button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-02

127 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 127 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- płytka wymiana gruntu w km ul. Tarnogórska 0+390 – 0+450

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000 – 473+300

Roboty branżowe:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Mała Panew w km  465+370

Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200, 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek drenarskich (fi 315, 600) w pasie rozdziału w km    461+150/190

- czyszczenie, regulacja wysokościowa i zabezpieczenie studni

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż drenażu, studzienek(fi 315, 600) w km 467+015/090

- czyszczenie, regulacja wysokościowa i zabezpieczenie studni 

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+900

126 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 126 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- płytka wymiana gruntu w km ul. Tarnogórska 0+330 – 0+390

Sekcja II

- odhumusowanie DG „Stuletnia” 0+025 – 0+175

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000

Roboty branżowe:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Małapanew

- umocnienie rowu R-M-V

Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200, 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek drenarskich (fi 315, 600) w pasie rozdziału w km    464+700/800

- czyszczenie, regulacja wysokościowa i zabezpieczenie studni

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+200/300

- montaż rur przewodowych PP (fi 160, 500) w km 465+200

- montaż drenażu w km 466+650/720

- czyszczenie, regulacja wysokościowa i zabezpieczenie studni

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+780/900

125 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 125 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- płytka wymiana gruntu w km ul. Tarnogórska 0+300

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana w km 464+700

- umocnienie rowu R-M-V w km 460+400

Kanalizacja sanitarna

- montaż oczyszczalni ścieków  na MOP Wschód

Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200, 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek drenarskich (fi 315, 600) w pasie rozdziału w km    464+700/900

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 463+040/900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+100/200

- montaż rur przewodowych PP (fi 160, 500) w km 465+100

- wykonywanie płyty konstrukcyjnej pod studnie kaskadowe w km 466+200/300

- montaż studni kaskadowych 466+200/300

- montaż drenażu w km 466+580/780

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+780/900