fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-10

111 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 111 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km DW 789, MOP Zach.

- nasyp w km 464+845 – 465+000

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 460+100-461+250, 464+450 – 464+550

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 462+360 – 462+ 460

- warstwa ścieralna z betonu cementowego w km 459+455-460+035 L, 459+200 – 459+822 P, 461+179-461+615 P


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 469+600 – 469+800, 471+200

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+100 – 468+250


Sekcja III

- wykonanie nasypu w km 471+800, 474+000

- wykop w gruntach skalistych w km 472+800 – 472+900


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- konserwacja rowu b.n 11 

- konserwacja i umocnienie rowu melioracyjnego b.n 8

- konserwacja i umocnienie rowu melioracyjnego RLI


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż przykanalików (fi 200) w km 462+390/462+440

- montaż rur przewodowych (fi 160-300) w km 463+850/463+950

- montaż studni (fi 1200) w km 463+950

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+150


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 160-300) w km 466+060/466+100

- montaż przykanalików w km 464+500

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+900/466+960


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 470+100/470+150

  

110 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 110 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km DW 789, MOP Zach.

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 460+100-461+250, 462+370-462+410

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 461+780-461+900P, 464+100-464+320L

- humusowanie skarp nasypu w km 461+790-462+350


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 469+200 – 469+800

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 468+000

- warstwa ścieralna z betonu cementowego w km 466+755-467+305 L, 466+775-467+295 P, 467+285-467+865 L, 467+290-467+880 P


Sekcja III

- wykonanie nasypu w km OUA Ożarowice

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 – 472+900


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- konserwacja rowu b.n 11 

- umocnienie cieku Podlasie 


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych (fi160-300) w km 463+900+464+100

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+150

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+900/466+960

- montaż przykanalików (fi 200) w km 462+400/462+500


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 160-300) w km 466+480

- montaż przykanalików w km 470+800/470+900

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 469+900/469+960

 

109 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 109 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 462+380-462+450, ul. Tarnogórska, DW 789, MOP Zach.

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 461+775-461+900, 464+450 – 464+500

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km  463+450 – 463+670, 463+670-463+715 L, 463+900-464+000 P, 463+905-464+015L, 464+315-464+230P


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 468+800 – 469+600 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 468+000, 

- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca geosyntetycznego 469+600


Sekcja III

- wykonanie nasypu w km OUA Ożarowice

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600 – 472+900

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 471-490-471-840


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- konserwacja rowu b.n 11 w km 465+400


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych (fi 200, 300) w km 464+500

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+150

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+900/466+960


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200) w km 466+480

- montaż przykanalików w km 470+800/470+900

- montaż studni (fi 1200) w km 466+240/466+370

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 466+900/466+960


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 469+100/469+200

108 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 108 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 462+400-462+450 , 465+200 – 465+248, DW789, MOP Zachód, 

ul. Tarnogórska

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 460+100 – 460+250,461+700 - 461+750, 463+570-463+650, 464+050-464+320, 465+000 - 465+200 


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 465+900, 469+800 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm 470+000, 468+800

- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca geosyntetycznego 468+000, 469+600


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- Konserwacja rowu b.n – 11 


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 461+160 

- montaż rur przewodowych (fi 160 PVC, 400 PP) w km 463+700/463+760

- montaż przykanalików (fi 200 PP) w km 461+ 820

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+150

- zagęszczanie wykopu po kanalizacji 

- montaż studni (fi 1200) w km 464+400


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PVC (fi 315) w km 464+700/464+800

- montaż rur przewodowych PP (fi 200 - 400) w km 464+680/464+760

- montaż przykanalików (fi 200 PP)  w km 470+800/470+900

- montaż studni wpadowej (fi 1200) w km 466+560

- montaż studni rozprężnej (fi 1200) w km 464+560


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 468+860/469+080