fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-01

124 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 124 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- płytka wymiana gruntu w km ul. Tarnogórska 0+300-0+400


Sekcja III 

- wykop w gruntach skalistych w km 472+900-473+200


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana w km 464+700

- umocnienie rowu R-M-V w km 460+400


Kanalizacja sanitarna

- montaż oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na MOP Wschód


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200, 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek drenarskich (fi 315, 600) w pasie rozdziału w km    464+700/800


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+100/200

- montaż rur przewodowych PP (fi 160, 500) w km 465+100 

- wykonywanie płyty konstrukcyjnej pod studnie kaskadowe w km 466+200/300


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+780/900


123 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 123 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- humusowanie skarp nasypu w km DW 789 0+380-0+550, 0+120-0+200


Sekcja III

- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+900-473+200

- wykop w gruntach skalistych w km 472+900-473+200


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- umocnienie  rzeki Łana w km 464+700


Kanalizacja sanitarna

- montaż oczyszczalni ścieków na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 200, 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek osadnikowych (fi 600) w pasie rozdziału w km    463+850/900


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+100/200

- montaż rur przewodowych PP (fi 160, 500) w km 465+100 


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+780/900

 

122 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 122 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- kruszywo 0/31,5 w km DD-1 0+340-0+820, DD-2 0+620-0+200


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 464+600


Kanalizacja sanitarna

- montaż oczyszczalni ścieków na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż rur drenarskich PE(fi 200), studzienek osadnikowych (fi 600) w pasie rozdziału w km    463+300/400


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi160, 500) w km 465+100/200


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi300, 500) w km 473+780/473+980

 

121 tydzień Kontraktu

Zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych od dnia 15 grudnia 2017 do 15 marca 2018 trwa okres zimowy, nieobjęty czasem realizacji robót. 


Postęp prac branżowych


Sekcja I


Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 464+500


Kanalizacja sanitarna

- montaż studni betonowej pompowni ścieków sanitarnych na MOP Wschód 

- pompowanie wody z ciągu kanalizacji na MOP Wschód 


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych PP (fi 300), studni (fi 1200) na MOP Wschód

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 460+700/800

- montaż rur drenarskich PE w pasie rozdziału (fi 200) w km 


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż studni (fi 1200) w km 465 + 920


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 473+750/473+980

- zabezpieczenie wykopu pod zbiornik retencyjny 471+790