button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-05

139 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 139 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp w km ul. Tarnogórska

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 dla DW 789, MOP Wschód

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 464+780-464+810

- humusowanie w km 460+070-460+400P, 460+050-460+450L, 463+060-463+320P, 463+610-463+800P

- kruszywo łamane stabilizowane cementem w km 464+845-465+175

Sekcja II

- nasyp w km 465+480-465+500, DG 468+021, 468+610-468+782

- górna warstwa nasypu (GWN) w km 465+540-465+820, 466+200-466+450

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 470+500-470+600, 471+100-471+181

Sekcja III

- nasyp w km MA-407, WA-408

- płytka wymiana gruntu w km 472+550-472+600

- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+240, 473+600-473+675

139 tydzień Kontraktu

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

- montaż drenażu (DN 200) km 459+300/400

- wykonanie ścieków skarpowych km 459+400

- roboty przygotowawcze pod wykonanie ścianki szczelnej na MOP Wschód

- montaż i regulacja żeliwa na wpustach ulicznych

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 471+150/180

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 471+100/300

- montaż drenażu km 472+140/220

Kanalizacja sanitarna

- montaż przyłącza kanalizacji (DN 160)na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – rozpoczęcie wykonania instalacji wentylacji, murowanie ścian działowych parteru.

- Budynek warsztatowo – garażowy – wykonanie kanału wentylacyjnego w posadzce

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – betonowanie podkładu betonowego                                                      

138 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 138 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 462+400-462+850 P

- nasyp w km 461+100

- hydroobsiew w km 459+300-459+800L 460+180-460+230L, 462+700-462+900

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 dla DW 789,

Sekcja II

- górna warstwa nasypu w km 466+060-466+500

Sekcja III

- nasyp w km MA-407

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) w km 463+/900

Sekcja II

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (500) km 465+200/300

- montaż rur przewodowych (Dn160, 500) km 465+100

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (Dn 500) km 464+920/980

- montaż rur przewodowych (Dn 200, 300, 500) km 465+100/300

Obiekty kubaturowe

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian nośnych parteru

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych

- Magazyn materiałów sypkich – szalowanie podkładu betonowego