fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-04

84 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 84 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 463+700 – 463+800
- prace przerwano z powodu złych warunków atmosferycznych

Sekcja II
- prac nie prowadzono z powodu złych warunków atmosferycznych

Sekcja III
- prac nie prowadzono z powodu złych warunków atmosferycznych

Postęp prac branżowych:

Sekcja I
- Roboty melioracyjne
- Umocnienie rowu melioracyjnego R-M-V, b.n 7.3
- Umocnienie rzeki Łany
- Kanalizacja deszczowa w km 459 + 380
- Wykonanie wylotów na skarpę
- Montaż drenażu podłużnego
- Montaż studni osadnikowych

Sekcja II                                                  

Zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- Montaż zbiornika

Zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Przygotowanie podłoża pod zbiornik
- Wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 17 w km 463+ 315
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- Wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 18 w km 463+ 430
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- Wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 19 w km 463+ 560
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 20 w km 463+ 660
- Wykonanie chudego betonu

Sekcja III
- Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- Prace przy przepięciu wodociągu

 83 tydzień Kontraktu

W 83 Tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

Sekcja I
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+150 – 661+650, 461+900 – 462+160, 462+550 – 462+660, 462+810 – 462+900
- wykonywanie nasypu w km 461+075 – 461+150, 461+900 – 462+160, 463+700 – 463+800, 462+400 - 464+530, 465+000 – 465+100, 464+400 – 464+530, , 465+000 – 465+100 ;
- stabilizacja podłoża gruntowego w km 461+030 – 461+075

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 465+500 – 465+600, 465+950 – 466+060, 466+067 – 466+450, 466+311 - 466+450, 466+200 – 466+300, 467+550 – 467+600, 467+578 – 467+713, 469+210 – 469+280, 470+400 – 470+450, 470+900 – 471+200
- wykonywanie półmateraca w km 469+920 – 469+980, 470+200 – 470+383
- wzmocnienie skarp nasypu w km 469+650- 469+725, 470+100 – 470+200, 471+005 – 471+100

Sekcja III
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 472+650
- wykonywanie nasypu w km 471+420, 471+440 – 471+670, 471+900 – 472+125

 Postęp prac branżowych

Sekcja I
roboty melioracyjne
- umocnienie rowu melioracyjnego R-M-V
- umocnienie rzeki Łany 
Kanalizacja deszczowa w km 459 + 380
- wykonanie wylotów na skarpę
- montaż drenażu podłużnego 

Sekcja II
zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- demontaż zbiornika
zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- demontaż zbiornika
zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015
- podłączenie zestawu igłofiltrów
- przygotowanie podłoża pod zbiornik
- wykonanie chudego betonu
zbiornik retencyjny nr 17 w km 463+ 315
- podłączenie zestawu igłofiltrów
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu
zbiornik retencyjny nr 18 w km 463+ 430
- podłączenie zestawu igłofiltrów
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu

Sekcja III
przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- przygotowanie do próby szczelności
- prace przy przepięciu wodociągu

82 tydzień Kontraktu

W 82 Tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

Sekcja I
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+150 – 661+650
- wykonywanie nasypu w km 461+075 – 461+150, 461+650, 465+100 – 465+248, 
- dogęszczanie warstwy KRZ w km 462+820 – 462+940
- wykonywanie półmateraca w km 461+040 – 461+075, 463+700 – 463+800, 464+400 – 64+530, 465+200 – 465+248

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km − 465+400 – 465+600, 465+750 – 465+830, 466+311 – 466+450, 467+578 – 467+713, 469+100 – 469+150, 469+210 – 469+290, 469+390 – 369+400, 469+785 – 469+920, 470+090 – 470+190, 470+600 – 470+550,
- wykonywanie półmateraca w km 465+600 – 465+850

Sekcja III
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 473+300 – 473+400,
- wykonywanie nasypu w km 471+760 – 471+850,
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 471+900 – 472+125

Postęp prac branżowych

Sekcja I
Rów R –M - V
- Umocnienie rowu melioracyjnego 
Kanalizacja deszczowa w km 459 + 380
- Wykonanie wylotów od wpustów

Sekcja II                                                  
Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- Demontaż zbiornika
Zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- Demontaż zbiornika
Zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015 
- Przygotowanie podłoża pod zbiornik
- Wykonanie chudego betonu
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
Zbiornik retencyjny nr 14 w km 463+ 080
- Przygotowanie podłoża pod zbiornik
- Wykonanie chudego betonu
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
Zbiornik retencyjny nr 15 w km 463+ 105
- Przygotowanie podłoża pod zbiornik
- Wykonanie chudego betonu
- Podłączenie zestawu igłofiltrów

Sekcja III
Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- Prace przy przepięciu wodociągu
- Wpięcie do istniejącej sieci
- Montaż węzła W15