fe

gddkia

ue

189 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 189 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- warstwa ścieralna na ul. Tarnogórska

- humusowanie w km DD1, ul. Tarnogórska

- bariery energochłonne w km 461+879-462+067L, 462+071-462+111L, 460+482-461+664L

- ściek monolityczny w km 460+498-460+900P, 461+686-461+877L

- podbudowa z betonu asfaltowego na MOP Zachód

Sekcja II

- warstwa ścieralna na WD 405

- oznakowanie w km 469+680-469+680LP

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km DP 3210S

- humusowanie w km 469+000-470+000L, 472+800-473+000 pas rozdziału

- ściek monolityczny w km 473+803-473+980, 473+567-473+980, 472+874-473+085P

- warstwa ścieralna asfaltowa na DD6

- podbudowa z betonu asfaltowego w km PA 473+455, połączenie z odc. „J”

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 40 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 90 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

188 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 188 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- kruszywo stabilizowne mechanicznie DD1, DD4

- warstwa ścieralna na WD-402, PZS-8 L, PP-25

- oznakowanie w km 464+200-464+700PL, MOP Wschói i Zachód, 464+200-464+700P

- humusowanie w km 460+530-460+610L, 460+520-460+700 p.r., 460+520-460+616L

- bariery energochłonne w km 460+390-460+488P, 461+647-461+866LP, 463+082-463+106P

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 470+468-470+500P

- warstwa ścieralna na EST-403, WA-407, PZD-3, WD 404

- oznakowanie w km 465+370-465+500PL

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km OUA Ożarowice, ul. Szczotki, DP 3210S DD11

- bariera energochłonna 472+218-472+434LP

- nawierzchnia betonowa w km 472+860 - 473+440 P, 473+480-473+975L

- nawierzchnia z kostki betonowej na OUA Ożarowice

- humusowanie 470+300, 471+400-472+100, 471+400-472+100, 472+100-472+600 pas rozdziału

Postęp prac branżowych

 • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %
 • Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %
 • Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %
 • Kanalizacja deszczowa – 0,5 %
 • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,7 %
 • Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb
 • Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 30 mb
 • Przepusty z rur PEHD – 85 mb
 • Budowa łączności autostradowej - 1,0 %
 • Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %
 • Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

187 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 187 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- bariera energochłonna w km 465+228-465+262PL, 463+106-465+109L

- warstwa wiążąca MoP Wsch

- nawierzchnia betonowa w km 460+510 - 460+839 P

- podbudowa z BA na MOP Zachód

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 467+056-469+135PL, 467+100-470+300PL

- ogrodzenie w km 469+000-471+000L,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie WD-405

- warstwa ścieralna na EST-403, dr gm. WD405

- warstwa wiążąca na dr gm. WD405

- podbudowa z BA dr gm 404

Sekcja III

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km OUA, DD8, DD7

- warstwa wiążąca DD8; DD9

- warstwa ścieralna DD8; DD9

- bariera energochłonna 471+870-471+950P, 471+042--471+090L

- nawierzchnia betonowa w km 472+850 - 473+480 L, 474+025-474+120 PL, 474+200-474+350 PL, 473+440 - 473+975 P

- ogrodzenie w km 471+000LP

Postęp prac branżowych

-Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – 0,3 %

-Sieć rozdzielcza na OUA – 0,5 %

-Kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na OUA – 1 %

-Kanalizacja deszczowa – 0,5 %

-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,8 %

-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 60 mb

-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 30 mb

-Przepusty z rur PEHD – 90 mb

-Budowa łączności autostradowej - 1,0 %

-Zasilanie i oświetlenie MOP I Woźniki – 0,5 %

-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

186 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 186 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- bariera energochłonna w km 460+446-460+686L

- warstwa ścieralna na DD1; Łącznik, dr. Gm WD-402, PZS8 L

- warstwa wiążąca DD1, Dgosp. WD-402

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Zachód

- ściek monolityczny 460+500-461+700L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie DD1, DD4

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 466+072-466+124P, 466+072-466+302L,

- humusowanie w km 469+300-469+600L, 468+540L t. pł. Pod PZD-3, WD-405

- ogrodzenie w km 468+100-468+800P, 469+700-470+500P

 Sekcja III

- humusowanie w km 471+500-472+100 pas rozdziału, 471+500-472+100 pas rozdziału

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km OUA, DD8, DD7

- podbudowa bitumiczna DD6

- warstwa wiążąca DD6, DD7

- nawierzchnia bitumiczna DD6, DD7

- ściek monolityczny 472+600-472+078P, 472+078-471+982P, 471+700-472+132L

- bariera energochłonna 471+542-472+046L, 472+046-472+218L, 4

Postęp prac branżowych

-Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%

-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %

-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb

-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 30 mb

-Budowa łączności autostradowej 1,0 %

-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %