fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-01

125 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 125 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Profilowanie stożków

- Przygotowania do obrukowania

EST-403

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozję

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych

- Betonowanie ścianek zaplecznych P1 (strona lewa i prawa)

PZS-10

- Pielęgnacja ścianek zaplecznych P2

- Rozdeskowanie ścianek zaplecznych P2

WD-404

- Deskowanie, zbrojenie wsporników ustroju nośnego

PZS-11

- Betonowanie płyt przejściowych P1, P2

- Pielęgnacja płyt przejściowych

PZD-4

- Deskowanie, zbrojenie płyt przejściowych

- Betonowanie płyt przejściowych P2

- Betonowanie poprzecznic skrajnych P1,P2

MA-407

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Zbrojenie poprzecznic

WA-408

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

WD-409

- Pielęgnacja korpusu P1

- Betonowanie ciosów P1, P2, P3

- Pielęgnacja ciosów

- Zasypki

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P1

WD-415

- Pompowanie wody

 

124 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 124 wykonał następujące roboty mostowe: 


WD-400

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje

- Montaż kotew pod bariery


EST-403

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje

- zbrojenie ścianek zaplecznych


PZS-10

- Prace porządkowe

- Betonowanie ścianki zaplecznej P2


WD-404

- Deskowanie wsporników ustroju nośnego


PZD-3

- Prace porządkowe


PZS-11

- Zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych


PZD-4

- Deskowanie, zbrojenie poprzecznic skrajnych

- Wykopy

- Beton podkładowy pod płyty przejściowe

- Zbrojenie płyt przejściowych


MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


WA-408

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Zbrojenie, betonowanie stref zakotwień P1


WD-409

- Zbrojenie, deskowanie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3

- Betonowanie korpusu P1


PZS-12

- Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

- Betonowanie płyty przejściowej P1


WD-415

- Pompowanie wody

 

123 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 123 wykonał następujące roboty mostowe: 


WD-400

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje


EST-403

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

- zbrojenie ścianek zaplecznych


PZD-3

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Demobilizacja zaplecza

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje


PZD-4

- Przygotowanie do deskowania ustroju nośnego

- Deskowanie poprzecznic skrajnych

- Mobilizacja zaplecza


MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


WA-408

- Przygotowanie platformy pod ustrój nośny (jezdnia prawa)

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Betonowanie stref zakotwień


WD-409

- Zbrojenie, deskowanie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3


PZS-12

- Zbrojenie płyt przejściowych P1


WD-415

- Odwodnienie wykopów


122 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 122 wykonał następujące roboty mostowe: 


WD-400

- Montaż balustrad

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje


EST-403

- Rozdeskowanie UN

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozje 

- Betonowanie wnęk zakotwień

- Zbrojenie ścianek zaplecznych


PZS-10

- Przygotowanie do betonowania ścianek zaplecznch P2(P2L i P2P)


PZD-3

- Rozdeskowanie ustroju nośnego


PZS-11

- Wykopy pod płyty przejściowe

- Beton podkładowy P1 i P2

- Pielęgnacja betonu podkładowego


PZD-4

- Wykopy pod płyty przejściowe

- Przygotowanie do deskowania ustroju nośnego


MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Deskowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


WA-408

- Przygotowanie platformy pod ustrój nośny (jezdnia prawa)

- Rozdeskowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Rusztowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)


KT-409a

- Betonowanie słupa P2

- Pielęgnacja słupa P2


WD-409

- Zbrojenie, deskowanie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3


PZS-12

- Zbrojenie płyt przejściowych

- Zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych

- Betonowanie płyt przejściowych P2

- Pielęgnacja płyt przejściowych


WD-415

- Odwodnienie wykopów

121 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót.