fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-08

155 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 155 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 460+750-461+000, 461+200-461+400, 462+400-462+600, 464+400-464+500, 462+600-463+200 L pobocze, 464+500-464+700P, 464+900-465+000P 463+850-463+900L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na MOP Wschód

Sekcja II

- humusowanie w km 469+800 pas rozdziału, 470+500 pas rozdziału, 470+500-470+700L

- nasyp w km DG 468+021

Sekcja III

- nasyp na 472+600, 474+325-474+350

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na OUA Ożarowice

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+600/700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż rur przewodowych Dn 600 km 460+845

- montaż studni DN 1200 km 460/845

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+220/300

- montaż studni kaskadowych DN 1200 km 465+580

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800/900

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+400/500

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+100/200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (DN 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych DN 800 km 472+945/980

- wykop pod drenaż km 470+100

- montaż rur przewodowych (DN 300, 500) km 471+170/200

- montaż rur drenarskich DN 200 km 469+550/600

- montaż studzienek drenarskich (DN 315, 600) km 469+620

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace instalacyjne, układanie płytek

MOP Wschód

- prace instalacyjne, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne, montaż drzwi wewnętrznych

- Budynek warsztatowo – garażowy – instalacje wewnętrzne

- Magazyn soli – montaż drewna elewacyjnego

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej

154 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 154 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 464+100-464+250, 464+100-464+300, 464+450-464+600

Sekcja II

- humusowanie w km 470+200 pas rozdziału, 469+815 pas rozdziału

- nasyp w km DG 468+021

- nawierzchnia betonowa w km 465+920 - 466+755 L, 466+490 - 466+760 P

- podbudowa z chudego betonu w km 468+606-468+778P

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+600-468+800L

Sekcja III

- nasyp na WD-412, 474+325-474+350, WD-409

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+600/700

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+600/800

- montaż dybli – umocnienie rowu km 460+500/700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+300/500

- montaż studni kaskadowych DN 1200 km 465+580

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800/900

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+400/500

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+100/200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych (Dn 800) km 472+945/980

- wykop pod drenaż km 470+100

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace instalacyjne, układanie płytek

MOP Wschód

- prace instalacyjne, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, montaż odwodnieni liniowych

- Magazyn soli – montaż dźwigarów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej

153 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 153 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 464+100-464+250

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na DW789

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 464+900-464+350P, 463+520-463+900P

- montaż barier energochłonnych w km 459+800-459+900P, DW 789

Sekcja II

- humusowanie w km 465+900-466+400L, 470+700 pas rozdziału, 469+915 pas rozdziału

- nasyp w km DG 468+021

- nawierzchnia betonowa w km465+915 - 466+490 P

- podbudowa z chudego betonu w km 468+830 - 469+260 P

Sekcja III

- nasyp na WD-412, 474+325-474+350

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+600/700

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+600/800

- montaż dybli – umocnienie rowu km 460+500/700

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+300

- montaż studni kaskadowych DN 1200 km 465+500

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800/900

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+400/500

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+100/200

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+800/900

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych (Dn 800) km 472+945/980

- wykop pod drenaż km 470+040/469+200

- montaż studni betonowych km 472+900

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- prace instalacyjne

MOP Wschód

- prace instalacyjne

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny – prace instalacyjne

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, montaż odwodnieni liniowych

- Magazyn soli – montaż dźwigarów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej

152 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 152 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Wschód

- humusowanie w km 464+900-465+050 P, 464+400-464+500, 464+600-464+730L

- podbudowa z betonu asfaltowego na PZS-9

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Tarnogórska, DW789

- ściek przykrawędziowy monolityczny w km 462+450 - 464+800, 464+808-464+550P

- Warstwa ścieralna SMA w km PA 461+920, PA 464+200

- nawierzchnia z kostki betonowej MOP Wschód

Sekcja II

- humusowanie w km 465+900-466+060, 468+000-468+300 pas rozdziału, 468+000-468+800, 470+900

- nasyp w km DG 468+021

- nawierzchnia betonowa w km 468+825 - 469+280 L, 469+280-469+700L

Sekcja III

- nasyp na WD-412

- humusowanie w km WD-408

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Nowodworcowej

- Górna warstwa nasypu w km 474+300-474+325

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+500

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+600

- montaż dybli – umocnienie rowu km 460+500

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji MOP Wschód

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+200/400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 465+600/466+100

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+550/800

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych (Dn 300, 500) km 473+150/300

- wykop pod drenaż km 469+915/469+990

- montaż studni betonowych km 472+900

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie, wykonywanie sufitów

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny –tynkowanie sufitów, montaż klimatyzacji, montaż stelaży WC, montaż zestawów szklanych, instalacja ciepła techologicznego

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, montaż odwodnieni liniowych

- Magazyn soli – montaż rygli i slupów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – układanie blachy trapezowej

151 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 151 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Wschód

- humusowanie w km 459+300-459+477P, 459+560-459+620L, 461+550-461+660L tereny płaskie, 461+850-462+100 pobocza, 462+070-462+380P pobocze, 462+100-462+380L, 464+260-464+330 pas rozdziału, 464+870-465+200L

- podbudowa z betonu asfaltowego na PZS-8, MOP Wschód

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Tarnogórska, PZS-9

Sekcja II

- humusowanie w km 466+065-466+400, 467+600P, 468+100-468+250

- nasyp w km DG 468+021

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 469+718-469+736

- Górna warstwa nasypu w km 469+718-469+736

Sekcja III

- nasyp na WD-414, WD-412, 474+300-474+350

- humusowanie w km 471+300-471+400, 473+700-473+900

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+500

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+600

- montaż dybli – umocnienie rowu km 460+500

- regulacja wysokościowa włazów na studniach kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji MOP Wschód

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+200/400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 465+600/466+100

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+550

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 400, 500) km 472+600/473+200

- montaż rur przewodowych (Dn 300, 500) km 473+150/300

- wykop pod drenaż km 470+980/471+120

- montaż studni betonowych km 472+900

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie, wykonywanie sufitów

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny –tynkowanie sufitów, montaż klimatyzacji, montaż stelaży WC, montaż zestawów szklanych, montaż kabli i koryt kablowych, montaż fasad.

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, montaż odwodnieni liniowych

- Magazyn soli – montaż rygli i slupów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej