button f

button g

button h

button i

Roboty drogowe 2018-03

131 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 131 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 459+780-460+000L, 459+400-459+600P

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600

Postęp prac branżowych

Secja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana 2+200 – 2+600

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych na terenie MOP Zachodni Woźniki

- montaż rur przewodowych PP fi 200 na terenie MOP Zachodni Woźniki

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 461+300

- przygotowanie szalunków pod studnie kaskadowe – betonowanie w km 466+400

- montaż drenażu fi 200 w km 460+200/300

Sekcja II

- montaż drenażu fi 200 w km 466+900 – 467+400

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- prace przy kanalizacji sanitarnej na OUA

- montaż rur przewodowych PP (fi 300) w km 473+500/600

Obiekty kubaturowe

MOP Wschód

- wykonywanie instalacji elektrycznej

MOP Zachód

- betonowanie attyki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – szalowanie stropu piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie i zbrojenie wieńców

- Magazyn soli – roboty fundamentowe, zbrojenie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie słupów

130 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 130 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I

- humusowanie w km 459+780-460+000L

Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 473+400

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- umocnienie rzeki Łana 2+200 – 2+600

- umocnienie rzeki Mała Panew

Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych na terenie MOP Zachodni Woźniki

- montaż rur przewodowych PP fi 200 na terenie MOP Zachodni Woźniki

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 461+300

- przygotowanie szalunków pod studnie kaskadowe – betonowanie w km 466+300

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- montaż zestawu igłofiltrów do odwodnienia liniowego pod kanalizację deszczową na terenie OUA Ożarowice

Obiekty kubaturowe

MOP Zachód

- betonowanie attyki

OUA Ożarowice

- Budynek administracyjno – socjalny – murowanie ścian nośnych piętra

- Budynek warsztatowo – garażowy – szalowanie i zbrojenie wieńców

- Magazyn soli – roboty fundamentowe, zbrojenie ścian fundamentowych

- Wiata magazynowa – szalowanie słupów

129 tydzień Kontraktu

Postęp prac branżowych:

Sekcja I

Branża melioracyjna

- konserwacja rzeki Łana w km 2+200/600

Kanalizacja deszczowa

- regulacja wysokościowa wpustów do rzędnej projektowej w km 464+300

Sekcja III

Kanalizacja deszczowa

- rozładunek materiału na terenie OUA Ożarowice