fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2018-05

142 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 142 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórska, WD-402L

- humusowanie w km 463+500-463+900P 463+700-463+850

- kruszywo łamane stabilizowane cementem w km 460+570-460+700P/L, 464+780-464+812LP

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na DW 789

- warstwa mrozoochronna na MOP Wschód

- hydroobsiew w km 462+900-463+250

- ulepszenie podłoża gruntowego cementem na WD-402 Drog. Gosp.

- podbudowa z betonu asfaltowego na DW 789

- nawierzchnia z kostki betonowej na MOP Wsch., DW789

Sekcja II

- odhumusowanie na DG 468+021

- nasyp w km 465+480-465+500, DG 466+730

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+800-465+870, 468+800 PZŚ-11

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+470-468+541, 469+300-469+550, PZS-11

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600-472+700, WK-413

- nasyp w km WA-408, WD-410

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na OUA JM-4

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/500

- wykonanie ścieków skarpowych, wylotów (Dn 300) – obiekt WD-400

- wykonanie warstwy chudego betonu pod zbiornik retencyjny km 461+400

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 500) km 466+200/340

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż drenażu km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+150/180

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż studni (Dn 1200) km 472+420

- demontaż zestawu igłofiltrów (zbiornik retencyjny) km 472+650

Kanalizacja sanitarna

- montaż przyłącza kanalizacji (DN 160)na terenie OUA Ożarowice

Sieć wodociągowa

- zasypki na wodociągu

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji wentylacji, montaż okien

MOP Wschód

- wykonywanie wylewki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – montaż instalacji wentylacji, elektrycznej, wod – kan, ,montaż ram okiennych parteru

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż wentylacji w części socjalnej

- Magazyn soli – roboty zbrojeniowe

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – betonowanie podkładu betonowego                                                   

141 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 141 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórska, WD-402L

- humusowanie w km 463+500-463+900P 463+700-463+850

- kruszywo łamane stabilizowane cementem w km 460+570-460+700P/L, 464+780-464+812LP

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na DW 789

- warstwa mrozoochronna na MOP Wschód

- hydroobsiew w km 462+900-463+250

- ulepszenie podłoża gruntowego cementem na WD-402 Drog. Gosp.

- podbudowa z betonu asfaltowego na DW 789

Sekcja II

- odhumusowanie na DG 468+021

- nasyp w km 465+480-465+500, DG 466+730

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+800-465+870, 468+800 PZŚ-11

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 468+470-468+541, 469+300-469+550, PZS-11

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600-472+700, WK-413

- nasyp w km WA-408, WD-410

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na OUA JM-4

Postęp prac branżowych 

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/400

- wykonanie ścieków skarpowych km 459+400/760

- zabijanie ścianki szczelnej pod zbiornik retencyjny km 461+400

- roboty przygotowawcze pod wykonanie ścianki szczelnej na MOP Wschód

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 500) km 466+200/340

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ściekowych 466+950/467+100

- montaż rur drenarskich (Dn 200) km 469+540/620

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+150/180

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż drenażu km 472+140/220

- montaż studni osadnikowych (Dn 600) km 472+140

- pompowanie wody z wykopu (zbiornik retencyjny) km 472+650

Kanalizacja sanitarna

- montaż przyłącza kanalizacji (DN 160)na terenie OUA Ożarowice

Sieć wodociągowa

- płukanie wodociągu z pobraniem próbki do badania km 471+150

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji elektrycznej, elewacji, tynkowanie

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – montaż instalacji wentylacji, montaż instalacji elektrycznej parteru

- Budynek warsztatowo – garażowy – montaż wentylacji w części socjalnej

- Magazyn soli – roboty zbrojeniowe

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – betonowanie podkładu betonowego

140 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 140 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp na ul. Tarnogórska

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 460+550-460+660

- humusowanie w km 463+500-463+900P

- kruszywo łamane stabilizowane cementem w km 464+840-465+175L

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na DW 789

- warstwa mrozoochronna na MOP Wschód

- hydroobsiew w km 460+500-460+760L, 460+300-460+640P

Sekcja II

- nasyp w km 465+480-465+500, 465+540-465+820, 465+920-465+970 DG 466+730, DG 468+021, 468+596-468+782

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+540-465+820, 468+596-468+782

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 469+781-469+825, 469+525-469+718L, 471+100-471+181

Sekcja III

- nasyp w km WA-408

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na OUA JM-4

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/400

- wykonanie ścieków skarpowych km 459+400

- roboty przygotowawcze pod wykonanie ścianki szczelnej na MOP Wschód

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+150/180

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż drenażu km 472+140/220

- montaż studni osadnikowych (Dn 600) km 472+140

Kanalizacja sanitarna

- montaż przyłącza kanalizacji (DN 160)na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – rozpoczęcie wykonania instalacji wentylacji, montaż instalacji kanalizacyjnej

- Budynek warsztatowo – garażowy – wykonanie kanału wentylacyjnego w posadzce

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – betonowanie podkładu betonowego

139 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 139 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp w km ul. Tarnogórska

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 dla DW 789, MOP Wschód

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 464+780-464+810

- humusowanie w km 460+070-460+400P, 460+050-460+450L, 463+060-463+320P, 463+610-463+800P

- kruszywo łamane stabilizowane cementem w km 464+845-465+175

Sekcja II

- nasyp w km 465+480-465+500, DG 468+021, 468+610-468+782

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+540-465+820, 466+200-466+450

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 470+500-470+600, 471+100-471+181

Sekcja III

- nasyp w km MA-407, WA-408

- płytka wymiana gruntu w km 472+550-472+600

- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+240, 473+600-473+675

139 tydzień Kontraktu

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/400

- wykonanie ścieków skarpowych km 459+400

- roboty przygotowawcze pod wykonanie ścianki szczelnej na MOP Wschód

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+150/180

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż drenażu km 472+140/220

Kanalizacja sanitarna

- montaż przyłącza kanalizacji (DN 160)na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – rozpoczęcie wykonania instalacji wentylacji, murowanie ścian działowych parteru.

- Budynek warsztatowo – garażowy – wykonanie kanału wentylacyjnego w posadzce

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – betonowanie podkładu betonowego                                                      

138 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 138 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 462+400-462+850 P

- nasyp w km 461+100

- hydroobsiew w km 459+300-459+800L 460+180-460+230L, 462+700-462+900

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 dla DW 789,

Sekcja II

- górna warstwa nasypu w km 466+060-466+500

Sekcja III

- nasyp w km MA-407

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 464+920/980

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 465+100/300

Obiekty kubaturowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian nośnych parteru

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – szalowanie podkładu betonowego