fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-05

194 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 194 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km DD1, MOP Wschód, MOP Zachód, DP2335S

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na WD-402, DD4, DD1

- oznakowanie w km 465+200, 459+200-462+076, 462+480-459+200LP

- podbudowa z BA na MOP Wschód,

- warstwa wiążąca na MOP Wschód, MOP Zachód

- ściek trójkątny monolityczny w km 459+207-461+063P

- bariery energochłonne w km 461+668-461+875L, 460+180-460+620P

Sekcja II

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL5, DP 2335S

- oznakowanie w km 471+100, 470+540, 470+660, 465+550

- bariery energochłonne w km 466+700-466+808, 466+676-466+700,

Sekcja III

- bariery energochłonne w km 473+108-473+384P, 473+542-474+377LP, 473+542-474+084P

- humusowanie w km 474+000-474+350 pas roz., PZS-12

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD6, DD8

- oznakowanie w km 471+330, 471+480, 471+950, 472+450

- podbudowa z BA na OUA, DP 3210S

- warstwa wiążąca na OUA

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 70 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

193 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 193 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 464+400-464+500 pas rozdziału, 460+650-461+100 p.r, WD-402, DP 2335S, DD4, ul. Tarnogórska

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DD4

- oznakowanie w km 465+200

- podbudowa z BA na MOP Wschód

Sekcja II

- ogrodzenie w km 468+500

- warstwa ścieralna SMA na PZD3

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL5

- oznakowanie w km WD-404, WD-405, 465+550, 470+540, 471+100

Sekcja III

- warstwa ścieralna MA 407

- bariery energochłonne w km 473+636-473+996

- humusowanie w km 471+200 pas rozdziału

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DP 3210S

- oznakowanie w km 471+330

- ściek monolityczny 474+020-474+360PL

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 70 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

192 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 192 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z BA na MOP Wschód

- oznakowanie poziome w km 459+250-461+737, 464+663-465+370PL

Sekcja II

- humusowanie w km 466+750 pas rozdziału,

- ogrodzenie w km 465+600-466+100L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DL5, DP 2335S

- oznakowanie poziome w km 465+370-466+000PL

Sekcja III

- podbudowa z BA na OUA

- ogrodzenie w km 474+000-474+350L, 470+400-470+800P, 470+500-470+900L

- nasyp na DP 3210S

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 80 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie urządzeń systemu zarządzania ruchem – 1%
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

191 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 191 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 461+760-461+900PL pas rozdziału, 461+760-461+900PL,

- bariery energochłonne w km 460+136-460+248, 460+488-460+592

Sekcja II

- humusowanie w km 466+600-466+730PL, 466+000L, 467+700-468+950L, 468+200-470+400, 474+000-474+350 pas rozdziału

- ogrodzenie w km 467+000L, 465+600-465+800L

Sekcja III

- podbudowa z betonu asfaltowego na OUA, DP 3210S, Szczotki

- warstwa wiążąca w km DP 3210S

- warstwa ścieralna PA 473+435

- bariery energochłonne w km 472+470 - 472+870 L

- nawierzchnia betonowa w km 472+470 - 472+870 L, 472+600 - 472+860 P

- humusowanie w km 474+000-474+350 pas rozdziału, 472+500-472+700 pas rozdziału

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 100 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

190 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 190 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 460+616P, WD-400,

- ogrodzenie w km 459+900-461+100L

Sekcja II

- hydroobsiew w km 470+600-471+100L, 471+900-472+300L

Sekcja III

- warstwa wiążąca w km PZS12, WA415, PA473+455

- warstwa ścieralna WA415, PZS12, połączenie I i J

- bariery energochłonne w km 472+391-473+418PL

Postęp prac branżowych

-Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3
-Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
-Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
-Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 40 mb
-Przepusty z rur PEHD – 90 mb
-Budowa łączności autostradowej - 1,0 %_
-Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %