fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-03

81 tydzień Kontraktu
Wykonawca w tygodniu 81 wykonał następujące roboty:

WD-400
montaż rusztowania ustroju nośnego
montaż deskowania ustroju nośnego
montaż zbrojenia ustroju nośnego

WD-402
montaż zbrojenia skrzydła, podpora P1 strona Pn. i Płd.
deskowanie skrzydła, podpora P1 strona Pn. i Płd.
betonowanie skrzydła, podpora P1 strona Pn.

PZS-9
deskowanie poprzecznic, strona prawa i lewa
montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P2 strona prawa i lewa
deskowanie skrzydeł, podpora P2 strona prawa i lewa
betonowanie skrzydeł, podpora P2 strona prawa i lewa
montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P1 strona prawa
montaż łożysk podpora P1 strona lewa

EST-403
montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona lewa, podpora P2 strona prawa i lewa, podpora P3 strona prawa i lewa, podpora P4 strona prawa i lewa
betonowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa i lewa, podpora P3 strona prawa i lewa, podpora P4 strona prawa

PZS-10
montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona lewa, podpora P2 strona lewa
deskowanie fundamentu, podpora P1 strona lewa
betonowanie fundamentu, podpora P1 strona lewa

WD-405
montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P3 strona Pn., podpora P1 strona Pn.
deskowanie skrzydeł, podpora P3 Pn., podpora P1 strona Pn.
betonowanie skrzydeł, podpora P3 strona Pn.

PZD-3
montaż zbrojenia korpusu i skrzydeł, podpora P1 strona lewa
deskowanie korpusu i skrzydeł, podpora P1 strona lewa

PZD-4
montaż zbrojenia korpusu i skrzydeł, podpora P1 strona prawa
deskowanie korpusu i skrzydeł, podpora P1 strona prawa

MA-407
montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona prawa i lewa
deskowanie fundamentu, podpora P1 strona prawa
betonowanie fundamentu, podpora P1 strona prawa
montaż zbrojenia słupów, podpora P3

WA-408
próbne obciążenie pali jet-grouting, podpora P1, P2

MM-13
montaż zbrojenia fundamentów ścian oporowych B i C
deskowanie fundamentów ścian oporowych B i C
betonowanie fundamentów ścian oporowych B i C
montaż zbrojenia ramy
wykonanie izolacji lekkiej fundamentów

PP-28
montaż zbrojenia ścian oporowych, strona lewa

PP-29
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-30
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PZM-14
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-38
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-39
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-45
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej,
ułożenie warstwy betonu ochronnego izolacji płyty zespalającej

PP-48
wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej,
- u
łożenie warstwy betonu ochronnego izolacji płyty zespalającej

PZM-16
montaż zbrojenia płyty zespalającej
betonowanie płyty zespalającej

PP-68
wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny
- ułożenie mieszanki betonowej warstwy wyrównawczej pod prefabrykaty

PP-69
wykonanie wykopu pod beton niekonstrukcyjny

80 Tydzień Kontraktu
Wykonawca w tygodniu 80 wykonał następujące roboty w branży inżynieryjnej:

WD-400
- przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego,
- montaż rusztowania ustroju nośnego,
- montaż deskowania ustroju nośnego,
- montaż zbrojenia ustroju nośnego. 

WD-402
- montaż zbrojenia skrzydła, podpora P1 strona Pn,
- deskowanie skrzydła, podpora P1 strona Pn,
- betonowanie ciosów, podpora P2, 

PZS-9
- betonowanie korpusu , podpora P1 strona lewa,

- deskowanie poprzecznic, strona prawa,
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P2 strona lewa i prawa,
- deskowanie skrzydeł, podpora P2 strona lewa i prawa,
- montaż łożysk. 

EST-403
- próbne obciążenie pali jet-grouting, P4, P5, P6,
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona prawa, podpora P2 strona lewa, podpora P3 strona prawa i lewa,
- betonowanie fundamentu, podpora P1, strona prawa. 

PZS-10
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona lewa, podpora P2 strona prawa,
- deskowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa,
- betonowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa. 

WD-405
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P3,
- deskowanie skrzydeł, podpora P3,
- betonowanie skrzydeł, podpora P3 strona Płd. 

PZD-3
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1,
- deskowanie korpusu, podpora P1 strona lewa.

PZD-4
- montaż zbrojenia korpusu i skrzydła, podpora P2 strona lewa,
- deskowanie korpusu i skrzydła, podpora P2 strona lewa,
- betonowanie korpusu i skrzydeł, podpora P2 strona lewa,
- montaż zbrojenia ścianki zaplecznej,
- deskowanie ścianki zaplecznej,

- betonowanie ścianki zaplecznej. 

MA-407
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P5 strona lewa, podpora P1 strona lewa,
- deskowanie fundamentu, podpora P5 strona lewa,
- betonowanie fundamentu, podpora P5 strona lewa,
- montaż zbrojenia słupów, podpora P3. 

MM-13
- montaż zbrojenia fundamentu ramy,
- deskowanie fundamentu ramy,
- betonowanie fundamentu ramy,
- zbrojenie fundamentów ścian oporowych A i D,
- deskowanie fundamentów ścian oporowych A i D,
- betonowanie fundamentów ścian oporowych A i D.

MM-15
-montaż zbrojenia gzymsów ścian oporowych A, B, C, i D,
- deskowanie gzymsów ścian oporowych A, B, C i D,
- betonowanie gzymsów ścian oporowych A, B, C i D. 

PZM-14
- wykonanie zasypki prefabrykatów. 


PZM-16
- montaż zbrojenia płyty zespalającej.

PP-68
- wykonanie wykopu pod fundamenty wlotu i wylotu,

- montaż prefabrykowanych fundamentów wlotu i wylotu,
- deskowanie fundamentów wlotu i wylotu,
- betonowanie fundamentów wlotu i wylotu.

PP-69
- wykonanie wykopu pod fundamenty i beton niekonstrukcyjny pod prefabrykaty.

79 Tydzień Kontraktu
Wykonawca w tygodniu 79 Kontraktu wykonał następujące roboty w branży inżynieryjnej:

WD-400
- przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
- montaż rusztowania ustroju nośnego
- montaż deskowania ustroju nośnego
- montaż łożysk na podporach P1 i P2

WD-402
- betonowanie skrzydła, podpora P5 strona Płd.
- rozdeskowanie skrzydła, podpora P5 strona Płd.
- montaż zbrojenia skrzydła, podpora P1 strona Pn.
- deskowanie skrzydła, podpora P1 strona Pn.
- deskowanie słupów, podpora P2
- betonowanie słupów, podpora P2
- betonowanie ciosów, podpora P1 i P3
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P5

PZS-9
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1 strona lewa
- deskowanie korpusu, podpora P1 strona lewa
- deskowanie poprzecznic, podpora P2 jezdnia prawa

EST-403
- próbne obciążenie pali jet-grouting, P2, P3
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona prawa, podpora P3 strona prawa i lewa

PZS-10
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona prawa, podpora P2 strona prawa
- deskowanie fundamentu, podpora P1 strona prawa
- betonowanie fundamentu, podpora P1 strona prawa

WD-405
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1
- deskowanie korpusu, podpora P1
- betonowanie korpusu, podpora P1
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P3
- deskowanie skrzydeł, podpora P3

PZD-3
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P2

PZD-4
- montaż zbrojenia korpusu i skrzydła, podpora P2 strona lewa
- deskowanie korpusu i skrzydła, podpora P2 strona lewa
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P1

MA-407
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P3 strona lewa, podpora P5 strona lewa
- deskowanie fundamentu, podpora P3 strona lewa, podpora P5 strona lewa
- betonowanie fundamentu, podpora P3 strona lewa
- montaż zbrojenia słupów, podpora P3 i P4

PZS-12
- rozdeskowanie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego strona prawa

MM-15
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu P1, P2, ramy i murów oporowych
- wykonane zasypki fundamentu, podpora P1 i P2

PZM-14
- wykonanie zasypki prefabrykatów

PP-25
- wykonanie zasypki fundamentu

PP-40
- wykonanie izolacji grubej płyty przejściowej

PP-42
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej
- ułożenie warstwy betonu ochronnego izolacji

PP-43
- wykonanie izolacji grubej płyty zespalającej

PP-69
- wykonanie wykopu pod fundamenty i beton niekonstrukcyjny pod prefabrykaty

78 Tydzień Kontraktu

Zgodnie za Warunkami Kontraktu Wykonawca ma przerwę zimową w okresie od 15.12.2016 do 15.03.2017. Jednakże ze względu na dobre warunki pogodowe prowadzone były możliwe do wykonania roboty.

Wykonawca w tygodniu 78 wykonał następujące roboty:

WD-400
- wykonanie zasypki fundamentu, podpora P4
- przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
- montaż deskowania ustroju nośnego

PZS-8
- wykonanie izolacji lekkiej korpusu, podpora P1, podpora P2

WD-402
- montaż zbrojenia skrzydła, podpora P5 strona Płd.
- deskowanie skrzydła, podpora P5 strona Płd.
- deskowanie słupów, podpora P3
- betonowanie słupów, podpora P3
- betonowanie ciosów, podpora P4 i P5
- wykonanie zasypki fundamentu, podpora P1

PZS-9
- betonowanie fundamentu, podpora P1 strona lewa
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1 strona prawa, podpora P2 strona lewa
- deskowanie korpusu, podpora P1 strona prawa, podpora P2 strona lewa
- betonowanie korpusu, podpora P1 strona prawa, podpora P2 strona lewa
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P1, P2

EST-403
- próbne obciążenie pali jet-grouting, podpora P1, P3 strona prawa

PZS-10
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P1 strona prawa

WD-405
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1
- deskowanie korpusu, podpora P1
- montaż zbrojenia skrzydeł, podpora P3
- deskowanie skrzydeł, podpora P3

PZD-3
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P2 strona prawa
- deskowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa
- betonowanie fundamentu, podpora P2 strona prawa
- montaż zbrojenia korpusu, podpora P1 strona prawa
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P1

PZD-4
- deskowanie korpusu, podpora P2

MA-407
- montaż zbrojenia fundamentu, podpora P, strona prawa, podpora P5 strona prawa
- deskowanie fundamentu, podpora P5 strona prawa, podpora P3 strona prawa
- betonowanie fundamentu, podpora P3 strona prawa, podpora P5 strona prawa
- montaż zbrojenia słupów, podpora P4
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu, podpora P4, P5
- wykonanie zasypki fundamentu, podpora P4

PZS-12
- rozdeskowanie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego strona prawa

MM-15
- wykonanie izolacji lekkiej fundamentu P1, P2, ramy i murów oporowych

PZM-14
- montaż zbrojenia płyty zespalającej
- deskowanie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej
- wykonanie izolacji styków prefabrykatów

PP-47
- montaż zbrojenia płyty zespalającej
- deskowanie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-56
- montaż zbrojenia płyty zespalającej
- deskowanie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej