fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-10

163 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 163 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P3

Antykorozja

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Ułożenie asfaltu twardolanego

Montaż balustrad

PZS-8

Prace porządkowe

MM-14

Zasypki

MM-13

Rozdeskowanie płyt przejściowych

WD-402

Antykorozja

Izolacje grube

Montaż balustrad

PZM-12

Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

 WA-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Montaż barier

Zasypki

PZS-10

Montaż ścieku przykrawężnikowego

WD-404

Antykorozja

Ułożenie mieszanki betonowej pod kapy chodnikowe

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

WD-405

Antykorozja

Izolacje grube ustroju nośnego i płyt przejściowych

PZD-3

Antykorozja,

Montaż krawężników

Montaż barier

PZD-4

Montaż barier

MA-407

Obrukowanie stożków

Montaż barier

WA-408

Antykorozja

Montaż barier

WD-412

Montaż krawężników

Zbrojenie i betonowane kap chodnikowych

Montaż desek gzymsowych

Antykorozja

Izolacje grube pod kapy chodnikowe

WD-414

Antykorozja

Montaż balustrad

WA-415

Rozdeskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

Zasypki

163 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 163 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Ułożenie asfaltu twardolanego

Kapy chodnikowe na skrzydłach P3

Antykorozja,

Izolacje grube

Obrukowanie

PZS-8

Montaż wpustów i sączków

Montaż krawężników zanikających

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, jezdnia prawa

PP-25

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, jezdnia praw

MM-13

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

WD-402

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

Ułożenie izolacji grubej

MM-11

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

Montaż wpustów i sączków

Montaż ścieku przykrawężnikowego

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Ułożenie asfaltu twardolanego

WD-404

Antykorozja

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe

Izolacje grube

Zasypki

WD-405

Antykorozja

Izolacje grube ustroju nośnego i płyt przejściowych

Montaż desek gzymsowych na dojazdach

PZD-4

Montaż barier

MA-407

Obrukowanie stożków

Montaż barier

WA-408

Antykorozja

Montaż barier

WD-412

Betonowanie wnęk dylatacji

Montaż krawężników

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Montaż desek gzymsowych

Iniekcja kabli sprężających

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-414

Antykorozja

Montaż balustrad

Ułożenie asfaltu twardolanego

WA-415

Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa

Sprężenie ustroju nośnego jezdnia prawa

Izolacje

Zasypki

162 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 162 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Beton podkładowy pod kapy na skrzydłach P3

Kapy chodnikowe na skrzydłach

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Obrukowanie stożków

Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

Montaż wpustów i sączków

Montaż krawężników

PP-25

Montaż krawężników

Obrukowanie

WD-402

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Ułożenie asfaltu twardolanego

Obrukowanie stożków

Montaż krawężników

WD-404

Antykorozja

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Zasypki

WD-405

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

PZD-3

Antykorozja,

PZD-4

Montaż barier

MA-407

Antykorozja

Montaż barier

Brukowanie stożków

WA-408

Antykorozja

WD-410

Antykorozja

WD-412

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Ułożenie izolacji grubej pod kapy chodnikowe

Montaż krawężnika

WD-414

Antykorozja

Zbrojenie i betonownie kap chodnikowych na skrzydłach

WA-415

Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Izolacje

Zasypki

161 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 161 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Izolacje grube płyt przejściowych, podpora P3

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Zasypki

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-402

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,

MM-11

Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Izolacje grube

WD-404

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

Izolacje grube

WD-405

montaż dylatacji

zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

PZD-3

Antykorozja,

Wykonanie ścieku przykrawęznikowego

Montaż wpustów

PZS-11

Krawężniki zanikające

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Obrukowanie stożków

Ułożenie asfaltu twardolanego

WA-408

Montaz wpustow i scieku przykraweznikowego

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

WD-410

Balustrady
WD-412
Rozdeskowanie ustroju nośnego
Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

WD-414

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Montaż deski gzymsowej

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

Zasypki

PZS-12

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WA-415

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Izolacje

Zasypki

160 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 160 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Beton podkładowy pod kapy na skrzydłach P1

Kapy chodnikowe na skrzydłach

Izolacje grube w rejonie dylatacji

Montaż krawężnika i deski na skrzydłach P1

Izolacje grube płyt przejściowych, podpora P3

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-402

Zbrojenie kap chodnikowych,

Zasypki,

Izolacje grube

MM-11

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

WD-404

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

WD-405

Antykorozja

montaż dylatacji

zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

zbrojenie deskowanie betonowanie płyt przejściowych

PZD-3

Antykorozja,

krawężnik zanikający,

Montaż wpustów,

Ściek przykraweznikowy,

montaż barier i balustrad

PZS-11

Krawężniki zanikające, bariery i balustrady

PZD-4

Antykorozja

Montaż wpustów

Ściek przykraweznikowy

Bariery i balustrady

MA-407

Antykorozja

Ułożenie asfaltu twardolanego

Krawężniki zanikające

Brukowanie stożków

WA-408

Krawezniki zanikające

Montaz wpustow i scieku przykraweznikowego

WD-410

Balustrady

WD-412

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Zbrojenie I betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1 i P3

WD-414

Zbrojenie kap chodnikowych

Montaż deski gzymsowej

Zasypki

WA-415

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Izolacje

Zasypki