fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-08

207 tydzień Kontraktu

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe. 

Postęp prac branżowych

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe.

206 tydzień Kontraktu

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe. 

Postęp prac branżowych

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe.

205 tydzień Kontraktu

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe. 

Postęp prac branżowych

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe.

204 tydzień Kontraktu

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe. 

Postęp prac branżowych

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe i porządkowe.

203 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 203 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD4, DL3, DL1

- profilowanie dna rowu na ul. Tarnogórska,

Sekcja II

- humusowanie w km DP 2335S

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL4

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ul. Nowodworcowa

- humusowanie na OUA

- profilowanie dna rowu na DP 3210S, ul. Nowodworcowa