fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-08

155 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 155 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

Montaż dylatacji

Wykonanie wsporników na skrzydłach

PZS-8

Prace porządkowe i wykończeniowe

PP-25

Montaż barier

Obrukowanie stożków

WD-402

Montaż dylatacji

Obrukowanie stożków

PZS-9

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

EST-403

Montaż desek gzymsowych

Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Montaż dylatacji

PZS-10

Prace porządkowe

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Izolacje cienkie

Montaż foli kubełkowej

Zasypki

WD-405

Zasypki

Izolacje cienkie

Montaż folii kubełkowej

PZD-3

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych etap II

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Izolacje cienkie

PZD-4

Rozdeskowanie kap chodnikowych

Ułozenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

MA-407

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie żywic na powierzchni kap chodnikowych

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni jezdni

Ułożenie asfaltu twardolanego na powierzchni jezdni

Betonowanie gzymsów kap chodnikowych

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

WA-408

Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

Zbrojenie kap chodnikowych

Montaż krawężników i desek gzymsowych

WD-410

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie izolacji grubej

Przygotowanie do montażu barier

WD-412

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

Zbrojenie ustroju nośnego

Zasypki

WD-414

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

Zbrojenie płyt przejściowych

Zasypki

PZS-12

Rozdeskowanie kap chodnikowych

WA-415

Zbrojenie i betonowanie korpusu, podpora P2 strona prawa

Izolacje cienkie

154 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 154 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Montaż dylatacji

-Wykonanie wsporników na skrzydłach

PZS-8

-Prace porządkowe i wykończeniowe

PP-25

-Montaż barier

-Obrukowanie stożków

WD-402

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PZS-9

-Zbrojenie kap chodnikowych

EST-403

Zbrojenie gzymsów

Montaż desek gzymsowych

Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Przygotowanie do montażu dylatacji

PZS-10

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-404

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Montaż krawężników

Montaż desek gzymsowych

Izolacje cienkie

Montaż foli kubełkowej

Zasypki

WD-405

Zasypki

Izolacje cienkie

Montaż krawężników

Montaż desek gzymsowych

Montaż folii kubełkowej

PZD-3

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

PZS-11

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZD-4

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

MA-407

Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

Ułożenie izolacji grubej

Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na dojazdach

WA-408

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-410

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zasypki

WD-412

Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

WD-414

Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, podpora P1 i P3

Iniekcja kabli

Zasypki

PZS-12

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych etap II

Montaż krawężnika

Ułożenie izolacji grubej

Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

WA-415

Zbrojenie i deskowanie korpusów

153 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 153 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-8

-Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-402

-Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

PZS-9

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

EST-403

-Montaż desek gzymsowych

-Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Przygotowanie do montażu dylatacji

PZS-10

-Deskowanie wnęk dylatacyjnych

WD-404

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Montaż folii kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie i deskowanie kap

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na dojazdach

PZS-11

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

-Izolacje grube

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

WA-408

-Montaż dylatacji

KT-409a

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-409

-Prace wykończeniowe

WD-410

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

-Zasypki
WD-412

-Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

-Montaż rusztowania ustroju nośnego
-Zasypki
WD-414
-Zbrojenie ścianek zaplecznych
-Zasypki

PZS-12
-Montaż krawężnika
-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych etap II
WA-415
-Zbrojenie i deskowanie korpusów

152 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 152 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Montaż dylatacji

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P1

-Wykonanie wsporników na skrzydłach

PZS-8

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni jezdni

-Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

PP-25

-Zabezpieczenie antykorozyjne

WD-402

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

MM-11

-Zasypki

PZS-9

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

EST-403

-Montaż desek gzymsowych

-Zbrojenie i betonowanie gzymsów kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Obrukowanie stożków

PZS-10

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego i płyt przejściowych

WD-404

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Montaż folii kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie i deskowanie kap

-Ułożenie izolacji grubej

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

PZS-11

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

WA-408

-Montaż dylatacji

KT-409a

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-409

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Montaż barier ochronnych

WD-410

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

WD-412

-Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

-Montaż rusztowania ustroju nośnego

-Zasypki

WD-414

-Betonowanie stref zakotwień

-Zasypki

PZS-12

-Montaż krawężnika

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

WA-415

-Zbrojenie i deskowanie korpusów

151 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 151 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Dostosowanie wnęki dylatacyjnej

-Zbrojenie płyt przejściowych, podpora P1

PZS-8

-Montaż krawężników

-Zbrojenie deskowanie kap

-Betonowanie kap etap II

-Przygotowania do izolacji grubych jezdni

PP-25

-Zabezpieczenie antykorozyjne

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

WD-402

-Montaż rur osłonowych kolektora

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Montaż dylatacji

-Zasypki

PZS-9

-Montaż krawężników

-Zbrojenie i deskowanie kap

-Przygotowanie do izolacji grubej UN

EST-403

-Montaż desek gzymsowych

-Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Obrukowanie stożków

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

WD-404

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Montaż folii kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie i deskowanie kap

-Betonowanie wnęk dylatacyjnych

PZS-11

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZD-4

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

MA-407

-Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Zbrojenie i deskowanie betonowanie kap chodnikowych

-Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych i izolacje grube

WA-408

-Montaż dylatacji

WD-409

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Zabezpiecznie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Montaż barier ochronnych

WD-410

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolacje

WD-412

-Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

-Zasypki

WD-414

-Sprężenie ustroju nośnego

-Zasypki

PZS-12

-Montaż krawężnika

-Zbrojenie deskowanie kap chodnikowych

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie korpusu, podpora P2 strona lewa