fe

gddkia

ue

Roboty drogowe 2017-05

89 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 89 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 464+600 – 464+700, 465+000 – 465+248
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 460+660 – 460+975, 463+500 – 463+550, 463+700 – 463+820
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 459+340 – 459+370,  459+500 – 459+700, 459+820 – 459+970, 459+970 – 460+050
- ekrany akustyczne – pale: EK-79
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm: DW789

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 464+700 – 464+820, 465+500 – 465+850, 467+578 – 467+713, 469+300 – 469+400, 469+570 – 469+725, 469+785 – 469+920, 470+400 – 470+500, 470+900 –
471+170, 471+000
- wzmocnienie skarp nasypu w km 470+200 – 470+290

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 473+800 – 473+900
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+650, 472+700, 473+300
- wykop w gruntach skalistych 473+300, 473+350

Postęp prac branżowych

Sekcja I
Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany
- przebudowa rowu R-M-V

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu
- montaż studzienek drenarskich
- montaż wpustów
- montaż przykanalików

Zbiorniki retencyjne
- zb 5 (km 461+850) – montaż zbiornika, próba szczelności
- zb 7 (km 462+270) – montaż zbiornika, próba szczelności
- zb 9 (km 462+515) – montaż zbiornika, próba szczelności
- zb10(km 462+670) – montaż zbiornika, próba szczelności
- zb11(km 462+775) – montaż zbiornika
- zb12(km 462+915) – montaż zbiornika
- zb13(km 463+050) – montaż zbiornika
- zb22,23(km 463+950) – montaż zbiornika
- zb24(km 464+100) – montaż zbiornika

Sekcja III

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- przygotowanie do przepięcia sieci wodociągowej na OUA Ożarowice
- zgrzewanie rur fi 110

Zbiorniki retencyjne
- zb34.1(km 471+720) – montaż zbiornika, próba szczelności 

87 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 86 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 461+000-461+075, 464+400-464+530, 465+100
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+150-461+650, 462+550-462+680
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem w km 459+350-459+450

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 465+500-465+600, 466+500-466+850, 466+925-467+150, 468+350-468+550, 469+300-469+400, 469+785+469+920, 470+900- 471+196
- wykonywanie półmateraca w km 469+570-469+650, 469+920 – 469+980

Sekcja III
- wykonywanie nasypu 471+760-471+850
- wykonywanie nasypu w km 474+200 – 474+300
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+750
- wykop w gruntach skalistych 472+300
- wykonywanie półmateraca w km 473+800 – 473+900

Postęp prac branżowych

Sekcja I

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu
- montaż studzienek drenarskich
- montaż wpustów                                                  

Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461+850
- montaż zbiornika
- wykonanie zasypki
- próba szczelności

Zbiornik retencyjny nr 22 w km 463+ 950
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego beton

Zbiornik retencyjny nr 23 w km 463+950
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 24 w km 464+100
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu

Sekcja III

Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- przygotowanie do wpięcia do istniejącej sieci
- połączenie przewiertu z rurą fi 110

Zbiornik retencyjny nr 34.1 w km 471+320
- montaż zbiornika

Zbiornik retencyjny nr 46 w km 471+320
- przygotowanie zbiornika do montażu 

86 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 86 wykonał następujące roboty drogowe:

Sekcja I
- wykonywanie nasypu w km 463+500 – 463+550, 464+400 – 464+530, 465+000 – 465+200
- wykonywanie półmateraca w km 461+000 – 461+075
- górna warstwa nasypu gr 50 cm w km 461+150 – 461+650, 463+500 – 463+550

Sekcja II
- wykonywanie nasypów w km 465+500 – 465+600, 465+600 – 465+850, 466+925 – 467+150 467+713 – 467+955, 469+785 – 469+895
- wykonywanie półmateraca w km 469+150 – 469+181, 469+180 – 469+210, 469+550 – 469+570

Sekcja III
- wykonywanie nasypu w km 471+760 – 471+850
- stabilizacja podłoża gruntowego „na miejscu” gr 15 cm w km 471+760 – 471+850
- wykop w gruntach nieskalistych w km 472+750, 473+300
- wykonywanie półmateraca w km 473+800 – 473+900

Postęp prac branżowych

Roboty melioracyjne
- umocnienie rzeki Łany

Kanalizacja deszczowa
- wykonanie wylotów na skarpę
- wykonanie drenażu                                                

Zbiornik retencyjny nr 4 w km 461+850
- montaż zbiornika
- wykonanie zasypki

Zbiornik retencyjny nr 22 w km 463+ 950
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego beton

Zbiornik retencyjny nr 23 w km 463+950
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu

Zbiornik retencyjny nr 24 w km 464+100
- przygotowanie podłoża i szalunków pod beton
- wykonanie chudego betonu

Sekcja III
Przebudowa wodociągu w Ożarowicach
- prace przy przepięciu wodociągu
- próba szczelności