fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-05

89 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 89 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- rozdeskowanie ustroju nośnego
- zbrojenie stref zakotwień
- montaż deskowania stref zakotwień

PZS-8
- zasypki

PP-25
- zbrojenie ramy
- montaż deskowania ramy
- betonowanie korpusu 1,2 etap I i II strona prawa
- betonowanie ustroju nośnego 

PZS-9
- montaż deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego

EST-403
- zbrojenie słupów
- montaż deskowania słupów
- zbrojenie korpusów, podpora P5
- betonowanie słupów, podpora P3 strona lewa,
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- zbrojenie korpusów
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- montaż deskowania skrzydeł
- zasypki

WD-405
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

PZD-3
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- montaż deskowania korpusów
- montaż deskowania skrzydeł

PZD-4
- zbrojenie ciosów podłożyskowych
- montaż deskowania ciosów podłożyskowych
- betonowanie ciosów podłożyskowych

MA-407
- zbrojenie słupów
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- montaż deskowania korpusów
- montaż deskowania skrzydeł
- montaż deskowania słupów
- betonowanie słupów

WA-408
- izolacje
- zasypki

MM-11
- izolacje
- zasypki

MM-12
- zbrojenie fundamentów, podpora P1
- montaż deskowania fundamentu, podpora P1
- betonowanie fundamentów ramy i murów oporowych, podpora P1
- zbrojenie fundamentów, podpora P2
- montaż deskowania fundamentu, podpora P2
- izolacje

MM-13
- izolacje
- zasypki

PP-28
- zasypki

PP-31
- izolacje

PZM-13
- zasypki

PP-53
- wykopy
- betonowanie fundamentu wlotu
- montaż deskowania betonu podkładowego
- beton podkładowy pod prefabrykaty

PP-61
- montaż prefabrykatów
- izolacje

PP-66
- zbrojenie płyty zespalającej
- montaż deskowania płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej
- zasypki

PP-67
- zbrojenie płyty zespalającej
- montaż deskowania płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-68
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu

PP-69
- zbrojenie płyty zespalającej
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu

PZM-17
- zasypki

87 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 86 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- rozdeskowanie ustroju nośnego

PP-25
- montaż deskowania ścian
- montaż podparcia belek
- zbrojenie ścian
- montaż belek „DS.”

PZS-9
- montaż deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego

EST-403
- zbrojenie słupów
- montaż deskowania korpusów, podpora P1
- zbrojenie korpusów, podpora P1
- betonowanie korpusu, podpora P1
- betonowanie słupów, podpora P2 strona prawa
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów
- betonowanie korpusu, podpora P2 strona prawa

WD-405
- montaż deskowania skrzydeł, podpora P1
- zbrojenie skrzydeł, podpora P1
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona południowa

PZD-3
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

PZD-4
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

MA-407
- zbrojenie słupów
- izolacje
- zasypki fundamentów

WA-408
- montaż deskowania fundamentów
- zbrojenie fundamentów
- betonowanie fundamentu, podpora P1 strona lewa
- zasypki

MM-13
- izolacje ramy

PP-28
- izolacje
- zasypki

PP-31
- izolacja gruba płyty zespalającej

PZM-13
- zasypki

PP-50
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-51
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-52
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie płyty zespalającej

PP-56
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-63
- beton ochronny izolacji

PP-64
- wykopy
- betonowanie fundamentu wlotu i wylotu
- beton podkładowy pod prefabrykaty

PP-66
- montaż deskowania płyt dennych
- zbrojenie płyt dennych
- betonowanie płyt dennych
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP-67
- montaż deskowania płyt dennych
- zbrojenie płyt dennych
- betonowanie płyt dennych
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP-68
- montaż prefabrykatów
- montaż deskowania płyt dennych
- zbrojenie płyt dennych
- betonowanie płyt dennych

PP-69

- montaż prefabrykatów

86 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 86 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- sprężenie ustroju nośnego

PP-25
- montaż deskowania korpusów

PZS-9
- zbrojenie ustroju nośnego
- montaż deskowania ustroju nośnego

EST-403
- zbrojenie słupów

PZS-10
- zbrojenie korpusów, podpora P2 strona prawa
- montaż deskowania korpusów, podpora P2 strona prawa

WD-405
- zbrojenie skrzydeł, podpora P1
- montaż deskowania skrzydeł, podpora P1

PZD-3
- zbrojenie korpusów
- montaż deskowania korpusów
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P2 strona prawa

PZD-4
- zbrojenie korpusów
- montaż deskowania korpusów
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P2 strona prawa

MA-407
- zbrojenie słupów
- izolacje
- zasypki fundamentów

WA-408
- zbrojenie fundamentu podpora P1 strona lewa
- montaż deskowania fundamentów
- izolacje fundamentów, podpora P2 strona prawa
-zasypki fundamentów, podpora P1 strona prawa

MM-13
- zbrojenie murów oporowych
- montaż deskowania murów oporowych
- betonowanie murów oporowych A i B

PP-50
- zbrojenie płyty zespalającej

PP-51
- zbrojenie płyty zespalającej

PP-54
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-59
- beton ochronny izolacji

PP-67
- montaż prefabrykatów