fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-09

107 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 107 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- Zasypki

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

- Montaż dylatacji


WD-402

- Rozdeskowanie ustroju nośnego


EST-403

- Rusztowanie, deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego

- Rozdeskowanie (etap I)

- Sprężanie ustroju nośnego

- Iniekcja kabli sprężających


PZS-10

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- Zasypki


PZD-3

- Zasypki


PZD-4

- Zasypki


MA-407

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- Montaż łożysk

- Betonowanie ciosów P2L, P4L


WA-408

- Montaż łożysk


WA-409

- Zbrojenie i deskowanie słupów

- Betonowanie słupów P2


WD-410

- Zbrojenie i deskowanie fundamentów i słupów

- Betonowanie słupów P2


WD-412

- Zbrojenie i deskowanie murów oporowych


WD-414

- Montaż łożysk

- Izolacje


MM-16

- Zbrojenie , deskowanie fundamentów

- Betonowanie fundamentu P1


PZM-11

- Izolacje grube


PP-19

- Izolacje grube


PP-57

- Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyt dennych w/w

- Zbrojenie ścian w/w

- Betonowanie ścian w/w


PP-60

- Izolacje grube

106 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 106 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- zasypki

- przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych


WD-401

- zasypki


PZS-8

- zasypki


WD-402

- sprężanie ustroju nośnego

- rozdeskowanie stref zakotwień


EST-403

- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego

- rozdeskowanie (etap I)

- betonowanie ustroju nośnego (etap III)


PZS-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- montaż drenażu zaprzyczółkowego


PZD-3

- montaż drenu


WD-405

- zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

- betonowanie ścianki zaplecznej P3


MA-407

- deskowanie, zbrojenie poprzecznic

- izolacje

- betonowanie poprzecznic P1L, P5L


WA-408

- montaż łożysk

- betonowanie ciosów P1


WA-409

- zbrojenie i deskowanie fundamentów


WD-410

- zbrojenie i deskowanie fundamentów i słupów

- betonowanie fundamentu P1 pod korpus


WD-412

- zbrojenie i deskowanie murów oporowych

- zasypki


WD-414

- betonowanie ciosów P1, P3


PP-25

- zasypki


PP-16

- izolacje grube

- beton ochronny


PP-17

- izolacje grube

- beton ochronny


PP-57

- montaż prefabrykatów


PP-60

- zasypki

105 tydzień Kontraktu

 

Wykonawca w tygodniu 105 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- zasypki

- montaż folii kubełkowej

- przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych


WD-401

- izolacje

- zasypki

- montaż folii kubełkowej


PZS-8

- zasypki


PZS-9

- zasypki


WD-402

- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

- betonowanie ustroju nośnego


EST-403

- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego

- rozdeskowanie (etap I)


PZS-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- zasypki


PZD-4

- zasypki


WD-405

- zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

- betonowanie ścianki zaplecznej P1


MA-407

- deskowanie poprzecznic

- izolacje


WA-408

- montaż łożysk


WA-409

- zbrojenie i deskowanie fundamentów

- betonowanie fundamentu P2


WD-410

- zbrojenie i deskowanie fundamentów

- betonowanie fundamentu P2 i P3 pod mury


WD-412

- zbrojenie i deskowanie murów fundamentów

- zasypki

- izolacje fundamentów


MM-11

- antykorozja ramy


PP-25

- zasypki


PP-35

- beton ochronny


PZM-15

- izolacje grube

- beton ochronny


PP-57

- zasypki

- montaż prefabrykatów


PP-60

- zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej

- betonowanie płyty zespalającej


PP-65

- izolacje grube

- beton ochronny izolacji

 104 tydzień Kontraktu

 

Wykonawca w tygodniu 104 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- zasypki

- montaż folii kubełkowej

- przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube


WD-401

- izolacje

- zasypki


PZS-8

- zasypki


WD-402

- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

- napychanie kabli


EST-403

- rusztowanie, deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego


PZS-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- izolacje

- zasypki

- montaż folii kubełkowej


PZD-4

- zasypki


WD-405

- zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych


MA-407

- deskowanie ciosów i poprzecznic

- betonowanie ciosów P1

- montaż łożysk


WA-408

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł

- betonowanie korpusu i skrzydła P2L


WA-409

- wykopy

- beton podkładowy P2


WD-410

- zbrojenie fundamentów

- betonowanie fundamentu P1


WD-412

- zbrojenie i deskowanie fundamentów

- betonowanie fundamentu P3 etap II

- zasypki i izolacje fundamentów


WD-414

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł

- betonowanie korpusu i skrzydeł P3


MM-11

- antykorozja obietku


PP-25

- zasypki


PP-35

- przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolacje


PP-57

- wykopy

- deskowanie fundamentów w/w

- betonowanie fundamentów w/w

- beton podkładowy pod prefabrykaty i płyty denne


PP-60

- zbrojenie i deskowanie ścian w/w

- betonowanie ścian w/w


PP-65

- przygotowanie powierzchni pod izolacje grube


PP-73

- beton ochronny izolacji