fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-06

198 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 198 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km Mop Zachód i Mop Wschód, 460+000-460+500 pas rozdziału,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD-12, DD2

- nawierzchnia z kostki betonowej MOP Zachód

- warstwa wiążąca na DD1, DD3, DD12, ul. Tarnogórska

Sekcja II

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL 5

- bariery energochłonne w km 473+100 - 473+300

- humusowanie na WD-405

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ul. Nowodworcowa, WD-412, DD5

- podbudowa z BA na Nowodworcowa z DD5

- warstwa wiążąca na OUA

- warstwa ścieralna na DD5 łącznik nr 3,

- humusowanie na OUA

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 80 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 50 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 3,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 2%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

197 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 197 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km MOP Zachód i Wschód

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD1

- warstwa ścieralna na MOP Wschód, PP-25

Sekcja II

- bariery energochłonne w km WD-405, dojazd do WD-405

Sekcja III

- umocnienie skarp w rejonie głębokiego wykopu 472+300-472+400P

- warstwa wiążąca na DD5, łącznik nr 3 do OUA

- warstwa ścieralna na DD5, łącznik nr 3 do OUA

- ściek- mulda w głębokim wykopie

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 80 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 50 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1,5%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

196 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 196 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km MOP Zachód i Wschód

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD1

- bariery energochłonne w km dojazd do WD-401

- podbudowa z BA na ul. Tarnogórska

- warstwa wiążąca na DD4, MOP Wschód, DD1

- warstwa ścieralna na DD4, PP-25

Sekcja II

- bariery energochłonne w km WD-405, dojazd do WD-405

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD5

- umocnienie skarp w rejonie głębokiego wykopu 472+300-472+400P

- warstwa wiążąca na DD5, łącznik nr3

- warstwa ścieralna na DD5, łącznik nr 3

- wygrodzenia dla pieszych na ul. Nowodworcowa

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 80 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 50 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 3,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 2%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

195 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 195 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km MOP Zachód

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Tarnogórska

- oznakowanie w km WD-402,

- bariery energochłonne w km 464+096-464+274PL, 463+431-463+467P

- nawierzchnia betonowa MOP Wschód i MOP Zachód - stanowiska dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

- warstwa ścieralna na DP 2335S odc 1

Sekcja II

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL5

- oznakowanie w km 468+500-468+850PL,

- bariery energochłonne w km 468+088-469+948PL, 470+124-470+156P

- ogrodzenie w km 465+300-469+700

- podbudowa z BA na DP 2335S odc 3

- warstwa wiążąca na DP 2335S odc 3

- warstwa ścieralna na DP2335S odc3

Sekcja III

- bariery energochłonne w km 472+434-472+926L , 472+556-473+360P, 473+507-473+542P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD8, DD7, DD10,DD11

- oznakowanie w km 474+256

- podbudowa z BA na OUA

- warstwa wiążąca na OUA

- warstwa ścieralna na DP 3210S, ul. Szczotki, DD7, DD8, DD10,DD11

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,5 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 2 %
 • Kanalizacja deszczowa – 1 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,5 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 90 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 50 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 2,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 2%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %