fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2019-01

177 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 176 prowadził roboty na obiektach mostowych w zakresie:

PZS-8

-Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozje

WD-402

-Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozje

PP-30

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-32

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-40

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WD-405

-Obrukowanie stożków

PP-45

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-46

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-47

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-48

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PZM-15

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PZM-16

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WA-408

-Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

-Obrukowanie stożków

KT-409a

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

WA-415

-Betonowanie gzymsów kap chodnikowych

-Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozje

-Obrukowanie stożków

176 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 176 nie prowadził robót na obiektach mostowych

175 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 175 nie prowadził robót na obiektach mostowych.

174 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 174 nie prowadził robót na obiektach mostowych.

173 tydzień Kontraktu

Wykonawca ze względu na przerwę zimową nie prowadził robót mostowych.