fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-04

189 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 189 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wykonanie przeciwspadków jezdnia lewa

WD-402

Antykorozja

Montaż barier

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Antykorozja

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Obrukowanie stożków

WD-405

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Sprężenie ustroju nośnego

WD-412

Antykorozja

WD-414

Prace wykończeniowe

PZS-12

Antykorozja

Obrukowanie stożków

WA-415

Antykorozja

Montaż barier

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

PP, PZM

Antykorozja

188 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 188 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdnia lewa

PP-25

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdnia lewa

WD-402

Antykorozja

Montaż barier

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni

PZS-9

Antykorozja

EST-403

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdnia prawa

Antykorozja

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Obrukowanie stożków

Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni

WD-405

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

WA-408

Antykorozja

KT-409a

Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego etap II

WD-412

Ułożenie izolacji grubej

Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego

Antykorozja

WD-414

Prace wykończeniowe

PZS-12

Antykorozja

Obrukowanie stożków

WA-415

Antykorozja

Montaż barier

Prace wykończeniowe

PP, PZM

Antykorozja

187 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 186 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Wykonanie przeciwspadków

PZS-8

Obrukowanie stożków

PZS-9

Wykonanie przeciwspadków

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

Obrukowanie stożków

Montaż barier

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

PZS-11

Wykonanie przeciwspadków

PZD-4

Wykonanie przeciwspadków

WA-408

Antykorozja

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

Montaż balustrad

WD-412

Obrukowanie stożków

WD-414

Wykonanie przeciwspadków

WA-415

Antykorozja

PP, PZM

Antykorozja

186 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 186 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Wykonanie przeciwspadków

PZS-8

Obrukowanie stożków

PZS-9

Wykonanie przeciwspadków

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

Obrukowanie stożków

Montaż barier

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

PZS-11

Wykonanie przeciwspadków

PZD-4

Wykonanie przeciwspadków

WA-408

Antykorozja

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

Montaż balustrad

WD-412

Obrukowanie stożków

WD-414

Wykonanie przeciwspadków

WA-415

Antykorozja

PP, PZM

Antykorozja