fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-04

187 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 186 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Wykonanie przeciwspadków

PZS-8

Obrukowanie stożków

PZS-9

Wykonanie przeciwspadków

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

Obrukowanie stożków

Montaż barier

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

PZS-11

Wykonanie przeciwspadków

PZD-4

Wykonanie przeciwspadków

WA-408

Antykorozja

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

Montaż balustrad

WD-412

Obrukowanie stożków

WD-414

Wykonanie przeciwspadków

WA-415

Antykorozja

PP, PZM

Antykorozja

186 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 186 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Wykonanie przeciwspadków

PZS-8

Obrukowanie stożków

PZS-9

Wykonanie przeciwspadków

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

Obrukowanie stożków

Montaż barier

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

PZS-11

Wykonanie przeciwspadków

PZD-4

Wykonanie przeciwspadków

WA-408

Antykorozja

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

Montaż balustrad

WD-412

Obrukowanie stożków

WD-414

Wykonanie przeciwspadków

WA-415

Antykorozja

PP, PZM

Antykorozja