fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-06

94 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 94 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 461+650 – 461+780, 464+600 – 464+700, 465+200 – 465+248, 465+000 – 465+200, ZB10, ZB11, ZB13, ZB14, PP-37, PP-38, 464+600 – 464+700

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 459+200 – 459+220, 460+015 – 460+075, 461+900 – 462+240

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 462+550 – 462+660 

- odhumusowanie MOP Zachód

- ekrany akustyczne: EK-79

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” w gr 15 cm: MOP Zachód


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 466+685, 469+650, 469+200, 469+800, 469+900, 470+200 – 470+400

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 467+150 – 467+300, 467+700 – 467+995  

- wykop w gruntach nieskalistych w km 466+740 – 466+925,  - płytka wymiana gruntu w km 470+400

- wzmocnienie skarp nasypu w km 469+920 – 469+960, 470+190 – 470+290


Sekcja III

- wykonywanie nasypu w km 471+740 – 471+960, 473+750 – 473+900, 473+900 – 474+000, PP-19, ZB-34

- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600 

- wykop w gruntach skalistych w km 472+800, 473+300


Roboty branżowe 


Sekcja I


Kanalizacja deszczowa

- wykonanie wylotów na skarpę

- montaż drenażu w pasie rozdziału 

- montaż wpustów ulicznych


Zbiorniki retencyjne

- zb8 (km 462+380) – zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,
  wykonanie warstwy chudego betonu 

- zb25 (km 464+190) – montaż zbiornika

- zb26 (km 464+350) – montaż zbiornika 

- zb27 (km 464+610) – zakończenie montażu zbiornika

- zb 29 (km 464+100)-  zakończenie montażu zbiornika


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych

- montaż rur przewodowych PP 


Zbiorniki retencyjne

- zb30 (km 466+170) zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,
  wykonanie warstwy chudego betonu
- zb31 (km 466+250) – wykonanie warstwy chudego betonu
- zb32 (km 466+380) – wykonanie warstwy chudego betonu


Sekcja III


Przebudowa wodociągu w Ożarowicach 

- zasypywanie oraz montaż bloków oporowych na sieci wodociągowej w Ożarowicach


Zbiorniki retencyjne

- zb45 (474+030) zakończenie montażu zbiornika 

93 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 93 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 461+025 – 461+075, PZM-13, PP-32, 461+400 – 464+530, MOP Wschód, 461+500 – 461+530, 464+700 – 464+800, 465+200 – 465+248, 465+600 – 465+700, DW789, ZB-10, ZB-11, ZB-12, ZB-13, ZB-17
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 461+375 – 461+160
- głęboka wymiana gruntu w km 460+145
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+900 – 462+260, 462+800 – 462+920
- odhumusowanie MOP Zachód

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 466+515 – 468+925, 466+700, 469+650, 469+980 – 470+383, PP-67, PP+68, PP-69, 470+200, 470+400, 470+500, 470+800, 471+000
- wykonywanie wzmocnienia podłoża za pomocą półmateraca w km 469+980, 470+300 
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 468+825 – 469+400
- wykop w gruntach nieskalistych w km 466+515 – 466+925, 466+700
- płytka wymiana gruntu w km 470+400

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 471+670 – 471+740, 473+700 – 474+000, 474+050 – 474+100, PZM-17, ZB-34
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600
- wykop w gruntach skalistych w km 472+800, 473+300
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 471+760 – 471+900   

Roboty branżowe

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany/13/R-I-10
- przebudowa rowu R-M-V

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu w pasie rozdziału
- montaż wpustów ulicznych

Zbiorniki retencyjne
- zb21(km 463+790) - montaż zbiornika , próba szczelności
- zb22,23(km 463+950) – montaż zbiornika, próba szczelności
- zb24(km 464+100) – montaż zbiornika
- zb25(km 464+190) – montaż zbiornika
- zb26(km 464+350) – montaż zbiornika
- zb27(km 464+610) – montaż zbiornika
- zb 29 (km 464+100)-  montaż zbiornika

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa
- montaż wpustów ulicznych
- montaż rur przewodowych PP

Zbiorniki retencyjne 
- zb31(km 466+250) – wykonanie warstwy chudego betonu
- zb32(km 466+380) – wykonanie warstwy chudego betonu

Sekcja III
Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- zasypywanie oraz montaż bloków oporowych na sieci wodociągowej w Ożarowicach

92 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 92 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 461+025 – 461+075, MOP Wschód
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 461+275 – 461+560, 461+585 – 461+325
- profilowanie i zagęszczenie podłoża: DW789

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 468+050 – 468+250, 468+925 – 468+975, 469+605, 469+725, 469+785 – 469+920, 469+920 – 469+960, 469+900, 469+980 – 470+100, 470+200, 471+100, PP-66, PP-69 
- wzmocnienie skarp nasypu w km 469+870 – 469+920, 469+980 – 470+200, 470+190 – 470+290, 471+100 – 471+135, 471+135 – 474+170
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 469+400 – 469+550

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 474+050 – 474+100, PP-73
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+600
- wykop w gruntach skalistych 472+800, 473+300
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 474+200 – 474+300  
- odhumusowanie: OUA
Roboty branżowe
Sekcja I
Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany
- przebudowa rowu R-M-V
- przebudowa rowu R-L-I

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu
- montaż studzienek drenarskich
- montaż wpustów
- montaż przykanalików

Zbiorniki retencyjne
- zb21(km 463+790) - montaż zbiornika
- zb22,23(km 463+950) – montaż zbiornika
- zb24(km 464+100) – montaż zbiornika
- zb25(km 464+190) – montaż zbiornika
- zb26(km 464+350) – montaż zbiornika
- zb27(km 464+610) – montaż zbiornika
- zb 29 (km 464+100)-  montaż zbiornika

Sekcja II
Zbiorniki retencyjne 
- zb31(km 466+250) – rozpoczęcie wykopu pod zbiornik 
- zb32(km 466+380) – rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Sekcja III
Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- zasypywanie oraz montaż bloków oporowych
- wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej
- zasypywanie sieci wodociągowej

Zbiorniki retencyjne
- zb46(km 474+330) – montaż zbiornika

91 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 91 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 464+700 – 464+820, 465+200 – 465+248, MOP Wschód
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 460+025 – 460+075, 462+200 – 462+280  
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 459+360 – 459+370, 460+700 – 460+960, 461+075 – 461+130, 461+130 – 461+270
- podbudowa z chudego betonu w km 459+385 – 459+660, 459+400 – 459+940L, 459+660P, 460+030L, 459+940 – 460+045
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm: MOP Wschód,
- odhumusowanie MOP Zachód
- głęboka wymiana gruntów PP-17
- profilowanie i zagęszczenie podłoża: DW789
- geowłóknina separująca: DW789
- warstwa mrozoochronna w km 459+240 – 459+370

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 466+450 – 466+515, 468+000, 469+600, 469+900, 470+200, 471+000, PZ-M-16, PP-66, PP-67, PP-68
- wzmocnienie skarp nasypu w km 459+650 – 469+725, 469+650 – 469+725
- wykop w gruntach nieskalistych w km 466+515 – 466+925

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 471+670 – 471+740, 473+700 – 474+000, 474+050 – 474+422, PZM-17, PZM-14
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+300, 472+600, 473+350
- wykop w gruntach skalistych 473+300
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 471+800, 471+760 – 471+850

Postęp prac branżowych

Sekcja I
Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany
- przebudowa rowu R-M-V
- przebudowa rowu R-L-I

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu
- montaż studzienek drenarskich
- montaż wpustów
- montaż przykanalików

Zbiorniki retencyjne
- zb12(km 462+915) – montaż zbiornika, zakończenie próby szczelności
- zb13(km 463+050) – montaż zbiornika, zakończenie próby szczelności
- zb16(km 463+210) – montaż zbiornika, zakończenie próby szczelności
- zb18(km 463+430) – montaż zbiornika
- zb21(km 463+790) - montaż zbiornika
- zb22,23(km 463+950) – montaż zbiornika
- zb24(km 464+100) – montaż zbiornika
- zb25(km 464+190) – zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,wykonanie warstwy chudego betonu)
- zb26(km 464+350) – zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,wykonanie warstwy chudego betonu)
- zb27(km 464+610) - zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,wykonanie warstwy chudego betonu)
- zb 29 (km 464+100)-  wykonanie wykopu 

Sekcja III
Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- zasypywanie oraz montaż bloków oporowych
- wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej 

90 tydzień Kontraktu
Wykonawca w tygodniu 90 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 461+790 – 461+900, 464+600 – 464+700, 464+700 – 464+820, 465+000 – 465+200, MOP Wschód
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+075 – 461+150, 461+920 – 462+050,  
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 459+220 – 459+240, 459+260 – 459+370, 459+220 – 459+340 L, 459+700 – 459+790 L, 459+790 – 460+050, 460+575 – 460+660
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm: MOP Wschód
- wzmocnienie podłoża za pomocą geosiatki i geowłókniny na DW 789
- odhumusowanie MOP Zachód
- głęboka wymiana gruntów PP-16, PP-17

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 466+450 – 466+515, 467+400 – 467+600, 467+578 – 467+713 467+300 – 467+400, 469+570 – 469+725, 469+900 – 470+200
- wzmocnienie skarp nasypu w km 470+200 – 470+290
- wykop w gruntach nieskalistych w km 466+500 – 466+550, 466+515 – 466+925

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 471+760 – 471+850, 473+800 – 473+900, 474+015 – 474+050, 474+050 – 474+100, 474+200 – 474+300
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+700, 473+300
- wykop w gruntach skalistych 473+300

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany
- przebudowa rowu R-M-V

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu
- montaż studzienek drenarskich
- montaż wpustów
- montaż przykanalików

Zbiorniki retencyjne
- zb12(km 462+915) – montaż zbiornika
- zb13(km 463+050) – montaż zbiornika
- zb16(km 463+210) – montaż zbiornika
- zb18(km 463+430) – montaż zbiornika
- zb22,23(km 463+950) – montaż zbiornika
- zb24(km 464+100) – montaż zbiornika
- zb25(km 464+190) – zakończenie prac przygotowawczych (tj. roboty ziemne, wzmocnienie,wykonanie warstwy chudego betonu
- zb26(km 464+350) – wykonanie wykopu
- zb27(km 464+610) – wykonanie wykopu

Sekcja III

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- próba szczelności i dezynfekcja wodociągu (km 473+200)
- przygotowanie do przepięcia wodociągu