button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-01

122 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 122 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- kruszywo 0/31,5 w km DD-1 0+340-0+820, DD-2 0+620-0+200


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 464+600


Kanalizacja sanitarna

- montaż oczyszczalni ścieków na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek osadnikowych (fi 600) w pasie rozdziału w km    463+300/400


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+100/200


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

 

121 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót. 


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 464+500


Kanalizacja sanitarna

- montaż studni betonowej pompowni ścieków sanitarnych na MOP Wschód 

- pompowanie wody z ciągu kanalizacji na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+700/800

- montaż rur drenarskich PE w pasie rozdziału (fi 200) w km 


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż studni (fi 1200) w km 465 + 920


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 473+750/473+980

- zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny 471+790