fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-02

128 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 128 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Schody skarpowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

WD-402

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych P1

- Betonowanie ścianki zaplecznej P2

- Pielęgnacja ścianki zaplecznej P2

EST-403

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZD-4

- Montaż belek ustroju nośnego

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WA-408

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

KT-409a

-Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

WD-409

- Zasypki

WD-410

- Pielęgnacja korpusu P1

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

127 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 127 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Schody skarpowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

WD-402

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych

EST-403

- Deskowanie ścianek zaplecznych P6 (lewa i prawa)

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Betonowanie ścianek zaplecznych P6 (lewa i prawa)

- Pielęgnacja ścianek zaplecznych P6 (lewa i prawa)

PZS-10

- Prace porządkowe

WD-404

- Deskowanie, zbrojenie wsporników ustroju nośnego

PZD-3

- Podwaliny pod stożki

- Przygotowanie do obrukowania

PZD-4

- Przygotowanie do montażu belek ustroju nośnego

- Montaż belek ustroju nośnego

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MA-407

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Zbrojenie poprzecznic

- Montaż belek

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WA-408

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ścianek zaplecznych (jezdnia lewa)

- Betonowanie ścianek zaplecznych (P1, P2) – etap II

- Pielęgnacja ścianek zaplecznych (P1, P2)

KT-409a

- Deskowanie korpusu P3

WD-409

- Zasypki

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P1

- Betonowanie korpusu P1

- Pielęgnacja korpusu P1

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

 

126 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 126 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Profilowanie stożków

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych

EST-403

- Deskowanie ścianek zaplecznych P6

PZS-10

- Rozdeskowanie ścianek zaplecznych

WD-404

- Deskowanie, zbrojenie wsporników ustroju nośnego

PZD-3

- Prace porządkowe

PZD-4

- Przygotowania do montażu belek ustroju nośnego

MA-407

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Zbrojenie poprzecznic

- Przygotowania do montażu belek

WA-408

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ścianek zaplecznych (jezdnia lewa)

- Betonowanie ścianek zaplecznych (P1, P2) - etap I

KT-409a

- Deskowanie korpusu P3

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P1