fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-09

159 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 159 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórskiej, 460+600, 465+240

- kruszywo stabilizowane cementem na DD4, MOP Zachód, 465+240

Sekcja II

- humusowanie w km, 468+400-469+000 pas rozdziału, 468+900-469+000L, 469+400-469+500P

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 470+695-471+168L, 470+050-470+990P, 469+350-469+453P, 468+830-469+050L, 469+086-469+100L

- kruszywo stabilizowane cementem na 468+778-468+821L

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km 469+700

- nasyp w km 465+900, DG 468+021

Sekcja III

- nasyp na WD-415

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 471+400, 472+600-472+640 472+750-472+700

- humusowanie na ul. Nowodworcowa

- warstwa mrozoochronna w km 472+600-472+640

- montaż barier stalowych na ul. Nowodworcowa

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Odwodnienie autostrady

- montaż studni DN 1200 km 460+500

- montaż rur przewodowych DN 500 km 459+800

- montaż ścieków skarpowych – km 461+700/750

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Branża melioracyjna

- rów R-M-V – ubezpieczenie typ 4

Sekcja II

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+580/620

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+900/980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+550

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+200/300

- montaż ścieków skarpowych 466+900/467+200

Sekcja III

Odwodnienie autostrady

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+945/980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+170/200

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+550/600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- wykonanie wykonanie szalunku zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace wykończeniowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – montaż żaluzji, obróbki blacharskie, płytkowanie schodów

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż konstrukcji sufitów podwieszanych

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego

158 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 158 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórskiej, DD2

- humusowanie w km DW 789, 463+900-464+700P

- kruszywo stabilizowane cementem na DD4, MOP Zachód

- podbudowa z betonu asfaltowego w km PZD-4, 469+860 PA

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 462+860-463+260

Sekcja II

- humusowanie w km 468+600-468+800P, 469+200-469+600L, 469+600-470+600L 471+100-471+160L

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 469+781-470+695

- kruszywo stabilizowane cementem na DG 466+730, 468+821L

Sekcja III

- nasyp na 474+100-474+150, WD-415

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 471+400, 472+800-472+750 472+580-472+600

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż studni DN 1200 km 459+770

- montaż rur przewodowych DN 500 km 459+770

- montaż ścieków skarpowych – km 461+700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+500

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+900/980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+550

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

- montaż ścieków skarpowych 466+900/467+200

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+945/980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+170/200

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+550/600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- wykonanie wykonanie szalunku zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace elektryczne

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych, montaż urządzeń, obróbki blacharskie

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż drzwi wewnętrznych, montaż urządzeń

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego

157 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 157 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórskiej, DD1

- humusowanie w km DW 789, 460+500-460+550

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego na DD4

- kruszywo stabilizowane cementem na DD4

Sekcja II

- humusowanie w km 470+300-470+450P, 469+800-469+950P, 469+800-470+500P, 469+800-470+200L, 470+900L-471+100L

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 467+430-467+885P, 467+132-467+430, 466+770-467+100

- podbudowa z chudego betonu w km 468+610-468+780LP

Sekcja III

- nasyp na 474+100-474+150, 474+320-474+350

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+240-472+600

- podbudowa z betonu asfaltowego na ul. Nowodworcowej

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na ul. Nowodworcowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na ul. Nowodworcowej

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż rur przewodowych Dn 600 km 460+900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+400

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+900/980

- montaż rur przewodowych PP (Dn 400, 500) km 465+500/550

- montaż rur żelbetowych DN 500 km 459+770

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych km 466+200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+945/980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+170/200

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+550/600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620/780

- wykonanie wykopy pod zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace wykończeniowe

MOP Wschód

- prace elektryczne

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż drzwi wewnętrznych

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej, montaż żaluzji

156 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 156 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórskiej

- humusowanie w km 459+600-460+250L, DW 789, DP2335S

- kruszywo łamane stabilizowane cementem na DP2335S

Sekcja II

- humusowanie w km 469+700-471+150L/P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem na DG 468+021

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 466+850--468+322, 468+322-468+520L,, 468+360-468+535P

Sekcja III

- nasyp na 472+600-472+700, 474+325-474+350

- górna warstwa nasypu (GWN) przy WD-408

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na ul. Nowodworcowej, WD-408

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 472+240-472+580,

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+600/700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż rur przewodowych Dn 600 km 460+870

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+300/400

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+900/980

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+500/550

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+100/200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+945/980

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+170/200

- montaż rur drenarskich w pasie rozdziału DN 200 km 469+550/600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620

- zabijanie ścianki szczelnej pod zbiornik retencyjny 35-37 – km 471+500

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace instalacyjne, układanie płytek

MOP Wschód

- prace instalacyjne, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne, montaż drzwi wewnętrznych, montaż żaluzji

- Budynek warsztatowo – garażowy – instalacje wewnętrzne(montaż grzejników)

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej, montaż żaluzji