fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-03

185 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 185 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 460+620-460+740 pas rozdział, 464+550-465+000 pas rozdz. pobocza, 463+074-463+194L, 463+099-463+925, 460+620-460+740 pas rozdziału, 461+500-461+700 pas rozdziału, 463+000-463+850 pas rozdziału

- bariera energochłonna w km 464+658-464+250L, 464+714-465+086P, 462+357-462+442L, 460+908-461+100P

- warstwa ścieralna na ul. Tarnogórska, WD-401

- warstwa wiążąca na DP 2335S odc1, MOP Zach.

- podbudowa z betonu asfaltowego DP 2335S, MOP Zach.

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 465+494-466+018L, 465+494-465+933P

- humusowanie w km 468+900-469+300L, 469+300-469+600L, 470+500-471+200L

- ogrodzenie w km 467+500L

Sekcja III

- humusowanie w km 474+200, 471+700-471+800

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km OUA, DP 3210S, DD11, DD7

- nawierzchnia betonowa w km 471+500-472+400P

- nasyp na DP 3210S

- warstwa ścieralna w km ul. Zubrza, WD-414

- ogrodzenie w km 471+200-471+600P

Postęp prac branżowych

-Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%

-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %

-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 50 mb

-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 30 mb

-Budowa łączności autostradowej 1,0 %

-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %

184 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 184 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Zachód

- humusowanie w km 462+500-464+800

- ogrodzenie w km 462+500-464+800, 462+200-462+700L, 461+500-462+200L

- bariera energochłonna w km 464+247-464+515L, 464+391-464+451P, 464+247-464+630P, 465+481-465+693P

- podbudowa z betonu asfaltowego na MOP Zachód

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 469+956-470+220PL, 470+156-470+468L, 470+244-470+25, 465+693-465+888P, 465+550-465+890L, 470+911-471+195P, 465+481-465+550L, 466+124-466+336P

- humusowanie w km 465+550-465+800P, 467+100-467+700P,

- ogrodzenie w km 468+700-469+200L ,

Sekcja III

- odhumusowanie na DP 3210S

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km OUA, ul. Nowodworcowa

- podbudowa z betonu asfaltowego przy PZS-12, WD-415

- nawierzchnia betonowa w km 472+200 - 472+600 P, 471+970 - 472+470 L, 471+980 - 472+200 P, 471+700 - 471+970

- nasyp na DP 3210S

Postęp prac branżowych 

-Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%

-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %

-Cieki i rowy melioracyjne – 459+474 km – 55 mb

-Drenaż melioracyjny – 459+474 km – 40 mb

-Przepusty żelbetowe rurowe – 459+474 km – 10 mb

-Przepusty z rur PEHD w km 459+474 - 30 mb

-Budowa łączności autostradowej 0,5 %

-Zasilanie i oświetlenie PPO Ożarowice – 0,3 %