fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-11

168 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 168 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-8

Zabezpieczenie antykorozyjne

MM-14

Rozdeskowanie płyt przejściowych

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Antykorozja

PP-29

Prace wykończeniowe

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Betonowanie gzymsów kap chodnikowych

Montaż barier

PZS-10

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-404

Antykorozja

Obrukowanie stożków

WD-405

Antykorozja

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

MA-407

Obrukowanie stożków

PP-63

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-64

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-65

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-66

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-67

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-68

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-70

Zabezpieczenie antykorozyjne

PP-72

Zabezpieczenie antykorozyjne

WA-408

Montaż barier

WD-412

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

WA-415

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

Izolacje grube pod kapy chodnikowe

Montaż dylatacji

Zasypki

167 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 167 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Montaż krawężnika

PZS-8

Wykonanie przeciwspadków

PP-25

Wykonanie przeciwspadków

MM-14

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

WD-402

Antykorozja

PZS-9

Prace wykończeniowe

PZM-12

Prace wykończeniowe

PP-22

Prace wykończeniowe

PP-23

Prace wykończeniowe

PP-24

Prace wykończeniowe

PP-13

Prace wykończeniowe

PP-15

Prace wykończeniowe

PP-16

Prace wykończeniowe

PP-17

Prace wykończeniowe

PP-19

Prace wykończeniowe

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Betonowanie gzymsów kap chodnikowych

Montaż barier

PZS-10

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wykonanie przeciwspadków

WD-404

Antykorozja

Montaż krawężnika

Obrukowanie stożków

WD-405

Antykorozja

Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

Obrukowanie stożków

MA-407

Obrukowanie stożków

Wykonanie przeciwspadków

PP-63

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-64

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-65

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-66

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-67

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-68

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

PP-70

Zabezpieczenie antykorozyjne

PP-72

Zabezpieczenie antykorozyjne

WA-408

Obrukowanie stożków

Montaż barier

Wykonanie przeciwspadków

WD-412

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

WA-415

Ułożenie izolacji grubej pod kapy chodnikowe

Zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej

Zasypki

165 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 166 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Montaż wpustów i sączków

PZS-8

Prace porządkowe

MM-14

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

WD-402

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZS-9

Montaż krawężników

Prace porządkowe

PZM-12

Prace wykończeniowe

Montaż balustrad

PP-13

Prace wykończeniowe

PP-15

Prace wykończeniowe

PP-22

Prace wykończeniowe

PP-23

Prace wykończeniowe

PP-24

Prace wykończeniowe

EST-403

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Montaż barier

Montaż krawężników

PZS-10

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Izolacje grube ustroju nośnego i płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Zasypki

PZD-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Obrukowanie stożków

PZD-4

Obrukowanie stożków

MA-407

Obrukowanie stożków

Montaż barier

WA-408

Montaż barier i balustrad

Obrukowanie stożków

WD-412

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Iniekcja kabli sprężających

Zasypki

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

WD-414

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż barier

WA-415

Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych

Betonowanie stref zakotwień

Beton podkładowy pod płyty przejściowe P2

Iniekcja kabli sprężających

165 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 165 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Montaż balustrad

PZS-8

Prace porządkowe

MM-14

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

Zbrojenie płyt przejściowych

Zasypki

MM-13

Przygotowanie powierzchni pod izolacje

WD-402

Antykorozja

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

PZS-9

Montaż krawężników

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Montaż barier

Zasypki

PZS-10

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

WD-404

Antykorozja

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

WD-405

Antykorozja

Izolacje grube ustroju nośnego i płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Zasypki

PZD-3

Antykorozja,

Montaż krawężników

Montaż barier

PZD-4

Montaż barier

MA-407

Obrukowanie stożków

Montaż barier

WA-408

Antykorozja

Montaż barier

WD-412

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Montaż desek gzymsowych

Zasypki

WD-414

Antykorozja

Montaż balustrad i barier

Montaż wpustów i sączków

WA-415

Sprężenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej

Zasypki