fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-02

181 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 181 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- bariery energochłonne w km 463+528-463+728P, 463+728-463+888P, 463+651-463+861L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Zachód

- nasyp na DD4

- humusowanie w km 461+600L, 462+400-462+430LP pobocza, 461+850-461+950L

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 466+688-466+850P

Sekcja III

- bariery energochłonne w km

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na

- GWN w km 474+200-474+350

- kruszywo stabilizowanego cementem na ul. Zubrza, 474+170- 474+210LP

- stabilizacja podłoża gruntowego na DD-11

 Postęp prac branżowych 

  • Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%
  • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %
  • Przepusty żelbetowe – 459+474 – 5 mb
  • Przepusty z rur PEHD w km 459+474 - 52 mb
  • Budowa łączności autostradowej 0,5 %

180 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 180 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 462+041-463+082P, 461+791-462+041P, 459+232-459+948L, 459+948-461+016L, 459+244-459+552P, 460+064-461+449L

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na DD2

Postęp prac branżowych 

  • Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – MOP Woźniki – 1%
  • Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%
  • Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %
  • Przepusty z rur PEHD w km 459+474 - 77 mb
  • Budowa łączności autostradowej 0,5 %

179 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 179 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 466+336-466+688, 468+992-469+280LP, 469+280-469+472P, 468+226-468+366P

Sekcja III

- bariery energochłonne w km 471+742-471+946 P

Postęp prac branżowych 

-Sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie – MOP Woźniki – 1%

-Kanalizacja deszczowa – cały odcinek - 0,5%

-Drenaż podłużny – cały odcinek – 0,3 %

-Cieki i rowy melioracyjne w km 459+474   - 30 mb

-Przepusty z rur PEHD w km 459+474 -50 mb