fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-07

200 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 200 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Prace porządkowe

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

WD-412

Obrukowanie stożków

Prace wykończeniowe

WD-414

Obrukowanie stożków

Prace wykończeniowe

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

199 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 199 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Prace wykończeniowe

PZS-10

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

WD-410

Wykonanie przeciwspadków jezdni

Obrukowanie stożków

WD-412

Wykonanie przeciwspadków jezdzni

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Obrukowanie

Prace wykończeniowe