fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-07

98 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 98 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 460+975 – 461+015, 461+750 – 461+900, 62+515 – 462+550, 464+200 – 464+320, 464+850 -465+000, ZB-27, ZB-29, MOP Wschód, DW789,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+975 – 461+015, 461+940 – 461+995, 462+240- 462+360P, 462+240 – 462+360L,
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 460+975 – 461+015, 462+515 – 462+550, 462+640 – 462+800, 464+000 – 464+100,
- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca w km 460+100 – 460+250,
- warstwa mrozoochronna w km 461+800,

 
Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 467+140 – 467+160, 468+250 – 468+310, 468+515 – 468+540, 468+310 – 468+350, 469+000, 469+600, 469+800, 469+900, 469+970, 469+900, 470+290 – 470+370
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 467+140 – 467+160, 468+000, 470+200,
- płytka wymiana gruntu w km 469+595, 469+600,
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w gr 15 cm: 466+740 – 466+775,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 467+700,
- ekrany akustyczne: EK-70,
- wykopy w gruntach nieskalistych w km 466+740 – 466+775,

 
Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 473+900 – 474+000, 474+015 – 474+050, 474+050 – 474+100,
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 471+920 – 472+125,
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+400, 472+500,
- wykop w gruntach skalistych w km 472+650, 472+800, 473+150,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 471+840 – 471+920L, 471+840 – 471+920P, 472+150 – 472+240L

 
Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany
- przebudowa cieku Podlasie

Kanalizacja sanitarna
-montaż kanalizacji sanitarnej MOP Zachód, MOP Wschód

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych
- prace montażowe na studniach kaskadowych

Zbiorniki retencyjne
- zb 28 (km 464+870) – montaż zbiornika

Sekcja II
Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne 
- zb32 (km 466+380) – montaż zbiornika
- zb33,34 (km 466+510) – zakończenie prac przygotowawczych, montaż zbiornika

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

97 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 97 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

  - wykonywanie nasypu w km 460+620, 461+790- 461+850, 464+200, 464+900 – 464+950, 465+200 – 465+248, MOP Wschód, ZB-18

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km461+300, 463+715 – 463+790

  - górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 462+260 – 462+360, 462+460- 462+515

  - wzmocnienie podłoża półmateracem DW789

  Sekcja II

  - wykonywanie nasypów w km 467+400, 467+700, 467+970,468+280 - 468+350, 468+600, 468+900,468+925 - 468+975, 469+100, 469+900, 470+300

  - górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 465+970,466+500 466+900, 467+020 – 467+270, 467+700, 468+050, 468+310 – 468+350, 469+300

  - płytka wymiana gruntu w km 469+595 

  - głęboka wymiana gruntu w km 467+700

  - stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w gr 15 cm: 468+515 – 468+540

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 467+020 – 467+110, 467+900 -467+960

  - wzmocnienie podłoża półmateracem 468+330 – 468+375

  Sekcja III

  - wykonywanie nasypu w km 473+900 – 474+100, 474+300 – 474+345,

  - górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 473+900

  - wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600, 472+800

  - wykop w gruntach skalistych w km 472+650, 472+800, 473+150

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+125 – 472+240P

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany

Kanalizacja sanitarna
-montaż kanalizacji sanitarnej MOP Zachód, MOP Wschód

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych
- prace montażowe na studniach kaskadowych

Zbiorniki retencyjne
- zb 28 (km 464+870) – zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie, wykonanie warstwy chudego betonu

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne 
- zb30 (km 466+170) –  zakończenie montażu zbiornika 
- zb31 (km 466+250) – zakończenie montażu zbiornika 
- zb32 (km 466+380) – montaż zbiornika

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

96 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 96 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

  - wykonywanie nasypu w km 460+620, 462+700-463+350, 464+000 – 464+100, 464+370 – 464+420

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+950  - 460+975,461+585 – 461+715, 463+715 – 463+800

  - górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+585 – 461+715, 462+260 – 462+320,

 Sekcja II

  - wykonywanie nasypów w km 468+605 – 468+650, 468+900,468+925 - 468+975, 469+100 – 469+180, 469+920 – 469+980, 470+290 – 470+380,470+900

  - górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 467+020 – 467+110, 467+300 – 467+700,468+310 – 468+350

  - płytka wymiana gruntu w km 469+650,

  - stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w gr 15 cm: 468+605 – 468+650

  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 467+200 – 467+270

 Sekcja III

  - wykonywanie nasypu w km 471+450 – 471+670, 473+900 – 474+000, 474+050 – 474+120,  PZM-17, PP-73,

  - wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600, 472+800

  - wykop w gruntach skalistych w km 472+800

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany/13/R-I-10

Kanalizacja sanitarna
-montaż kanalizacji sanitarnej MOP Zachód

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych

Zbiorniki retencyjne
- zb27 (km 464+610) – zakończenie montażu zbiornika
- zb 29 (km 464+100)-  zakończenie montażu zbiornika

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne 
- zb30 (km 466+170) – montaż zbiornika 
- zb31 (km 466+250) – montaż zbiornika
- zb32 (km 466+380) – montaż zbiornika

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

 

95 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 95 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 460+620, 460+950 – 460+795, 460+975- 461+015, 461+800 – 461+900, 464+400 – 464+530, 464+600 -464+700, 464+700 – 464+800, ZB5, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13, ZB14

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 460+795 – 461+015, 462+815 – 462+900 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+585 – 461+730, 461+650 – 461+740, 463+700 – 463+820, MOP Wschód i Zachód

- ekrany akustyczne (słupy, głowice): EK-81

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w gr 15 cm: MOP Zachód 

- warstwa mrozoochronna w km 461+015 – 461+075


Sekcja II

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w km 466+740 – 466+925

- wykonywanie nasypów w km 466+685- 466+740, 467+100, 467+700, 468+000, 469+100, 469+900 – 470+300, 470+400, 470+500

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 467+300, 467+150, 467+400, 467+500, 467+700, 470+700

- płytka wymiana gruntu w km 469+650

- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca w km 468+975 – 469+000, ZB33, ZB34 


Sekcja III

- wykonywanie nasypu w km 471+740 – 471+760, 473+900 – 474+000, 474+000 – 474+100, PZM-17, PP-73

- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600, 472+800  

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700, 472+800, 473+200, 473+300 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+740 – 471+760, 473+750 – 473+900


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie rzeki Łany/13/R-I-10

- przebudowa rowu R-M-V


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej MOP Zachód


Kanalizacja deszczowa

- wykonanie wylotów na skarpę

- montaż drenażu w pasie rozdziału 

- montaż wpustów ulicznych


Zbiorniki retencyjne

- zb8 (km 462+380)zakończenie montażu zbiornika

- zb25 (km 464+190) – zakończenie montażu zbiornika

- zb26 (km 464+350) – zakończenie montażu

- zb27 (km 464+610) – zakończenie montażu zbiornika

- zb 29 (km 464+100)-  zakończenie montażu zbiornika


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych

- montaż rur przewodowych PP 


Zbiorniki retencyjne
-
zb30 (km 466+170) zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,

  wykonanie warstwy chudego betonu
- zb31 (km 466+250) – montaż zbiornika

- zb32 (km 466+380) – montaż zbiornika