fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-09

106 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 106 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km PZS-8, PP-25, 464+845 – 465+000, DW789

- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca w km WD401 L 

- ekrany akustyczne – pale EK- 83


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 465+900, ZB-33, ZB-34, PP-60, 469+600 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 469+800, 470+200, 471+000 


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600, 472+900 

-  kruszywo 60/150 w km 472+900


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie cieku Podlasie w km 462+20


Kanalizacja sanitarna

-montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych (fi 200) w km 463+700/463+760

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+050

- demontaż i montaż rur, wpustów w km 463+540/463+940

- montaż studni fi 1200 w km 461+100


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 465+680/465+800

- montaż rur przewodowych PVC fi 315 w km 464+700/464+800

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-400) w km 

- montaż przykanalików w km 470+500/470+600

- montaż studni fi 1200, 1500 w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 468+860/469+080

105 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 105 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 464+320 – 464+430, 464+845 – 465+000, DW789

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 464+430 – 464+780

- wzmocnienie podłoża za pomocą półmateraca w km WD401 L, 464+430 – 464+780

- warstwa mrozoochronna w km 463+440 – 463+470

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w km DD1 0+790 – 0+890

- ekrany akustyczne – pale EK- 83


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 465+900, ZB-32, ZB-33, ZB-34, 468+000, 468+600

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 468+350, 469+100, 470+200, 471+000 

- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm w km 468+574, PZD-3, 469+750


Sekcja III

- wykop w gruntach skalistych w km 472+600, 472+900 

- ekrany akustyczne – pale EK-86

- odhumusowanie OUA


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie cieku Podlasie w km 462+300


Kanalizacja sanitarna

- montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300

- próby szczelności MOP Wschód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych (fi 200) w km 464+100/463+600

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+050

- demontaż i montaż rur, wpustów w km 463+540/463+940
- montaż studni (fi 1200, 1500) w km 464+ 050/464+100


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 465+680/465+800

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-500) w km 466+460/466+520

- montaż studni (fi1200)w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

- montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 470+980/471+120

- montaż rur przewodowych PP z odejściami wpustów (fi 200) w km 468+860/469+080


104 tydzień Kontraktu


Wykonawca w tygodniu 104 wykonał następujące roboty drogowe:


Sekcja I

- wykonywanie nasypu w km 464+320 – 464+750, 464+850 – 465+000, WD-400, 
PP-25, PZS-8, PP-25

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 464+150 – 460+320, 463+500 – 463+700 

- podbudowa z chudego betonu, gr. 20 cm w km 462+626-463+067 L/P 


Sekcja II

- wykonywanie nasypów w km 468+600, 469+700 – 469+800 

- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 468+300, 470 - 200, 471+000 – 471+200

- podbudowa z chudego betonu, gr. 20 cm w km 466+751 - 466+997P/L, 466+990 – 467+685 L


Sekcja III

- wykop w gruntach nieskalistych w km 471+670-471+775 

- wykop w gruntach skalistych w km 472+700 - 472+900 


Roboty branżowe 


Sekcja I


Roboty melioracyjne

- umocnienie cieku Podlasie w km 462+200


Kanalizacja sanitarna

- montaż kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  MOP Wschód i MOP Zachód w km 461+300

- próby szczelności MOP Wschód w km 461+300


Kanalizacja deszczowa

- montaż rur przewodowych (fi 200) w km 463+700/463+760

- cięcie i regulacja wysokościowa wpustów ulicznych w km 464+050

- demontaż i montaż rur, wpustów w km 463+540/463+940


Sekcja II


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 465+680/465+800

- montaż rur przewodowych PP (fi 200-300) w km 465+680/465+800

- montaż przykanalików w km 470+500/470+600

- montaż studni fi 1200 w km 466+240/466+370


Sekcja III


Kanalizacja deszczowa

montaż wpustów ulicznych (fi 500) w km 468+860/469+080

- montaż rur przewodowych PP z odejściami wpustów (fi 200) w km 468+860/469+080