fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-12

172 tydzień Kontraktu

Ze względu przerwę zimową Wykonawca nie prowadził robót drogowych i branżowych.

171 tydzień Kontraktu

Ze względu na warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził robót drogowych.

Postęp prac branżowych

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

170 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 170 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na DD4

- bariera energochłonna w km 459+200-460+600 PL, 464+867-465+208 L

Sekcja II

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na KA 467+100

- bariera energochłonna w km 467+474-467+886, 470+706-470+950 LP, 469+035-469+063P, 469+130-469+546P, 469+702-469+722P, 469+774-469+794P

- nasyp na DP 2335S

Sekcja III

- nasyp w km DD6

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km DD6

- podbudowa z betonu asfaltowego PA 473+450

Postęp prac branżowych

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

169 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 169 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Wsch.

- podbudowa z betonu asfaltowego na MOP Zachód

- warstwa wiążąca w km MOP Zachód

- humusowanie w km 465+200-465+240 P, 461+710-461+740L,

- ściek monolityczny w km MOP wjazd i wyjazd,

- nawierzchnia betonowa w km 460+515 - 460+725 L,

Sekcja II

- humusowanie w km WD-404 L, 469+300P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DP2335S, WD-405P

- kruszywo stabilizowane cementem w km DP2335S

- bariera energochłonna w km 467+474-467+886

Sekcja III

- nasyp w km ul. Nowodworcowa, DD-6

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km 472+800

Postęp prac branżowych 

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza