fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2019-01

177 tydzień Kontraktu

Ze względu na warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Postęp prac branżowych

Kanalizacja deszczowa – ciąg główny - 0,5%

Cieki i rowy melioracyjne w km 459+474   - 30 mb

Budowa łączności autostradowej w km 459+200 do 474+350 – 0,5 %

176 tydzień Kontraktu

Ze względu na warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Postęp prac branżowych

- Kanalizacja deszczowa – ciąg główny - 0,5%

- Cieki i rowy melioracyjne w km 459+474   - 30 mb

- Budowa łączności autostradowej w km 459+200 do 474+350 – 0,5 %

175 tydzień Kontraktu

Ze względu na warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Postęp prac branżowych

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził prac na placu budowy.

174 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 174 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 469+627-470+243L, 470+243-470+877L, 470+887-471+192LP, 470+930-471+054P

 Postep prac branżowych 

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził prac branżowych na placu budowy.

173 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 173 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja II

- bariery energochłonne w km 466+302-466+514PL, 469+491-469+627P, 466+514- 466+874PL, 468+599-468+787P, 469+251-468+491L

Postęp prac branżowych

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz przerwę świąteczną Wykonawca nie prowadził prac na placu budowy.