fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-08

103 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 103 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- zasypki

- montaż folii kubełkowej

- przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube


PZS-8

- zasypki


WD-402

- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego


EST-403

- rusztowanie, deskowanie , zbrojenie ustroju nośnego

- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

- betonowanie segmentu 2 ustroju nośnego


PZS-10

- przygotowanie powierzchni pod antykorozje

- izolacje cienkie


PZS-11

- izolacje

- zasypki

- montaż folii kubełkowej


WD-405

- zbrojenie ścianek zaplecznych

- przygotowanie powierzchni pod antykorozje


PZD-3

- izolacje 

- zasypki


MA-407

- deskowanie ciosów

- betonowanie ciosów P5


WA-408

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł


WA-409

- wykopy

- deskowanie betonu podkładowego

- beton podkładowy P1 P3


WD-410

- wykopy

- deskowanie betonu podkładowego

- beton podkładowy P3


WD-412

- zbrojenie fundamentów i korpusów

- zasypki


WD-414

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł


MM-11

- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje


MM-12

- deskowanie gzymsów

- betonowanie gzymsów


MM-15

- przełożenie cieku


PP-16

- zbrojenie i deskowanie płyt zespalających

- betonowanie płyt zespalających


PZM-11

- deskowanie płyt przejściowych

- betonowanie płyt przejściowych


PP-17

- zbrojenie i deskowanie płyt zespalających

- betonowanie płyt zespalających


PP-19

- deskowanie płyt przejściowych

- betonowanie płyt przejściowych


PP-46

- beton ochronny izolacji


PP-47

- deskowanie betonu ochronnego

- beton ochronny


PZM-15

- zbrojenie płyt przejściowych


PP-60

- zbrojenie płyt dennych

- betonowanie płyt dennych


PP-73

- izolacje grube

 

102 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 102 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- zasypki, montaż folii kubełkowej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube


PZS-8

- zasypki


WD-402

- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego


PZS-9

- zasypki


EST-403

- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego

- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

- betonowanie segmentu 2 ustroju nośnego


PZS-10

- izolacje cienkie


PZS-11

- izolacje, zasypki

- montaż folii kubełkowej


WD-405

- przygotowanie stref zakotwień, przygotowanie powierzchni pod antykorozje


PZD-3

- izolacje 


MA-407

- betonowanie ścianki zaplecznej


WA-408

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł


WD-410

- wykopy


WD-412

- zbrojenie korpusów

- zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów P3 pod mury

- zasypki


WD-414

- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł


MM-11

- zasypki, przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje


MM-12

- deskowanie gzymsów


MM-15

- antykorozja powierzchni betonowych


PP-19

- wykopy pod beton podkładowy płyt przejściowych

- deskowanie betonu podkładowego

- wiercenie otworów pod kotwy

- układanie betonu podkładowego

- zbrojenie płyt przejściowych


PZM-11

- wykopy pod beton podkładowy płyt przejściowych

- deskowanie betonu podkładowego

- układanie betonu podkładowego

- zbrojenie płyt przejściowych


PP-35

- zbrojenie płyt przejściowych

- deskowanie płyt przejściowych

- betonowanie płyt przejściowych


PP-46

- izolacje grube


PP-47

- izolacje grube


PZM-15

- zbrojenie płyt przejściowych


PP-60

- montaż prefabrykatów


PP-65

- betonowanie płyty zespalającej


PP-73

- izolacje grube

101 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 101 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- zasypki, montaż folii kubełkowej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

PZS-8
- zasypki

WD-402
- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

PZS-9
- zasypki

EST-403
- rusztowanie, deskowanie , zbrojenie UN, przygotowanie platformy pod UN

PZS-10
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

PZS-11

- izolacje, zasypki

WD-405
- przygotowanie stref zakotwień, przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PZD-3
- izolacje, zasypki

PZD-4
- izolacje

MA-407
- zbrojenie, deskowanie korpusów i skrzydeł, betonowanie korpusu + skrzydło P5P

WA-408
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł

WD-410
- wykopy, beton podkładowy P1 P2

WD-412
- betonowanie ciosów P2, zasypki

WD-414
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł, betonowanie ciosów P2

PP-46
- przygotowanie powierzchni pod antykorozje, przygotowanie powierzchni pod izolacje grubą

PZM-15
- beton podkładowe pod płyty przejściowe, wiercenie otworów pod kotwy

PP-60
- zasypki, przygotowanie do montażu prefabrykatów

PZM-17
- izolacje grube

100 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 100 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- zasypki, montaż folii kubełkowej

PZS-8
- zasypki

WD-402
- zbrojenie, rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

PZS-9
- izolacje, montaż folii kubełkowej

EST-403
- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie UN, przygotowanie platformy pod UN

PZS-11
- izolacje, zasypki

WD-405
- przygotowanie stref zakotwień, przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PZD-3
- izolacje

MA-407
- zbrojenie, deskowanie korpusów i skrzydeł

WA-408
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł, betonowanie korpusu i skrzydła P1P

WD-412
- zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentu P1(etap II)

WD-414
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł

MM-15
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

PP-47
- zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych

PP-54
- izolacje grube, beton ochronny

PP-55
- beton ochronny

PP-60
- wykopy, zasypki, betonowanie fundamentu wlotu-wylotu

PP-61
- beton ochronny

PP-64
- izolacje grube, beton ochronny

PP-65
- izolacje, zbrojenie płyty zespalającej

PZM-17
- izolacje grube

99 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 99 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- zasypki

PZS-8
- zasypki

WD-402
- rusztowanie i deskowanie UN
- montaż łożysk

PZS-9
- izolacje
- zasypki

EST-403
- izolacje
- rusztowanie, deskowanie , zbrojenie UN
- przygotowanie platformy pod UN
- betonowanie UN etap I jezdnia prawa

PZS-11
- izolacje
- zasypki

WD-405
- iniekcja kanałów kablowych

PZD-3
- izolacje

MA-407
- zbrojenie, deskowanie korpusów i skrzydeł

WA-408
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł

WD-412
- zbrojenie fundamentów
- zasypki

WD-414
- zbrojenie i deskowanie korpusów i skrzydeł
- betonowanie korpusu i skrzydła P1

MM-12
- zbrojenie i deskowanie gzymsów ramy

MM-15
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

PP-17
- izolacje

PP-36
- izolacje grube
- deskowanie betonu ochronnego
- układanie betonu ochronnego

PP-37
- izolacje grube
- układanie betonu ochronnego

PP-46
- zbrojenie płyt przejściowych
- betonowanie płyt przejściowych

PP-47
- zbrojenie płyt przejściowych

PP-53
- Izolacje grube

PP-55
- izolacje grube

PP-60
- wykopy

PP-61
- izolacje grube

PP-65
- zbrojenie i deskowanie ścian wlotu-wylotu
- betonowanie ścian oporowych wlotu-wylotu