button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-04

135 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 135 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 473+750-474+000

- podbudowa z chudego betonu w km 463+540-463+735 L, 463+540-463+750 P, 463+950-464+590 P, 463+735-464+300 L, 463+750-463+950 P

Sekcja III

- stabilizacja podłoża gruntowego cementem w km 465+490-465+500

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44, WD-409 )

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana – typ 2

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200/400

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400/500

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+700

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- odwodnienie wykopu oraz podsypki piaskowej pod zbiornik retencyjny

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- wykop pod drenaż km 471+650/700

Sieć wod - kan

- montaż rur kanalizacyjnych DN 250 na terenie OUA Ożarowice

- montaż przepompowni, studni pomiarowej na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- warstwa styrobetonu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – szalowanie ścian attyki

- Budynek warsztatowo – garażowy – murowanie ścian

- Magazyn soli – osadzanie ceowników

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie belek ram konstrukcyjnych                                                             

134 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 134 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- nasyp w km 464+780-464+810

- humusowanie w km 460+710-460+790 L, 462+150- 462+380 pas rozdziału, 462+700- 463+100 pas rozdziału, 462+430-462+520 L, 462+850-463+900 P+L

- kruszywo łamane stabilizowane cementem 463+790-463+900 P+L, 464+320-464+530L, 464+600-464+780

Sekcja III

- nasyp w km 466+300,

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 ( ZB41-44 )

- nasyp w km 471+300, 472+770

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rowów b.n 8.3, R-L-I

Kanalizacja deszczowa

- montaż żeliwa drogowego na wpustach ulicznych

- prace porządkowe na MOP

- montaż drenażu DN 200 w km 460+200

Sieć wodociągowa

- wpięcia sieci wodociągowej do MOP Zachód

Sekcja II

- montaż wpustów ulicznych w km 466+400

- montaż rur przewodowych DN 200 w km 466+500

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych DN 300 w km 473+500/600

- montaż drenażu DN 200 i studni osadnikowych, rewizyjnych w km 464+200/300

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- rozszalowanie stropu

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – zbrojenie stropu piętra, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie wieńców hali

- Magazyn soli – zbrojenie i szalowanie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie i betonowanie słupów