fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-07

202 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 202 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD4

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Zachód

- humusowanie na MOP Zachód

- warstwa ścieralna na ul. Tarnogórska

Sekcja II

- humusowanie w km 463+000-471+400

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD6, DD5, Łącznik nr 4 i 5

- warstwa wiążąca na Nowodworcowa ,zjazdy, DD5 zjazd

- warstwa ścieralna na Boczna, zjazdy, łącznik nr 3, Podłączna, Nowodworcowa, DD5 zjazd

 Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 100 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 100 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1,0%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

201 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 201 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DP2335S, MOP Zachód

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Zachód

- humusowanie na MOP Woźniki

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych na ul. Tarnogórska

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ul. Nowodworcowa, DP3210S

- podbudowa z BA na Łącznik nr3

- warstwa wiążąca na zjazd DP2335S odc1, zjazdy DP 3210s, ul. Nowodworcowa

- warstwa ścieralna na ul. Nowodworcowa, Boczna, Podłączna, OUA, DD5, zjazd DP2335S odc1, zjazdy DP 3210s

- humusowanie na OUA

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 100 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 100 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1,0%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

 

200 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 200 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD2

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Zachód

- humusowanie na MOP Zachód

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ul. Nowodworcowa

- podbudowa z BA na Nowodworcowa

- warstwa wiążąca na DR patrolowa nr 1

- warstwa ścieralna na DR patrolowa nr 1, OUA, droga nad rzeką Czeczówką, DP3210S

- humusowanie na OUA, 472+200-473+350 pas rozdziału i teren płaski,

- bariery energochłonne na ul. Szczotki

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 110 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 90 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1,0%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

199 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 199 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD2

- warstwa wiążąca na DD2,

- warstwa ścieralne na Mop Zachód, DD2

- oznakowanie na MOP Wschód, ul. Tarnogórska

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych na ul. Tarnogórska

- montaż barier energochłonnych w km 459+191-461+209PL, dojazd do WD-401

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD5

- podbudowa z BA na łącznik nr 4 - Dd przy zbiorniku, DD5, droga patrol. 1 i 2

- warstwa wiążąca na droga patrol. 1 i 2

- warstwa ścieralna na łącznik nr 4 - Dd przy zbiorniku, ul. Nowodworcowa, droga patrol. 1 i 2

- humusowanie na DD10, DD11, OUA

- bariery energochłonne w km 472+360-473+624L

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 120 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 86 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1,5%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %