fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-03

81 tydzień Kontraktu

W 81 Tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

Sekcja I

- utrzymywanie bypass’u przy DW 789 oraz dróg technologicznych
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 459+200 – 459+240, 460+660 – 460+975, 461+900 – 462+160
- odhumusowanie ul. Tarnogórskiej
- profilowanie skarp nasypu w km 460+660 – 460+975
- wykonywanie nasypu w km 465+200 – 465+248
- profilowanie podłoża nasypu w km 460+075 – 461+150
- udrożnianie rowu w km 461+150 – 461+650
- dogęszczanie warstwy KRZ w km 461+900 – 462+160
- wykonywanie półmateraca w km 463+700 – 463+800, 465+200 – 465+248

Sekcja II
- utrzymywanie dróg technologicznych
- magazynowanie materiału do budowy nasypów w km 468+050÷468+310
- wykonywanie nasypów w km 465+700 – 465+750, 468+650, 469+100, 469+400, 470+090, 471+100, 471+005, 470+890
- wypompowywanie wody z zastoisk
- wykonywanie nasypu w km 465+700 – 465+750

Sekcja III
- utrzymywanie dróg technologicznych, bypass’u drogi powiatowej DP 3203 S oraz części odcinka „J” autostrady A1
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 472+800 – 473+300
- wypompowywanie wody zastoisk
- stabilizacja kolejnej warstwy nasypu w km 471+775 – 471+850
- wykonywanie nasypu w km 471+300 – 471+670
- wykonywanie płytkiej wymiany gruntu w km 474+330 – 474+350
- ulepszenie, stabilizacja warstwy KRZ w km 471+850 – 472+250
- odhumusowanie DD7

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Rów R –M - V
- Umocnienie rowu melioracyjnego 

Rzeka Łana
- Umocnienie i konserwacja

Kanalizacja deszczowa w km 459 + 280
- Wykonanie wylotów od wpustów

Sekcja II                                                  

Kanalizacja deszczowa w km 471 + 150
- Montaż rur PP DN500
- Montaż studni DN1200

Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- Zakończenie montażu

Zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- Wykonanie chudego betonu pod zbiornik
- Wykonanie warstwy piasku 5cm
- Rozładunek i montaż elementów zbiornika

Zbiornik retencyjny nr 6 w km 462+170 
- Przygotowanie podłoża pod betonowanie
- Wykonanie badania podłoża

Zbiornik retencyjny nr 7 w km 462+270
- Wykonanie warstwy betonu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 8 w km 462+ 380
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Wykonanie warstwy betonu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 9 w km 462+ 515
- Przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- Wykonanie warstwy chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 10 w km 462+ 670
- Montaż zestawu igłofiltrów
- Zagęszczenie podłoża pod zbiornik
- Przygotowanie podłoża wraz z szalunkami pod beton

Zbiornik retencyjny nr 11 w km 462+ 775
- Montaż zestawu igłofiltrów
- Zagęszczenie podłoża pod zbiornik
- Przygotowanie podłoża wraz z szalunkami pod beton

Zbiornik retencyjny nr 12 w km 462+ 775
- Przygotowanie podłoża wraz z szalunkami pod beton

Zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- Podłączenie zestawu igłofiltrów

Zbiornik retencyjny nr 14 w km 463+ 080
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- Podłączenie zestawu igłofiltrów

Zbiornik retencyjny nr 15 w km 463+ 105
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 18 w km 463+ 480
- Wykonanie  wykopu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 19 w km 463+ 560
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa w km 471 + 150
- Montaż rur PP DN500
- Montaż studni DN1200

Zbiornik retencyjny nr 34.1 w km 471 + 720
- Nadzór nad szczelnością zbiornika 
- Wykonanie dwóch warstw wokół zbiornika
- Wykonanie badania

Zbiornik retencyjny nr 46 w km 474 + 330
- Zakończenie montażu
- Napełnianie do próby szczelności

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- Prace przy przepięciu wodociągu
- Zgrzewanie rur Ø110,160
- Wpięcie do istniejącej sieci

80 Tydzień Kontraktu
W 80 tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie górnej warstwy nasypu w km 459+200÷459+240, 459+370÷459+450, 460+660÷460+975
- utrzymywanie bypass’u przy DW 789 oraz dróg technologicznych

Sekcja II
- utrzymywanie dróg technologicznych
- magazynowanie materiału do budowy nasypów w km 468+050÷468+310

Sekcja III
- utrzymywanie dróg technologicznych, bypass’u drogi powiatowej DP 3203 S oraz części odcinka „J” autostrady A1
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 472+300÷473+750
- wykonywanie nasypu w km 471+770÷471+850

Prace branżowe i pozostałe:

Sekcja I

Roboty melioracyjne:

Rów R –M - V
- Umocnienie rowu melioracyjnego 

Odwodnienie Autostrady – kanalizacja deszczowa:

Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- Montaż zbiornika (rozładunek poszczególnych elementów na Placu Budowy)
- Zakończenie montażu

Zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- Wykonanie chudego betonu pod zbiornik
- Wykonanie warstwy piasku 5cm
- Rozładunek i montaż elementów zbiornika

Zbiornik retencyjny nr 6 w km 462+170
- Przygotowanie podłoża pod betonowanie
- Wykonanie badania podłoża

Zbiornik retencyjny nr 7 w km 462+270
- Wykonanie warstwy betonu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 8 w km 462+ 380
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Wykonanie warstwy betonu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 9 w km 462+ 515
- Rozpoczęcie wykopu
- Montaż zestawu igłofiltrów
- Przygotowanie podłoża i szalunków pod beton

Zbiornik retencyjny nr 10 w km 462+ 670
- Rozpoczęcie wykopu
- Montaż zestawu igłofiltrów 

Zbiornik retencyjny nr 12 w km 462+ 775
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- Podłączenie zestawu igłofiltrów
- Zagęszczanie podłoża
- Przygotowanie szalunków pod beton
- Oczekiwanie na wyniki badań zagęszczeń

Zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- Podłączenie zestawu igłofiltrów

Zbiornik retencyjny nr 14 w km 463+ 080
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- Podłączenie zestawu igłofiltrów

Zbiornik retencyjny nr 15 w km 463+ 105
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 18 w km 463+ 480
- Wykonanie  wykopu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 19 w km 463+ 560
- Rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Sekcja III

Zbiornik retencyjny nr 34.1 w km 471 + 720
- Nadzór nad szczelnością zbiornika
- Wykonanie dwóch warstw wokół zbiornika
- Wykonanie badania

Zbiornik retencyjny nr 46 w km 474 + 330
- Zakończenie montażu
- Napełnianie do próby szczelności

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- Płukanie sieci wodociągowej
- Montaż węzła W2
- Montaż hydrantu przy węźle W32
- Zgrzewanie rur Ø110

Prace w zakresie ochrony środowiska:
-  prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego

79 Tydzień Kontraktu

W 79 tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- utrzymywanie bypass’u przy DW 789 oraz dróg technologicznych

Sekcja II
- utrzymywanie dróg technologicznych
- magazynowanie materiału do budowy nasypów w km 468+050÷468+310
- wykonywanie nasypów w km 465+750, 466+450, 467+580, 469+000÷469+400, 470+100

Sekcja III
- utrzymywanie dróg technologicznych, bypass’u drogi powiatowej DP 3203 S oraz części odcinka „J” autostrady A1
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 472+300÷473+750

Prace branżowe i pozostałe:

Sekcja I

zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- wykonanie fundamentu pod zbiornik
- montaż zbiornika (rozładunek poszczególnych elementów na Placu Budowy)

zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- wykonanie chudego betonu pod zbiornik

zbiornik retencyjny nr 6 w km 462+170 
- przygotowanie podłoża pod betonowanie
- wykonanie badania podłoża

zbiornik retencyjny nr 7 w km 462+270
- rozpoczęcie pompowania igłofiltrami
- przygotowanie szalunków pod beton
- oczekiwanie na wyniki badań zagęszczeń

zbiornik retencyjny nr 8 w km 462+ 380
- wykonanie wykopu
- podłączenie zestawu igłofiltrów

zbiornik retencyjny nr 12 w km 462+ 915
- rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- podłączenie zestawu igłofiltrów
- zagęszczanie podłoża
- przygotowanie szalunków pod beton
- oczekiwanie na wyniki badań zagęszczeń

zbiornik retencyjny nr 13 w km 463+ 015
- rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- podłączenie zestawu igłofiltrów

zbiornik retencyjny nr 14 w km 463+ 080
- rozpoczęcie wykopu pod zbiornik
- podłączenie zestawu igłofiltrów

zbiornik retencyjny nr 15 w km 463+ 105
- rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

zbiornik retencyjny nr 18 w km 463+ 480
- rozpoczęcie wykopu pod zbiornik

Sekcja III

zbiornik retencyjny nr 34.1 w km 468 + 820
- wykonanie badania podłoża
- wykonanie fundamentu pod zbiornik
- zakończenie montażu
- napełnianie do próby szczelności
- próba szczelności – 72 godziny
- nadzór nad szczelnością zbiornika

zbiornik retencyjny nr 46 w km 474 + 330
- zakończenie montażu
- zapełnianie do próby szczelności

przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- próba szczelności sieci wodociągowej
- wpięcie do istniejącej sieci
- płukanie sieci wodociągowej
- montaż węzła W2

Prace w zakresie ochrony środowiska:
-  prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego

78 Tydzień Kontraktu

Zgodnie za Warunkami Kontraktu Wykonawca ma przerwę zimową w okresie od 15.12.2016 do 15.03.2017. Jednakże ze względu na dobre warunki pogodowe prowadzone były możliwe do wykonania roboty.

W 78 Tygodniu Kontraktu, w branży drogowej, Wykonawca prowadził następujące roboty:

Sekcja I
- utrzymywanie bypass’u przy DW 789 oraz dróg technologicznych

Sekcja II
- utrzymywanie dróg technologicznych
- magazynowanie materiału do budowy nasypów w km 468+050÷468+310

Sekcja III
- utrzymywanie dróg technologicznych, bypass’u drogi powiatowej DP 3203 S oraz części odcinka „J” autostrady A1
- wykonywanie wykopu w rejonie lotniska MPL Pyrzowice w km 472+125÷473+750

Prace branżowe i pozostałe:

Sekcja I

Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461 + 680
- podłączenie zestawów igłofiltrów, pompowanie
- wykonanie badania podłoża
- wykonanie fundamentu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 5 w km 461+850
- wykonanie badania podłoża
- wykonanie fundamentu pod zbiornik

Zbiornik retencyjny nr 6 w km 462+170
- wykonanie wykopu
- podłączenie zestawów igłofiltrów
- przygotowanie podłoża pod betonowanie
- wykonanie badania podłoża

Zbiornik retencyjny nr 7 w km 462+270
- wykonanie wykopu
- podłączenie zestawu igłofiltrów, pompowanie

Zbiornik retencyjny nr 8 w km 462+ 380
- wykonanie wykopu
- podłączenie zestawu igłofiltrów

Sekcja III

Zbiornik retencyjny nr 34.1 w km 468 + 820
- wykonanie badania podłoża
- wykonanie fundamentu pod zbiornik
- zakończenie montażu
- napełnianie do próby szczelności

Zbiornik retencyjny nr 46 w km 474 + 330
- wykonanie fundamentu pod zbiornik
- zakończenie montażu
- napełnianie do próby szczelności

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- wykonanie próby szczelności