button f

button g

button h

button i

Roboty mostowe 2018-10

161 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 161 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Izolacje grube płyt przejściowych, podpora P3

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

Zasypki

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-402

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,

MM-11

Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Izolacje grube

WD-404

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

Izolacje grube

WD-405

montaż dylatacji

zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

PZD-3

Antykorozja,

Wykonanie ścieku przykrawęznikowego

Montaż wpustów

PZS-11

Krawężniki zanikające

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Obrukowanie stożków

Ułożenie asfaltu twardolanego

WA-408

Montaz wpustow i scieku przykraweznikowego

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

WD-410

Balustrady
WD-412
Rozdeskowanie ustroju nośnego
Przygotowanie powierzchni pod izolacje grube

WD-414

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Montaż deski gzymsowej

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

Zasypki

PZS-12

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WA-415

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Izolacje

Zasypki

160 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 160 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Beton podkładowy pod kapy na skrzydłach P1

Kapy chodnikowe na skrzydłach

Izolacje grube w rejonie dylatacji

Montaż krawężnika i deski na skrzydłach P1

Izolacje grube płyt przejściowych, podpora P3

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-402

Zbrojenie kap chodnikowych,

Zasypki,

Izolacje grube

MM-11

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PZS-9

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

EST-403

Montaż deski gzymsowej

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego UN

Zasypki

Izolacje grube

PZS-10

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

WD-404

Antykorozja

Montaż dylatacji

Zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

WD-405

Antykorozja

montaż dylatacji

zbrojenie deskowanie wnęk dylatacyjnych

zbrojenie deskowanie betonowanie płyt przejściowych

PZD-3

Antykorozja,

krawężnik zanikający,

Montaż wpustów,

Ściek przykraweznikowy,

montaż barier i balustrad

PZS-11

Krawężniki zanikające, bariery i balustrady

PZD-4

Antykorozja

Montaż wpustów

Ściek przykraweznikowy

Bariery i balustrady

MA-407

Antykorozja

Ułożenie asfaltu twardolanego

Krawężniki zanikające

Brukowanie stożków

WA-408

Krawezniki zanikające

Montaz wpustow i scieku przykraweznikowego

WD-410

Balustrady

WD-412

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Zbrojenie I betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1 i P3

WD-414

Zbrojenie kap chodnikowych

Montaż deski gzymsowej

Zasypki

WA-415

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa

Izolacje

Zasypki