button f

button g

button h

button i

Roboty mostowe 2018-01

122 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 122 wykonał następujące roboty mostowe: 


WD-400

- Montaż balustrad

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje


EST-403

- Rozdeskowanie UN

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje 

- Betonowanie wnęk zakotwień

- Zbrojenie ścianek zaplecznych


PZS-10

- Przygotowanie do betonowania ścianek zaplecznch P2(P2L i P2P)


PZD-3

- Rozdeskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- Wykopy pod płyty przejściowe

- Beton podkładowy P1 i P2

- Pielęgnacja betonu podkładowego


PZD-4

- Wykopy pod płyty przejściowe

- Przygotowanie do deskowania ustroju nośnego


MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


WA-408

- Przygotowanie platformy pod ustrój nośny (jezdnia prawa)

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


KT-409a

- Betonowanie słupa P2

- Pielęgnacja słupa P2


WD-409

- Zbrojenie, deskowanie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3


PZS-12

- Zbrojenie płyt przejściowych

- Zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych

- Betonowanie płyt przejściowych P2

- Pielęgnacja płyt przejściowych


WD-415

- Odwodnienie wykopów

121 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót.