button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-07

147 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 147 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp dr. Gosp. WD-402, MOP Wschód

- nawierzchnia betonowa w km 463+900 - 464+145 L

- humusowanie w km Tarnogórska, 462+158-462+360 (pas rozdziału),

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+170-465+233LP

Sekcja II

- humusowanie w km 471+600-471+700P

- nasyp w km DG 466+730, DG 468+021, WD-405P, WD-404 LP

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 465+500-465+863P, 465+500-800-465+871L

- podbudowa z chudego betonu w km 471+300-471+400, 466+140 - 466+505 P

- nawierzchnia betonowa w km 467+865 - 468+350 L, 468+350 - 468+536 L, 468+380 - 468+536 P

Sekcja III

- nasyp na WD-412, OUA

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie ścieków skarpowych – km 460+700/900

- montaż włazów kanałowych na studniach kanalizacji deszczowej

- wykonanie umocnienia rowu dyblami

- montaż żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 469+300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300) km 468+620/700

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+200/250

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

Branża melioracyjna

- rzeka czeczówka – ubezpieczenie typ 6

- rów RBN 8.2/8.2.1- ubezpieczenie typ 4

- rów RL2B – ubezpieczenie typ4

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- układanie płytek, gipsowanie

MOP Wschód

- gipsowanie, wykonywanie elewacji

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny –tynkowanie sufitów,

- Budynek warsztatowo – garażowy –tynkowanie ścian, instalacja wody ciepłej

- Magazyn soli – zbrojenie stop

- Magazyn materiałów sypkich – montaż prefabrykowanych murów oporowych

- Wiata magazynowa – wykonywanie instalacji odgromowej