja kabli sprężających


EST-403

- Rusztowanie, deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego

- Rozdeskowanie 

- Betonowanie ustroju nośnego (segment 1 – nitka lewa)


PZS-10

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Montaż folii kubełkowej


PZS-11

- Zasypki


PZD-3

- Deskowanie poprzecznic

- Montaż łożysk

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic


WA-408

- Montaż platformy pod ustrój nośny


WD-409

- Zasypka P2

- Zbrojenie fundamentów


WD-410

- Izolacja cienka

- Betonowanie fundamentu P3

- Zbrojenie i deskowanie fundamentów


WD-412

- Zbrojenie i deskowanie murów oporowych

- Betonowanie muru oporowego P1 (strona południowa)


MM-12

- Deskowanie i zbrojenie murów oporowych

- Betonowanie murów oporowych (C i D)


MM-16

- Zbrojenie , deskowanie fundamentów

- Betonowanie fundamentu P2 pod mury

- Izolacja cienka


PP-57

- Zasypki

- Zbrojenie płyty zespalającej


PP-60

- Zasypki

108 tydzień Kontraktu


Wykonawca w tygodniu 108 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zasypki

- Izolacje grube ustroju nośnego

- Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych

- Montaż krawężników

- Wiercenie kotew kap chodnikowych


WD-401

- Zasypki

- Montaż folii kubełkowej


WD-402

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Iniekcja kabli sprężających


EST-403

- Rusztowanie, deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego

- Rozdeskowanie 


PZS-10

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)


PZS-11

- Zasypki


PZD-3

- Zasypki

- Montaż łożysk


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Montaż łożysk

- Betonowanie ciosów P3L


WA-409

- Izolacje

- Zasypki

- Zbrojenie fundamentów


WD-410

- Izolacje

- Zasypki

- Zbrojenie i deskowanie fundamentów


WD-412

- Zbrojenie i deskowanie murów oporowych

- Betonowanie muru oporowego P1 (strona północna)


WD-414

- Izolacje


MM-12

- Deskowanie skrzydeł


MM-16

- Zbrojenie , deskowanie fundamentów

- Betonowanie fundamentu P2

- Betonowanie fundamentu P1 pod mury


PZM-11

- Beton ochronny izolacji


PP-19

- Beton ochronny izolacji


PP-57

- Rozdeskowanie, zbrojenie płyty zespalającej


PP-60

- Izolacje grube

- Zasypki