fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-09

158 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 133 wykonał następujące roboty mostowe:

WA – 386

- Deskowanie kap chodnikowych

PZS – 1

- Wykonanie hydroizolacji na płycie ustroju nośnego

PG – 387

- Montaż krawężnika zanikającego

- Wykonanie hydroizolacji na płycie ustroju nośnego – jezdnia lewa

WD – 388

- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

- Deskowanie wnęk dylatacyjnych

- Montaż krawężników

- Zasypka P3

WD – 389

- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

- Montaż desek gzymsowych

- Betonowanie wnęk dylatacyjnych

- Betonowanie gzymsów na skrzydłach P1 i P3

PZS – 2

- Montaż krawężnika zanikającego w pasie rozdziału

WD – 390

- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

- Deskowanie wnęk dylatacyjnych

- Betonowanie wnęk dylatacyjnych

- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym

- Ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod płytę przejściową P1

- Zbrojenie płyty przejściowej P1

- Umacnianie skarp stożków betonowymi płytami ażurowymi

- Zasypka

MA – 391

- Montaż desek gzymsowych

WD – 392

- Ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy chodnikowe na skrzydłach P1

- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach P1

MA – 393

- Betonowanie płyt przejściowych P2

WD – 394

- Wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

- Montaż desek gzymsowych

- Montaż krawężników

PG – 395

- Ułożenie betonu ochronnego płyt przejściowych

PG – 396

- Deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach

- Betonowanie gzymsów kap chodnikowych

- Montaż krawężnika zanikającego

PG – 397

- Umacnianie skarp stożków betonowymi płytami ażurowymi

WA – 398

- Zbrojenie kap chodnikowych wewnętrznych

- Deskowanie kap chodnikowych wewnętrznych

- Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych

- Zbrojenie gzymsów na skrzydłach

- Deskowanie gzymsów na skrzydłach

WD – 399

- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym – jezdnia lewa

- Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – jezdnia lewa

- Montaż desek gzymsowych

WD – 399a

- Betonowanie gzymsów na skrzydłach P3

- Zbrojenie gzymsów na skrzydłach P1

- Deskowanie gzymsów na skrzydłach P1

- Montaż rur osłonowych kolektora odwodnienia

- Zasypka

PZM – 10

- Montaż rur osłonowych kolektora odwodnienia

PP – 2

- Zbrojenie płyty zespalającej

- Betonowanie płyty zespalającej

PZM – 1

- Deskowanie płyty zespalającej

- Betonowanie płyty zespalającej

- Zasypka

PP – 3

- Deskowanie ścian wylotu

- Betonowanie ścian wylotu

- Zbrojenie płyty zespalającej

- Zasypka

158 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 158 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Montaż dylatacji

Wykonanie wsporników na skrzydłach

Betonowanie dylatacji i wsporników podpora P3

Montaż rury osłonowej kolektora podpora P3

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe podpora P3

Montaż balustrad

Ułożenie izolacji grubej płyt przejściowych podpora P1

Ułożenie mieszaki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych podpora P1

PZS-8

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Obrukowanie stożków

Montaż balustrad i barier

WD-402

Przygotowanie powierzchni pod izolacji grube płyt przejściowych

MM-11

Zbrojenie płyt przejściowych

PZS-9

Rozdeskowanie kap chodnikowych

Prace porządkowe

Montaż balustrad

Montaż kolektora odwadniającego

EST-403

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

PZS-10

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

Zbrojenie kap chodnikowych

Montaż kolektora odwodnienia

Zasypki

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowych

Montaż rur osłonowych kolektora

Izolacje cienkie

Zasypki

Montaż dylatacji

WD-405

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż rur osłonowych kolektora

Montaż balustrad

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowych

Zasypki

Izolacje cienkie

Montaż dylatacji

PZD-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż krawężników

Montaż kolektorów

PZS-11

Montaż krawężników

PZD-4

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż krawężników

Montaż kolektorów

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie żywic na powierzchni kap chodnikowych

Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

Montaż krawężników

WA-408

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Ułożenie izolacji grubej ustroju nośnego

WD-409

Próbne obciążenie obiektu

WD-410

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Montaż barier i balustrad

WD-412

Sprężenie ustroju nośnego

WD-414

Betonowanie kap chodnikowych

Zasypki

PZS-12

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

WA-415

Izolacje cienkie

Betonowanie ciosów podłożyskowych

Zasypki

157 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 157 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Montaż dylatacji

Wykonanie wsporników na skrzydłach

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

Profilowanie stożków podpora P3

PZS-8

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Obrukowanie stożków

Prace porządkowe i wykończeniowe

PP-25

Obrukowanie stożków

WD-402

Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

Obrukowanie stożków

MM-11

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

PZS-9

Rozdeskowanie kap chodnikowych

Prace porządkowe

EST-403

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Montaż dylatacji

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

PZS-10

Ułożenie izolacji grubej pod kapy chodnikowe

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Izolacje cienkie

Zasypki

Montaż dylatacji

WD-405

Zasypki

Izolacje cienkie

Montaż dylatacji

PZD-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZD-4

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie żywic na powierzchni kap chodnikowych

Rozdeskowanie gzymsów kap na skrzydłach

WA-408

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Ułożenie izolacji grubej ustroju nośnego

Zasypki

WD-409

Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni

WD-410

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

WD-412

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

Montaż kabli sprężających

Zasypki

WD-414

Ułożenie izolacji grubej płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

WA-415

Rozdeskowanie korpusów

Izolacje cienkie

Betonowanie ciosów podłożyskowych

Zasypki

156 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 156 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Montaż dylatacji, podpora P1

Wykonanie wsporników na skrzydłach, podpora P1 i P3

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

Przygotowanie powierzchni pod nawierzchnie kap chodnikowych

PP-25

Montaż barier

Obrukowanie stożków

WD-402

Montaż dylatacji

Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

Obrukowanie stożków

PZS-9

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni jezdni

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

EST-403

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

PZS-10

Przygotowanie powierzchni pod izolację grubą

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Montaż dylatacji

Izolacje cienkie

Montaż foli kubełkowej

Zasypki

WD-405

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zasypki

Izolacje cienkie

Montaż folii kubełkowej

Przygotowanie do montażu dylatacji

PZD-3

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Rozdeskowanie kap chodnikowych

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

PZS-11

Przygotowanie do montażu barier

PZD-4

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Rozdeskowanie gzymsów kap chodnikowych

Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

WA-408

Zbrojenie kap chodnikowych

Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

Zasypki

WD-410

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-412

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego

Zasypki

WD-414

Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

Montaż dylatacji

Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

Zasypki

PZS-12

Rozdeskowanie kap chodnikowych

WA-415

Rozdeskowanie korpusów

Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

Zbrojenie ciosów podłożyskowych

Izolacje cienkie

Zasypki