fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-12

172 tydzień Kontraktu

Wykonawca ze względu na przerwę zimową nie prowadził robót mostowych. 

171 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 171 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

PP-35

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-36

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PZS-10

Obrukowanie stożków

PP-50

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-53

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-59

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-61

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WA-408

Obrukowanie stożków

KT-409a

Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny

WA-415

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Zasypki

170 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 170 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

PP-34

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-35

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-36

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

EST-403

Prace wykończeniowe

PZS-10

Obrukowanie stożków

WD-404

Obrukowanie stożków

WD-405

Obrukowanie stożków

MA-407

Obrukowanie stożków

PP-54

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-55

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-56

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-58

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-59

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-60

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-61

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-62

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-64

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-65

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-66

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-67

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-68

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-70

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-72

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WA-408

Montaż barier

Obrukowanie stożków

KT-409a

Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny

Obrukowanie

WD-412

Prace wykończeniowe

WD-414

Prace wykończeniowe

Obrukowanie

WA-415

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Prace porządkowe

Zbrojenie kap chodnikowych

Zasypki

169 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 169 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

PP-29

Prace wykończeniowe

PP-13

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-15

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-16

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-17

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-19

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-22

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-23

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

PP-24

Przygotowanie powierzchni i antykorozja

EST-403

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż barier

PZS-10

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Obrukowanie stożków

WD-405

Antykorozja

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Montaż balustrad

MA-407

Obrukowanie stożków

PP-63

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-64

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-65

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-66

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-67

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-68

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-70

Zabezpieczenie antykorozyjne

PP-72

Zabezpieczenie antykorozyjne

WA-408

Montaż barier

Obrukowanie stożków

WD-412

Prace wykończeniowe

Montaż balustrad

WD-414

Prace wykończeniowe

PZS-12

Montaż kraweżników

WA-415

Prace porządkowe

Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

Izolacje grube płyt przejściowych

Montaż i betonowanie dylatacji