fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-12

120 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót. 

119 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 119 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja II

- nasyp w km 465+900


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000


Roboty branżowe 


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 464+400 


Kanalizacja sanitarna

-  montaż studni betonowej pompowni ścieków sanitarnych na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+700/800

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studni (fi 315, 600) w km 462+660/680


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 500) w km 465+100/465+200

- montaż studni (fi 1200) w km 465+200/300


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 473+750/473+980

- rozładunek elementów zbiornika retencyjnego w km 471+790118 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 118 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- nasyp w km 464+850-465+000 L, 464+850-465+000 P

- geowłóknina separująca w km 461+100-461+190

- kruszywo 0/31,5 w km DD-2


Sekcja II

- nasyp w km 465+900, 468+000


Sekcja III

- wykop w gruntach nieskalistych w km 471+800

- wykop w gruntach skalistych w km 473+000

- nasyp w km 473+000, 474+000, PZS-12


Roboty branżowe 


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Kanalizacja sanitarna

- przygotowanie podłoża pod montaż pompowni ścieków sanitarnych na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 400) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+600/700

- montaż studni (fi 1000, 1200) w km 463+450

- montaż rur drenarskich PE (fi 200) w km 462+350

- wykonanie ścieku skarpowego w km 459+400/600


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-300) w km 468+800/469+380

- montaż studni (fi 1200) w km 465+200/300


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż zestawu igłofiltrów z obsypką żwirową(kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790


117 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 117 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- nasyp w km 464+850-465+000 L


Roboty branżowe 


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Kanalizacja sanitarna

- przygotowanie podłoża pod montaż pompowni ścieków sanitarnych na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 400) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+600/700

- montaż studni (fi 1000, 1200) w km 463+450

- montaż rur drenarskich PE (fi 200) w km 462+350

- wykonanie ścieku skarpowego w km 459+400/600


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-300) w km 468+800/469+380

- montaż studni (fi 1200) w km 465+200/300


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż zestawu igłofiltrów z obsypką żwirową(kontynuacja) zbiornik retencyjny nr 38-40 w km 471+790