fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-06

98 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 98 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- montaż foli kubełkowej, podpora P1, P5
- montaż geomembrany
- izolacje
- zasypki

PZS-8
- zasypki

WD-402
- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

PZS-9
- montaż folii kubełkowej
- izolacje
- zasypki

PP-25
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje
- zasypki

EST-403
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- zbrojenie i betonowanie skrzydła, podpora P6 strona prawa
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż belek typu T ustroju nośnego

WD-405
- sprężenie ustroju nośnego

PZD-3
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P5 strona lewa
- zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydła, podpora P5 strona lewa
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P5 strona lewa

WA-408
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P2 strona prawa
- zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydła, podpora P2 strona prawa
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P2 strona prawa

WD-412
- montaż deskowania słupów, podpora P2
- zbrojenie i betonowanie słupów, podpora P2
- zasypki

WD-414
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P1
- zbrojenie korpusu i skrzydła, podpora P1
- zasypki

MM-12
- zbrojenie i deskowanie gzymsów ramy

MM-13
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

MM-14
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

MM-15
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

MM-16 Most nad Czeczówką
- wykopy
- ścinanie głowic pali
- próbne obciążenie pali jet-grouting

PP-16
- zasypki

PP-17
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie i betonowanie ścian wlotu i wylotu
- izolacje
- zasypki

PP-32
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych
- beton ochronny izolacji

PP-33
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych
- beton ochronny izolacji

PP-34
- beton ochronny izolacji

PP-36
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych

PP-65
- montaż prefabrykatów
- zbrojenie i betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu

PP-69
- zasypki 

97 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 97 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- montaż foli kubełkowej, podpora P1, P5
- izolacje, podpora P1
- montaż geomembrany
- zasypki

WD-402
- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
- montaż łożysk, podpora P1, P2

PP-25
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje
- izolacje
- zasypki

EST-403
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- zbrojenie i deskowanie skrzydeł
- betonowanie ciosów podłożyskowych
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- przygotowanie do montażu belek ustroju nośnego

WD-405
- montaż deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

PZD-3
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P2
- zbrojenie korpusu i skrzydła, podpora P2

WA-408
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P2
- zbrojenie korpusu i skrzydła, podpora P2

WD-412
- montaż deskowania fundamentu, podpora P1
- zbrojenie i betonowanie fundamentu, podpora P1
- montaż deskowania słupów, podpora P2
- zbrojenie słupów, podpora P2

WD-414
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P1
- zbrojenie korpusu i skrzydła, podpora P1
- zasypki

MM-12
- montaż deskowania ścian ramy i ustroju nośnego
- zbrojenie i betonowanie ścian ramy i ustroju nośnego

MM-14
- uszczelnienie dylatacji
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

MM-15
- izolacje
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

MM-16 Most nad Czeczówką
- wykopy
- ścinanie głowic pali
- chudy beton, podpora P1, P2

PP-16
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie i betonowanie ścian wlotu i wylotu
- izolacje
- zasypki

PP-17
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- zasypki

PZM-12
- izolacje grube
- beton ochronny izolacji płyty zespalającej

PP-26
- przygotowanie powierzchni betonu pod antykorozje

PP-32
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych

PP-33
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych

PP-34
- izolacja gruba płyty zespalającej i płyt przejściowych

PP-37
- montaż deskowania płyt przejściowych 
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PP-47
- wiercenie otworów pod kotwy

PP-65
- montaż prefabrykatów

96 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 96 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- prace porządkowe

PZS-8
- zasypki

WD-402
- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
- rozpoczęcie montażu ustroju nośnego

PP-25
- izolacje

PZS-9
- prace porządkowe

EST-403
- montaż deskowania skrzydeł
- zbrojenie skrzydeł
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- montaż łożysk
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania poprzecznic
- zbrojenie i betonowanie poprzecznic etap I
- przygotowanie do montażu belek T

WD-405
- deskowanie ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego

PZD-3
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P2
- zbrojenie korpusu i skrzydła, podpora P2

WA-408
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

WD-412
- montaż deskowania fundamentów, podpora P2
- zbrojenie i betonowanie fundamentu, podpora P2

WD-414
- montaż deskowania fundamentu, podpora P3
- zbrojenie i betonowanie fundamentu, podpora P3
- montaż deskowania słupów
- zbrojenie słupów
- zasypki

MM-12
- montaż deskowania ramy
- zbrojenie ramy

PP-16
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP-17
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PZM-12
- izolacje grube

PP-32
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PP-33
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PP-35
- beton podkładowy pod płyty przejściowe 

PP-36
- montaż deskowania płyt przejściowych 
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PP-37
- montaż deskowania płyt przejściowych 
- zbrojenie płyt przejściowych

PP-47
- beton podkładowy pod płyty przejściowe

PZM-16
- izolacje grube
- beton ochronny izolacji

PP-50
- izolacje grube
- beton ochronny izolacji 

PP-64
- zbrojenie płyty zespalającej
- zasypki

PP-65
- beton podkładowy pod płyty przejściowe
- montaż prefabrykatów
- zasypki

PZM-17
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej 

 

95 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 95 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- prace porządkowe


PZS-8

- izolacje podpór

- zasypki 


WD-402

- montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

- pierwomontaż ustroju nośnego 


PP-25
 

- rozdeskowanie skrzydeł jezdnia prawa 

- izolacje


PZS-9

- prace porządkowe 


EST-403

- montaż deskowania skrzydła, podpora P6 strona lewa

- zbrojenie i betonowanie skrzydła, podpora P6 strona lewa

- przygotowanie platformy pod ustrój nośny 

- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego 

- montaż łożysk

- izolacje

- zasypki 


PZS-10

- montaż deskowania poprzecznic

- zbrojenie poprzecznic


WD-405

- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

- zbrojenie ustroju nośnego 


PZD-3

- izolacje 


MA-407

- montaż deskowania korpusu i skrzydła, podpora P1 strona prawa

- zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydłą, podpora P1 strona prawa


WA-408

- montaż deskowania korpusów

- zbrojenie korpusów


WD-412

- zbrojenie fundamentów


WD-414

- montaż deskowania fundamentów, podpora P3

- montaż deskowania słupów

- zbrojenie fundamentów, podpora P3 

- zbrojenie słupów 


MM-12

- montaż deskowania ramy 

- zbrojenie ramy


PP-16

- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu

- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

- izolacje 


PP-17

- montaż deskowania płyt dennych

- zbrojenie i betonowanie płyt dennych 


PP-21

- beton ochronny izolacji


PP-24

- izolacja gruba płyty zespalającej

- beton ochronny izolacji 


PZM-12

- montaż deskowania płyt przejściowych

- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych  


PP-32

- zbrojenie płyt przejściowych 


PP-33

- beton podkładowy pod płyty przejściowe

- zbrojenie płyt przejściowych 


PP-34

- montaż deskowania płyt przejściowych 

- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych 


PP-46

- beton podkładowy pod płyty przejściowe


PZM-16

- betonowanie płyt przejściowych 

- izolacje grube 


PP-50

- betonowanie płyt przejściowych 


PP-53

- zasypki 


PP-61

- zasypki 


PP-64

- montaż deskowania płyty zespalającej

- zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej

- zasypki 


PP-65

- wykopy

- betonowanie fundamentu wlotu i wylotu 

- deskowanie betonu podkładowego