fe

gddkia

ue

Zaawansowanie finansowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020

Umowa nr: NR O/KA/I4.29.A1-ODCINEK I.2014/2015 z dnia 26.08.2015 r.                                             

Źródło finansowania: Zamówienie jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu: 652 166 265,88 PLN (maksymalna wartość zobowiązania)

zaawansowanie finansowe I 04

zaawansowanie rzeczowe I 04