fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-11

168 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 168 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DP2335S

- podbudowa z betonu asfaltowego na MOP Zachód

- humusowanie w km MOP Zachód, PP 25 (skarpy)

Sekcja II

- humusowanie w km 468+050-468+200L, 469+550-469+700P, 468+300-468+550 L, 468+700-468+800L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na WD-404 (chodnik), WD-405 (chodnik)

Sekcja III

- odhumusowanie na ul Nowodworcowej

- warstwa mrozoochronna w km 473+000-473+200 pas rozdziału

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w km 473+400-473+500

Postęp prac branżowych 

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

167 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 167 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Wsch., MOP Zach, ul. Tarnogórska, DP2335S

- podbudowa z betonu asfaltowego na MOP Zachód, ul. Tarnogórska

- kruszywa stabilizowane cementem na ul. Tarnogórska

- humusowanie w km 461+100-461+200P

- ściek przykrawędziowy w km

Sekcja II

- humusowanie w km 466+880-467+200, 465+500-465+600P, 467+100-467+400 L, 467+000-467+400, 467+400-467+550

- bariera energochłonna w km 468+045-468+549, 467+440-468+024, 466+950-467+440

- warstwa ścieralna SMA w km PZS-10, PA 466+005, PA 469+860

- ściek przykrawędziowy w km 468+605-468+781

Sekcja III

- odhumusowanie na ul Nowodworcowej

- warstwa mrozoochronna w km 473+200-473+580 pas rozdziału,

- podbudowa z chudego betonu w km 474+090-474+160 LP

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 473+200-473+580

- bariera energochłonna w km 471+567-471+650

Postęp prac branżowych

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

166 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 166 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DP2335S

- bariera energochłonna w km 463+904-464+666

- warstwa ścieralna SMA w km DW 789

- ściek przykrawędziowy w km PZ 464+800 - 465+040

Sekcja II

- humusowanie w km 471+150 P, 465+650 P, 469+450 - 469+600 L, 465+750 P, 465+940 L

- bariera energochłonna w km 470+850 - 470+930 470+650 - 470+850, 470+500-470+50 470+014-470+470

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km EST403, PZS10

- warstwa ścieralna SMA w km PZS-11, PZD-3, PZD4, MA-407

- ściek przykrawędziowy w km 465+500 - 465+850, 468+663 - 468+781, 468+605-468+663, 468+930-469+320, 468+818-468+896

Sekcja III

- warstwa mrozoochronna w km 472+900-473+500 L, 472+700 - 473+500 P

- podbudowa z chudego betonu w km 472+985 - 473+645 L, 472+560 - 472+985 L, 472+210 - 472+490 P, 472+490 - 472+545 P, 473+020 - 473+600 P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+900-473+150 L, 474+090-474+160

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km WA-408

- warstwa ścieralna SMA w km MA-407, WA-408

- ściek przykrawędziowy w km 471+471+471+882

Postęp prac branżowych

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza

165 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 165 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Tarnogórska, DW789, MOP Wschód, DP 2335S

- podbudowa z betonu asfaltowego przy MOP Zachód

- humusowanie w km 465+100-465+240 pas rozdziału

- bariera energochłonna w km 462+150-462+650L, 462+688-463+852 LP, 463+392-463+888L, 463+200-463+812P

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km PZS-8, EST-403

- ściek przykrawędziowy w km 464+800-465+230L, 465+040-465+230P

Sekcja II

- humusowanie w km 468+050 pas rozdziału, 469+850-470+000, 465+750-465+880P, 470+697 pas rozdziału, 465+750-465+880P, 470+697 pas rozdziału

- bariera energochłonna w km 470-368-470+580P, 467+550-467+850L

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km PZD-3, PZD-4, PZS-11, PA 466+005

- ściek przykrawędziowy w km 465+500-465+850

Sekcja III

- warstwa mrozoochronna w km 473+500

- nasyp w km 474+100-474+150, WD-415

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+900-473+150P

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km WA-408, MA-407

- warstwa ścieralna SMA w km MA-407, WA-408

Postęp prac branżowych 

Branża melioracyjna

-cieki i rowy melioracyjne – 459+474

- konserwacja rowów i cieków – 459+474

-drenaż melioracyjny – 459+474

Branża kanalizacyjna

-kanalizacja deszczowa – cały odcinek

- drenaż podłużny – cały odcinek

Przepusty drogowe

- montaż przepustów żelbetowych rurowych 459+474

- przepusty z rur PEHD – 459+474

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

- zasilanie i oświetlenie

MOP Wschód

- sieć rozdzielcza na MOP + zasilanie

- kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza na MOP

-zasilanie i oświetlenie MOP

OUA Ożarowice

-zasilanie i oświetlenie

- sieć rozdzielcza

-kanalizacja sanitarna – sieć rozdzielcza