fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-07

150 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 150 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Zachód

- humusowanie w km 460+050-460+200P pobocza

Sekcja II

- humusowanie w km 467+600P

- nasyp w km DG 468+021

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+821-469+250, 469+763-469+781

- nawierzchnia betonowa w km 470+500-471+171 L, 469+778-471+171P

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 469+763-469+781

- podbudowa z betonu asfaltowego na DW 789

- Górna warstwa nasypu w km 469+718-469+736

Sekcja III

- nasyp na WD-412, WD-414

- humusowanie w km 471+850-471+950, 472+100-472+200

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 461+500

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+600

- montaż dybli – umocnienie rowu km 460+500

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 467+800

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+200/400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż rur i studzienek drenarskich km 468+460

- montaż płyt i pierścieni na wpustach ulicznych km 466+550

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+200/250

- montaż rur przewodowych (Dn 300, 500) km 473+150/300

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie, wykonywanie sufitów

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji, układanie płytek

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny –tynkowanie sufitów, montaż klimatyzacji, montaż stelaży WC, montaż zestawów szklanych, montaż kabli i koryt kablowych

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, montaż odwodnieni liniowych

- Magazyn soli – montaż rygli i slupów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej

149 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 149 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, ul. Tarnogórska

- humusowanie w km 460+580-460+740L, 464+860-464+950L,

- montaż barier energochłonnych w km 459+992-460+060, 460+275-460+515,

- podbudowa z betonu asfaltowego w km 464+200 PA,

Sekcja II

- humusowanie w km 467+600, 466+700-466+800 (pas rozdziału), 467+850P

- nasyp w km DG 466+730, DG 468+021

- podbudowa z chudego betonu w km 465+610-465+865L

Sekcja III

- nasyp na WD-412, WD-414

- humusowanie w km 471+500-471+800, 473+700-473+850L, 471+600-471+950 pas rozdziału, 474+000-474+100

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 471+300

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 460+900

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż dybli i wylotów

- montaż żeliwa – kratki ściekowe km 464+120/520

- montaż wpustów ulicznych – MOP Zachodni

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+300

- montaż rur przewodowych (Dn 400, 500) km 465+200/400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż rur drenarskich km 465+490/640

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+200/250

- montaż rur przewodowych (Dn 600) km 473+150/300

- wykop pod drenaż km 471+300/450

Branża melioracyjna

- rzeka Brynica – ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno –socjalny –tynkowanie sufitów, montaż klimatyzacji, montaż stelaży WC

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, instalacja wody ciepłej

- Magazyn soli – montaż rygli i slupów

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej                                                        

148 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 148 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, ul. Tarnogórska, DW789

- humusowanie w km 464+500-464+600L

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km PZS-8, PP-25

- bariera energochłonna w km 459+800-460+600L

- ściek trójkątny monolityczny 459+800-460+600L, 460+020-460+400P

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 w km DW 789, MOP Zachód

Sekcja II

- humusowanie w km 467+600, 466+700-466+800 (pas rozdziału),

- nasyp w km DG 466+730

- nawierzchnia betonowa w km 468+380-468+880P, 469+780-470+125 L, 470+125 - 470+500 L

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 468+606-468+625

Sekcja III

- nasyp na WD-412, WD-414

- humusowanie w km 471+500-471+800, 473+700-473+850L

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 460+900

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- montaż dybli i wylotów

- montaż żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300) km 468+700/800

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+620/780

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+200/250

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- wykop pod drenaż km 471+300/450

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny –tynkowanie sufitów, montaż klimatyzacji

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, instalacja wody ciepłej

- Magazyn soli – montaż konstrukcji drewnianej

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej

147 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 147 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Wschód

- nawierzchnia betonowa w km 463+900 - 464+145 L

- humusowanie w km Tarnogórska, 462+158-462+360 (pas rozdziału),

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+170-465+233LP

Sekcja II

- humusowanie w km 471+600-471+700P

- nasyp w km DG 466+730, DG 468+021, WD-405P, WD-404 LP

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+500-465+863P, 465+500-800-465+871L

- podbudowa z chudego betonu w km 471+300-471+400, 466+140 - 466+505 P

- nawierzchnia betonowa w km 467+865 - 468+350 L, 468+350 - 468+536 L, 468+380 - 468+536 P

Sekcja III

- nasyp na WD-412, OUA

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 460+700/900

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

- montaż żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300) km 468+620/700

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+200/250

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

- rów RL2B – ubezpieczenie typ4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny –tynkowanie sufitów,

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, instalacja wody ciepłej

- Magazyn soli – zbrojenie stop

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej