fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-05

191 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 191 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 461+760-461+900PL pas rozdziału, 461+760-461+900PL,

- bariery energochłonne w km 460+136-460+248, 460+488-460+592

Sekcja II

- humusowanie w km 466+600-466+730PL, 466+000L, 467+700-468+950L, 468+200-470+400, 474+000-474+350 pas rozdziału

- ogrodzenie w km 467+000L, 465+600-465+800L

Sekcja III

- podbudowa z betonu asfaltowego na OUA, DP 3210S, Szczotki

- warstwa wiążąca w km DP 3210S

- warstwa ścieralna PA 473+435

- bariery energochłonne w km 472+470 - 472+870 L

- nawierzchnia betonowa w km 472+470 - 472+870 L, 472+600 - 472+860 P

- humusowanie w km 474+000-474+350 pas rozdziału, 472+500-472+700 pas rozdziału

Postęp prac branżowych

  • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
  • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
  • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
  • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
  • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
  • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
  • Przepusty z rur PEHD – 100 mb
  • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
  • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
  • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

190 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 190 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 460+616P, WD-400,

- ogrodzenie w km 459+900-461+100L

Sekcja II

- hydroobsiew w km 470+600-471+100L, 471+900-472+300L

Sekcja III

- warstwa wiążąca w km PZS12, WA415, PA473+455

- warstwa ścieralna WA415, PZS12, połączenie I i J

- bariery energochłonne w km 472+391-473+418PL

Postęp prac branżowych

-Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3
-Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
-Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
-Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 40 mb
-Przepusty z rur PEHD – 90 mb
-Budowa łączności autostradowej - 1,0 %_
-Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %