fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-04

84 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 84 wykonał następujące roboty mostowe:

- WD-400
zbrojenie ustroju nośnego
montaż deskowania ustroju nośnego

- EST-403
montaż zbrojenia fundamentów
montaż deskowania fundamentów
betonowanie fundamentu, podpora P6 strona lewa

- PZS-10
montaż zbrojenia korpusów
montaż deskowania korpusów

- WD-405
montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P1
montaż deskowania skrzydeł, podpora P1

- PZD-3
montaż zbrojenia korpusów
montaż deskowania korpusów

- PZD-4
montaż zbrojenia korpusów
montaż deskowania korpusów

- MA-407
montaż zbrojenia fundamentów
montaż deskowania fundamentów
montaż zbrojenia słupów
betonowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa

- WA-408
montaż zbrojenia fundamentów
montaż deskowania fundamentów

- MM-13
montaż zbrojenia gzymsów ramy
montaż deskowania gzymsów ramy
betonowanie gzymsów ramy

- MM-12
montaż zbrojenia fundamentów

- PP-67
wykopy

83 tydzień Kontraktu

W 83 tygodniu Kontraktu, w branży mostowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

WD-400
- montaż rusztowań ustroju nośnego
- montaż deskowania ustroju nośnego
- montaż zbrojenia ustroju nośnego
- montaż łożysk P4 i P5

PZS-8
- izolacje
- prace porządkowe
- zasypki

WD-402
- montaż zbrojenia skrzydła, podpora P1 strona południowa
- deskowanie skrzydła , podpora P1 strona południowa
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona południowa
- wykonanie izolacji
- zasypki

PZS-9
- deskowanie poprzecznic
- montaż zbrojenia poprzecznic
- deskowanie skrzydeł, podpora P1
- zbrojenie skrzydeł, podpora P1
- betonowanie skrzydła, podpor P1
- betonowanie poprzecznic etap I

EST-403
- montaż zbrojenia fundamentu
- montaż deskowania fundamentu
- betonowanie fundamentu, podpora P6

PZS-10
- deskowanie korpusów
- montaż zbrojenia korpusów

WD-405
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P1
- deskowanie skrzydeł, podpora P1

PZD-3
- montaż zbrojenia korpusu
- deskowanie korpusu

PZD-4
- montaż zbrojenia korpusu
- deskowanie korpusu

PZM-14
- beton ochronny izolacji

PZM-17
- zasypki

MA-407
- montaż zbrojenia fundamentu
- deskowanie fundamentu
- montaż zbrojenia słupów
- betonowanie fundamentu, podpora P1 strona lewa
- zasypki

WA-408
- montaż zbrojenia fundamentów
- deskowanie fundamentów

MM-12
- montaż zbrojenia fundamentów

MM-13
- montaż zbrojenia ramy
- deskowanie ramy
- betonowanie ścian
- betonowanie rygla

PP-28
- montaż zbrojenia ścian oporowych, strona lewa
- montaż deskowania ścian oporowych, strona lewa
- betonowanie ścian oporowych, strona lewa

PP-29
- zasypki

PP-30
- zasypki
- beton ochronny izolacji

PP-54
- montaż zbrojenia płyty zespalającej
- montaż deskowania płyty zespalającej

PP-58
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-59
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-62
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-63
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-70
- wykonanie warstwy betonu ochronnego

PZM-15
- betonowanie płyty zespalającej

PZM-17
- zasypki

 

82 tydzień Kontraktu

W 82 Tygodniu Kontraktu, w branży mostowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

WD-400
- montaż rusztowań ustroju nośnego,
- montaż deskowania ustroju nośnego,
-  montaż zbrojenia ustroju nośnego.

PZS-8 
- izolacje,
- prace porządkowe.

WD-402
- montaż zbrojenia skrzydła, podpora P1 strona południowa,
- deskowanie skrzydła , podpora P1 strona południowa.

PZS-9
- deskowanie poprzecznic,
- montaż zbrojenia poprzecznic,
- deskowanie skrzydeł, podpora P1,
- zbrojenie skrzydeł, podpora P1.

EST-403
- montaż zbrojenia fundamentu,
- montaż deskowania fundamentu,
- betonowanie fundamentu, podpora P4 strona lewa, P1 strona lewa, P5 strona prawa, P5 strona lewa.

PZS-10
- montaż zbrojenia fundamentu, 
- deskowanie fundamentu,
- betonowanie fundamentu podpora P2 strona lewa,
- izolacje fundamentu.

WD-405
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P1,P2,
- deskowanie skrzydeł, podpora P1,P2.

PZD-3
- montaż zbrojenia korpusu,
- deskowanie korpusu,
- betonowanie korpusu, podpora P1 lewa strona,
- betonowanie ścianki zaplecznej.

PZD-4
- montaż zbrojenia korpusu,
- deskowanie korpusu,
- betonowanie ścianki zaplecznej.

PZM-14
-  beton ochronny izolacji.

PZM-17
- zasypki.

MA-407
-  montaż zbrojenia fundamentu,
- deskowanie fundamentu,
- montaż zbrojenia słupów, 
- zasypki.

WA-408
- montaż zbrojenia fundamentów,deskowanie fundamentów.

MM-13
- montaż zbrojenia ramy,deskowanie ramy,wykonanie izolacji lekkiej fundamentów.

PP-26
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej.

PP-27
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej.

PP-28
- montaż zbrojenia ścian oporowych, strona lewa.

PP-31 
- wykonanie zasypki prefabrykatów.

PP-38
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej.

PP-54 
- zbrojenie płyty zespalającej.

PP-72
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej.