fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-02

181 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 181 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-404

-Demobilizacja zaplecza

-Obrukowanie stożków

WD-405

-Obrukowanie stożków

WA-408

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WA-415

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

-Obrukowanie stożków

180 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 180 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-402

-Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne

WD-404

-Demobilizacja zaplecza

WD-405

-Obrukowanie stożków

WA-408

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

KT-409a

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

-Zbrojenie ustroju nośnego

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

-Obrukowanie stożków

PP, PZM

-Montaż balustrad

179 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 179 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

WD-402

-Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne

WD-405

-Obrukowanie stożków

WA-408

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

KT-409a

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

-Zbrojenie ustroju nośnego

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

-Obrukowanie stożków

PP, PZM

-Montaż balustrad