fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-03

185 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 185 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni

PZS-8

Obrukowanie stożków

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Montaż balustrad skarpowych

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

Obrukowanie stożków

Montaż barier

PZS-10

Antykorozja

Obrukowanie stożków

WD-404

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

Montaż balustrad

PZD-4

Obrukowanie stożków

WA-408

Antykorozja

Montaż balustrad

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

WD-412

Obrukowanie stożków

WD-414

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni

WA-415

Antykorozja

Obrukowanie stożkow

184 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 184 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Montaż balustrad skarpowych

PZS-8

Prace porządkowe

WD-402

Antykorozja

Montaż balustrad skarpowych

PZS-9

Prace porządkowe

EST-403

Montaż balustrad skarpowych

Antykorozja

PZS-10

Antykorozja

WD-404

Demobilizacja zaplecza

Obrukowanie stożków

Antykorozja

WD-405

Obrukowanie stożków

Antykorozja

WA-408

Antykorozja

WD-409

Obrukowanie stożków

WD-410

Obrukowanie stożków

WA-415

Antykorozja

Obrukowanie stożkow

183 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 183 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-401

Antykorozja

Obrukowanie

Montaż balsutard

M-11

Izolacja gruba powierzchni płyt przejściowych i ustroju nośnego

M-13

Izolacja gruba powierzchni płyt przejściowych i ustroju nośnego

PZS-9

Obrukowanie stożków

WD-404

Obrukowanie stożków

WD-404

Obrukowanie stożków

WD-404

Obrukowanie stożków

WD-405

Obrukowanie stożków

PZD-4

Obrukowanie stożków

WA-408

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-12

Obrukowanie stożków

WA-415

Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

Obrukowanie stożków

182 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 182 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

-Obrukowanie stożków

MM-11

Izolacja gruba powierzchni płyt przejściowych i ustroju nośnego

MM-13

Izolacja gruba powierzchni płyt przejściowych i ustroju nośnego

MM-14

Izolacja gruba powierzchni płyt przejściowych i ustroju nośnego

PZS-9

-Obrukowanie stożków

WD-404

-Obrukowanie stożków

WD-405

-Obrukowanie stożków

PZD-4

-Obrukowanie stożków

WA-408

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-412

-Obrukowanie stożków

WA-415

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

-Obrukowanie stożków