fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-07

202 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 202 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

MM-15

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-14

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-13

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-12

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-11

Antykorozja

Obrukowanie stożków

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

Antykorozja

PZS-10

Prace wykończeniowe

WD-404

Prace wykończeniowe

WD-405

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Prace wykończeniowe

WD-409

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

201 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 201 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

MM-14

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-13

Antykorozja

Obrukowanie stożków

MM-12

Antykorozja

Obrukowanie stożków

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

Antykorozja

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

200 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 200 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Prace porządkowe

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

WD-412

Obrukowanie stożków

Prace wykończeniowe

WD-414

Obrukowanie stożków

Prace wykończeniowe

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

199 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 199 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

PZS-10

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

WD-410

Wykonanie przeciwspadków jezdni

Obrukowanie stożków

WD-412

Wykonanie przeciwspadków jezdzni

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Obrukowanie

Prace wykończeniowe