fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-05

194 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 194 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Wykonanie przeciwspadków

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Antykorozja

Wykonanie przeciwspadków

EST-403

Antykorozja

Wykonanie przeciwspadków

PZD-3

Wykonanie przeciwspadków

MA-407

Prace wykończeniowe

Humusowanie stożków

KT-409a

Izolacje

Zasypki

WD-412

Antykorozja

Prace wykończeniowe

WD-414

Prace wykończeniowe

PZS-12

Prace wykończeniowe

WA-415

Wykonanie przeciwspadków

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykonczeniowe

193 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 193 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Antykorozja

MM-12

Antykorozja

MM-13

Antykorozja

MM-14

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Antykorozja

Wykonanie przeciwspadków

WD-404

Humusowanie stożków

WD-405

Wykonanie przeciwspadków

PZD-3

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni

Humusowanie stożków

PZS-11

Humusowanie stożków

PZD-4

Humusowanie stożków

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Izolacje

WD-410

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni

WD-412

Montaż balustrad i barier

Antykorozja

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni

WD-414

Prace wykończeniowe

PZS-12

Wykonanie przeciwspadków

Obrukowanie stożków

WA-415

Obrukowanie stożków

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykonczeniowe

192 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 192 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Próba szczelności kolektora

Antykorozja

PZS-8

Antykorozja

Próba szczelności kolektora

WD-402

Antykorozja

MM-12

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

Prace wykończeniowe

EST-403

Antykorozja

WD-404

Wykonanie przeciwspadków jezdni

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-412

Montaż balustrad i barier

WA-415

Obrukowanie stożków

PP, PZM

Antykorozja

Prace wykonczeniowe

191 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 191 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Próbne obciążenie obiektu

Obrukowanie stożków

PZS-8

Antykorozja

Próbne obciążenie obiektu

WD-402

Antykorozja

Wykonanie przeciwspadków jezdni

Obrukowanie stożków

PZS-9

Antykorozja

Betonowanie kap chodnikowych

EST-403

Antykorozja

Wykonanie przeciwspadków jezdni

Ułożenie asfaltu twardolanego w wnęki przy dylatacyjne

Próbne obciążenie obiektu

WD-404

Próbne obciążenie obiektu

WD-405

Próbne obciążenie obiektu

MA-407

Prace wykończeniowe

WA-408

Antykorozja

MM-16

Zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery

KT-409a

Rozdeskowanie ustroju nośnego

WD-412

Montaż balustrad i barier

WD-414

Próbne obciążenie obiektu

PZS-12

Obrukowanie stożków

WA-415

Obrukowanie stożków

PP, PZM

Antykorozja

190 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 190 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

PZS-8

Antykorozja

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Antykorozja

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Zbrojenie ścianek zaplecznych

Iniekcja kabli sprężających

WD-410

Montaż balustrad

WD-412

Montaż balustrad

WD-414

Montaż balustrad

PZS-12

Obrukowanie stożków

WA-415

Prace porządkowe

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

PP, PZM

Antykorozja

Montaż półek dla płazów