fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-06

198 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 198 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Prace wykończeniowe

MM-12

Montaż balustrad

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Prace wykończeniowe

WD-404

Prace porządkowe

WD-405

Prace porządkowe

MA-407

Prace wykończeniowe

KT-409a

Prace wykończeniowe

Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-410

Montaż ogrodzenia

Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-412

Montaż ogrodzenia

Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Humusowanie

Prace wykończeniowe

Montaż deflektora i półek dla płazów

197 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 197 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

MM-14

Antykorozja

MM-13

Antykorozja

WD-402

Prace wykończeniowe

MM-12

Antykorozja

MM-11

Montaż barier

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Antykorozja

MA-407

Prace wykończeniowe

KT-409a

Antykorozja

Prace wykończeniowe

WD-410

Montaż ogrodzenia

WD-412

Montaż ogrodzenia

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

196 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 196 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

PZS-8

Antykorozja

MM-14

Antykorozja

MM-13

Antykorozja

WD-402

Prace wykończeniowe

MM-12

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Antykorozja

WD-404

Prace wykończeniowe

WD-405

Prace wykończeniowe

PZD-3

Prace wykończeniowe

PZS-11

Prace wykończeniowe

PZD-4

Prace wykończeniowe

PZD-3

Prace wykończeniowe

MA-407

Prace wykończeniowe

Montaż kolektora

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Antykorozja

Prace wykończeniowe

PZS-12

Antykorozja

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

Montaż deflektora

Humusowanie

195 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 195 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

PZS-8

Antykorozja

MM-14

Fundamenty pod bariery

MM-13

Fundamenty pod bariery

WD-402

Antykorozja

MM-11

Montaż barier

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Antykorozja

Montaż kolektora odwodnienia

WD-404

Prace wykończeniowe

WD-405

Prace wykończeniowe

PZD-3

Prace wykończeniowe

PZS-11

Prace wykończeniowe

PZD-4

Prace wykończeniowe

PZD-3

Wykonanie przeciwspadków

MA-407

Prace wykończeniowe

Montaż kolektora

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Izolacje

Antykorozja

Zasypki

PZS-12

Antykorozja

Prace wykończeniowe

WA-415

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykończeniowe

Montaż deflektora